Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

 • Haziran 2016 HLA-A and HLA-B alleles in Turkish patients with severe anti-epileptic drug allergy

  EAACI (Avrupa Allerji İmmunoloji Akademisi)

 • Haziran 2016 The role of cytokines in successful desensitization

  EAACI (Avrupa Allerji ve İmmünoloji Akademisi)

 • Kasım 2015 Kinolon Hipersensitivite Reaksiyonlarının Tanısında in vitro Tanı Testlerinin Yeri

  XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi

 • Haziran 2015 Early presenting fixed drug eruption with different quinolones in a patient

  European Academy of Allergy and Clinical Immunology

 • Haziran 2015 Impact of high serum IgE levels on the risk of atherosclerosis in human

  European Academy of Allergy and Clinical Immunology

 • Ekim 2014 Yeni Sınıflama Işığında Nonsteroid Antiinflamatuar Duyarlılığı Olan Hastaların Değerlendirilmesi

  XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi

 • Kasım 2013 Herediter Anjioödem Hastalarında Travmatik Yaşantılanma

  XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi

 • Kasım 2012 Proton Pompa İnhibitörlerine Bağlı Hipersensitivite Reaksiyonlarının Değerlendirilmesinde Deri Testlerinin Tanısal Değerleri

  XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi

 • Haziran 2011 Is there an increased risk of atherosclerosis in hereditary angioedema?

  European Academy of Allergy and Clinical Immunology

 • Kasım 2009 Antibiyotiklere Bağlı Hipersensitivite reaksiyonları: Alternatif Antibiyotik Saptanmasında Provokasyon Testlerine Gereksinim Var mı?

  XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi

 • Haziran 2009 Paracetamol and Propyphenazone Hypersensitivity: Do Combinations Cause Confusion?

  The European Academy of Allergology and Clinical Immunology

 • Haziran 2008 The Prevalence of Food Allergy and Non-allergic Food Hypersensitivity in a Mediterranean Population

  The European Academy of Allergology and Clinical Immunology

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 407

h-indeksi (WOS): 12