Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Role of Skin Tests in the Diagnosis of Immediate Hypersensitivity Reactions to Taxanes: Results of a Multicenter Study

JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY-IN PRACTICE, cilt.7, ss.990-997, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An Update on the Management of Severe Cutaneous Drug Hypersensitivity Reactions

CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN, cilt.25, ss.3881-3901, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Deletions in SERPING1 Lead to Lower C1 Inhibitor Function: Lower C1 Inhibitor Function Can Predict Disease Severity

INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY, cilt.178, ss.50-59, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of the Potential Risk Factors for Drug-Induced Anaphylaxis in Adult Patients.

International archives of allergy and immunology, cilt.178, ss.167-176, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diagnostic Value of Oral Challenge Testing in the Diagnosis of Macrolide Hypersensitivity

JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY-IN PRACTICE, cilt.6, ss.521-527, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The importance of mold sensitivity in nonallergic rhinitis patients

INTERNATIONAL FORUM OF ALLERGY & RHINOLOGY, cilt.6, ss.716-721, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Management of Hypersensitivity Reactions to Proton Pump Inhibitors: A Retrospective Experience

INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY, cilt.171, ss.54-60, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Idiopathic angioedema with F12 mutation: is it a new entity?

Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology, cilt.114, ss.154-6, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Successful Desensitization to Mycophenolate Mofetil: A Case Report

JOURNAL OF INVESTIGATIONAL ALLERGOLOGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY, cilt.24, ss.439-440, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Anaphylaxis in a tertiary adult allergy clinic: a retrospective review of 516 patients

ANNALS OF ALLERGY ASTHMA & IMMUNOLOGY, cilt.110, ss.96-100, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Successful Desensitization to Imiglucerase of an Adult Patient Diagnosed with Type I Gaucher Disease

INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY, cilt.160, ss.215-217, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

There is an increased risk of atherosclerosis in hereditary angioedema

INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY, cilt.12, ss.212-216, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Turkish Hereditary Angioedema Pilot Study (TURHAPS): The First Turkish Series of Hereditary Angioedema

INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY, cilt.156, ss.443-450, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Properties of Vitamin B12 Deficiency in the Patients of an Outpatient Clinic

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, ss.1845-1851, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Allergic vs nonallergic rhinitis: which is more predisposing to chronic rhinosinusitis?

ANNALS OF ALLERGY ASTHMA & IMMUNOLOGY, cilt.101, ss.18-22, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Psychiatric morbidity and quality of life in patients with chronic idiopathic urticaria

ANNALS OF ALLERGY ASTHMA & IMMUNOLOGY, cilt.99, ss.29-33, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Recurrent anaphylaxis due to non-ruptured hepatic hydatid cysts

INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY, cilt.143, ss.296-298, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acute phase reactants in allergic airway disease

TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.204, ss.209-213, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anaphylaxis: Turkish National Guideline 2018

ASTIM ALLERJI IMMUNOLOJI, cilt.16, ss.1-62, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kemoterapötiklere ve Biyolojik Ajanlara Karşı Allerji

İlaç Allerjileri Özel Sayısı,Türkiye Klinikleri J Allergy-Special Topics, no.1, ss.71-77, 2015 (Hakemsiz Dergi)

How Familiar are Internists with a Potentially Deadly Orphan Disease?: Hereditary Angioedema

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, no.2, ss.67-72, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelik ve Anafilaksi

Anafilaksi Özel Sayısı, Türkiye Klinikleri J Allergy-Special Topics, no.1, ss.37-42, 2014 (Hakemsiz Dergi)

İlaç Provokasyon Testleri

Allerji testleri Özel Sayısı. Turkiye Klinikleri J Allergy-Special Topics, no.2, ss.41-44, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Glukokortikoidler ve Allerjik Hastalıklar

Antiallerjik Ajanlar Özel Sayısı, Turkiye Klinikleri J Allergy-Special Topics, no.1, ss.34-39, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Herediter Anjioödemde Akut Atakların Tedavisi

Herediter Anjioödem Özel Sayısı, Türkiye Klinikleri J Allergy-Special Topics, no.2, ss.44-50, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Herediter anjioödem

Astım Allerji İmmünoloji, ss.125-138, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nadir Fakat Öldürücü Olabilen bir Hastalık: Herediter Anjioödem

İç Hastalıkları Dergisi, no.17, ss.107-113, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Analjezik İntoleransında Parasetamol ve Propifenazonun Yeri

Astım Allerji İmmünoloji, ss.21-26, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tedavi: Böcek Allerjisi Özel Sayısı

Türkiye Klinikleri J Allergy-Special Topics, no.1, ss.39-42, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Korunma: Böcek Allerjisi Özel Sayısı

Türkiye Klinikleri J Allergy-Special Topics, no.1, ss.43-46, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Astımlı Hastalarda Genel Anestetiklerle Allerji Deri Testi Sonuçları

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, no.2, ss.67-72, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üç Farklı Anjiyoödem Olgusu: Üç Farklı Yaklaşım

Astım Allerji İmmünoloji, no.3, ss.149-154, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Besin Allerjisi Tanısında Kullanılan İn Vivo ve İn Vitro Metodlar

Türkiye Klinikleri J Allergy-Special Topics, no.41, ss.48-53, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Oral Allerji Sendromu

Türkiye Klinikleri J Allergy-Special Topics, no.41, ss.27-31, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Nikel İçeren Dental Proteze Karşı Allerjik Reaksiyon: Bir Olgu Sunumu

Astım Allerji İmmünoloji, no.1, ss.26-29, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Radyokontrast Maddelere Karşı Gelişen Reaksiyonlar

Türkiye Klinikleri J Allergy-Special Topics, no.23, ss.28-33, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Allerjik rinit

Hipokrat Dergisi, ss.132-138, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İzosülfan Mavisi ile Mavi Renkte Ürtiker Plakları Gelişen Olguda Deri Testleri ve Bat ile Kesin Tanı

XXVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 13 November 2019, ss.304

Oxidative stress and antioxidant defense in allergic asthma

7th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 September 2019, ss.140 Creative Commons License

Interleukin-35 Levels İn Patients With Allergic Asthma

7th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 September 2019, ss.122 Creative Commons License

COMPONENT RESOLVED DIAGNOSIS IN HYMENOPTERA VENOM ALLERGY

International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress IV ( MIMIC IV), Bursa, Türkiye, 27 - 29 April 2019, cilt.PA112, ss.113

Komponent Bazlı Diyagnostik Testin Hymenoptera Venom Allerjili Hastalarda (CRD) Tanıya Katkısı

25. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 17-21 Kasım 2018, Antalya, Türkiye, 17 - 21 November 2018, ss.99

Komponent Ba zlı Diyag nostik Testin Hymenoptera Venom Allerjili Hastalarda (CRD) Ta nıya Katkısı P-99

XXV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 November 2018, ss.198

Platin ile hızlı desensitizasyonun sitokin düzeylerine etkisi P -29

XXV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 November 2018, ss.111

NECD tanılı 2 olguda multiple antihistaminik alerjisi

XXVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 November 2018

Hymoneptera venom alaerjili hastalarda komponent bazlı diyagnostik testin (CDR) tanıya katkısı.

İmmünolojide Moleküller Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 18 October 2018 - 21 October 0018, ss.1

Herediter anjioödem hastaları atak tedavisinde kullanılan icatibant hakkında ne düşünüyor

XXV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 8 - 12 October 2016

Anafilaksi oluşumunu ve şiddetini etkileyen faktörler

XXV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 8 - 12 October 2016

The cytokine secretion and the regulatory role of CD4+ T cells in ciprofloxacin-related drug reactions.

3rd International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress (MIMIC III), Antalya, Türkiye, 27 - 30 April 2016, cilt.4, no.1, ss.44

Başarılı ilaç desensitazyonunda sitokinlerin rolü

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 November - 02 December 2015, ss.5

Kırmızı Ete Bağlı Geç Anafilaksi Gelişen Hastada Başarılı Desensitizasyon

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 November - 02 December 2015, ss.97-98

Serum İmmunglobulin E Yüksekliğinin İnsanda Ateroskleroz Gelişme Riski Üzerine Etkisi

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 November - 02 December 2015, ss.84

68 Yaşında Tanı Konulan Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik Olgusu

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 November - 02 December 2015, ss.135

Çoklu İlaç Allerjilerine Yaklaşım

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 November - 02 December 2015, ss.23

İmmunoterapide sık tercih edilmeyenler: Lateks İmmunoterapisi

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 November - 02 December 2015, ss.34

Endocan: Herediter anjioödem hastalağında yeni inflamatuvar belirteç

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 November - 02 December 2015, ss.55

Kinolon Hipersensitivite Reaksiyonlarının Tanısında in vitro Tanı Testlerinin Yeri

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 November - 02 December 2015, ss.78

Anakinraya Bağlı Geç Tip Lokal Hipersensitivite Reaksiyonu Gelişen Hastada Başarılı Desensitizasyon

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 November - 02 December 2015, ss.117

Impact of high serum IgE levels on the risk of atherosclerosis in human

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Barcelona, İspanya, 6 - 10 Haziran 2015, cilt.70, ss.528

Adherence to subcutaneous immunotherapy: real-life data from a large tertiary medical center

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Barcelona, İspanya, 6 - 10 Haziran 2015, cilt.70, ss.377

Immediate and non-immediate hypersensitivity reaction to single dose moxifloxacin

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Barcelona, İspanya, 6 - 10 Haziran 2015, cilt.70, ss.545

Is premedication important to prevent reactions in cluster immunotherapy?

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Barcelona, İspanya, 6 - 10 Haziran 2015, cilt.70, ss.113

Turkish version of the drug hypersensitivity quality of life questionnaire: assessment of reliability and validity

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Barcelona, İspanya, 6 - 10 Haziran 2015, cilt.70, ss.249-250

Lenalidomide desensitization in two patients with two different reaction types

5th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 May 2015, ss.140

Clinical efficay of Omalizumab in a patient with AERD: a case report

EAACI Allergy School, ‘Molecular and Laboratory Asthma: A course for the practicing clinician’, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 April 2015, ss.18-19

Katkı Maddesi Duyarlılığına Bağlı Çoklu İlaç Allerji Sendromu: Bir Olgu Sunumu

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 October 2014, ss.122

Premedikasyon Cluster İmmunoterapi Sırasında Reaksiyonları Önlemede Etkin mi?

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 29 October 2014, ss.95

Farklı kinolonlara karşı gelişen fiks ilaç döküntüsü: nadir bir olgu sunumu

22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 29 October 2014, ss.122

Schnitzler Sendromu Tedavisinde Anakinradan Önce Kolşisin: Bir Olgu Sunumu

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 29 October 2014, ss.112

Herediter Anjioödem Tip III” Panel: İzole Anjioödemde Sorunlar

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 29 October 2014, ss.43-45

Subkutan immunoterapiye uyum:büyük bir merkezden gerçek yaşam verileri

XXI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 29 October 2014

Is premedication important to prevent reactions in cluster immunotherapy

EAACI Allergy School, ‘An Insight into Allergy and Allergen Immunotherapy, Atina, Yunanistan, 11 - 13 September 2014, ss.35

Allergen immunotherapy in allergic rhinitis: efficacy and impact on quality of life

European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology Congress, Copenhagen, Danimarka, 7 - 11 Haziran 2014, cilt.69, ss.510

A practical desensitisation protocol in immediate hypersensitivity reactions due to iron

European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology Congress, Copenhagen, Danimarka, 7 - 11 Haziran 2014, cilt.69, ss.354

Clinical features and genetic analyses of type III hereditary angioedema patients

European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology Congress, Copenhagen, Danimarka, 7 - 11 Haziran 2014, cilt.69, ss.483-484

The usefulness of in vivo diagnostic tests in quinolone allergy and in evaluation of cross-reactivity

European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology Congress, Copenhagen, Danimarka, 7 - 11 Haziran 2014, cilt.69, ss.258

The traumatic effect of angioedema attacks in patients with hereditary angioedema

European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology Congress, Copenhagen, Danimarka, 7 - 11 Haziran 2014, cilt.69, ss.494

Up Regulation of CD 203c Sensitized Patients to Proton-Pump Inhibitors

XXIX Congress of the International Society for Advancement of Cytometry, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 21 May 2014, ss.53

Hayati Tehlikesi Olan Nadir Görülen Bir Hastalık; Sistemik Mastositoz

İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 March 2014, ss.35-36

Herediter Anjioödem Hastalarında Travmatik Yaşantılanma

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 November 2013, ss.89

Besin Allerjisinde Anti IgE Tedavisi: Olgu Sunumu

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 November 2013, ss.139

Sistemik Nikel Allerji: Dental Aparatların Önemi

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 November 2013, ss.84

Nikel sülfat Tip I Hipersensitiviteye Yol Açabilir mi?

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 November 2013, ss.85

Non allerjik Rinit Hastalarında Mold Duyarlığının Önemi

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 November 2013, ss.62

Tip III Herediter Anjiödem Hastalarının Klinik ve Genetik Özelliklerinin Analizi

XX. Ulusal Allerji ve Klinik immunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 November 2013, ss.51

Herediter Anjioödem Hastalarında Psikiyatrik Morbidite

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 November 2013, ss.88

Çoklu İlaç Allerjisinde Anti-IgE Tedavi: Olgu Sunumu

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 November 2013, ss.129

The importance of mould sensitivity in nonallergic rhinitis patients

World Allergy and Asthma Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology and World-Allergy-Organization, Milan, İtalya, 22 - 26 Haziran 2013, cilt.68, ss.185

How does drug hypersensitivity affect the patients' mood?

World Allergy and Asthma Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology and World-Allergy-Organization, Milan, İtalya, 22 - 26 Haziran 2013, cilt.68, ss.382

The prevalence of hymenoptera venom allergy in general adult population in Istanbul

World Allergy and Asthma Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology and World-Allergy-Organization, Milan, İtalya, 22 - 26 Haziran 2013, cilt.68, ss.496-497

Usefulness of skin tests for the diagnosis of immediate type hypersensitivity reactions to proton pump inhibitors

World Allergy and Asthma Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology and World-Allergy-Organization, Milan, İtalya, 22 - 26 Haziran 2013, cilt.68, ss.28

The first case diagnosed as both type III hereditary angioedema and familial Mediterranean fever

World Allergy and Asthma Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology and World-Allergy-Organization, Milan, İtalya, 22 - 26 Haziran 2013, cilt.68, ss.250

How familiar are doctors in Turkey with hereditary angioedema?

World Allergy and Asthma Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology and World-Allergy-Organization, Milan, İtalya, 22 - 26 Haziran 2013, cilt.68, ss.613

Systemic nickel allergy: the importance of dental alloys

World Allergy and Asthma Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology and World-Allergy-Organization, Milan, İtalya, 22 - 26 Haziran 2013, cilt.68, ss.124

Nickel may induce type I hypersensitivity

World Allergy and Asthma Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology and World-Allergy-Organization, Milan, İtalya, 22 - 26 Haziran 2013, cilt.68, ss.602

Anaphylaxis in a tertiary adult allergy clinic: a retrospective review of 516 patients

World Allergy and Asthma Congress of the European-Academy of Allergy and Clinical Immunology and World Allergy Organization, Milano, İtalya, 22 - 26 June 2013, ss.216

The Prevalence of Allergic Symptoms in Istanbul

XXVI. Congress of The European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Göteborg, İsveç, 9 - 13 June 2013, ss.87

İlaç Katkı Maddelerine Bağlı Reaksiyonlar

XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 November 2012, ss.25-27

Herediter Anjioödemde Serumda eNOS Düzeyleri Yükselmektedir

XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 November 2012, ss.54

İstanbul’da Genel Erişkin Popülasyonda Arı Allerjisi Prevalansı

XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 November 2012, ss.84

Nikel İçeren Diş Protezi Anafilaksiye Neden Olabilir

XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 November 2012, ss.118

Nickel dental prosthesis can induce anaphylaxis

31st Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Geneva, İsviçre, 16 - 20 Haziran 2012, cilt.67, ss.564

Increased endothelial nitric oxide synthase levels in hereditary angioedema

31st Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Geneva, İsviçre, 16 - 20 Haziran 2012, cilt.67, ss.501

Delay in diagnosis of food allergy in adults

31st Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Geneva, İsviçre, 16 - 20 Haziran 2012, cilt.67, ss.505

Morus alba is possibly an important allergen in tree pollen allergic rhinitis patients

31st Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Geneva, İsviçre, 16 June 2012 - 20 June 2013, ss.421

Increased eNOS levels in hereditary angioedema

Molecular Immunology & Immunogenetics Congress, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 April 2012, ss.173

Aminopenisilinler DRESS’e Yol Açar mı?

XIX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2011, ss.76

Anafilaksi: Ne Sıklıkta Görüyoruz? Tedavide Neredeyiz?

XIX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2011, ss.52

Clinical spectrum of latex allergy

XXX. Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, İstanbul, Türkiye, 11 - 15 June 2011, ss.111

The Turkish hereditary angioedema pilot study: the first Turkish series of hereditary angioedema

30th Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), İstanbul, Türkiye, 11 - 15 Haziran 2011, cilt.66, ss.422

Is there an increased risk of atherosclerosis in hereditary angioedema?

30th Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), İstanbul, Türkiye, 11 - 15 Haziran 2011, cilt.66, ss.430

Occupational allergic symptoms in a chewing gum factory: working place conditions are important

30th Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), İstanbul, Türkiye, 11 - 15 Haziran 2011, cilt.66, ss.594-595

Neurotrophins in mast cells are equally involved in allergic and non-allergic rhinitis

30th Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), İstanbul, Türkiye, 11 - 15 Haziran 2011, cilt.66, ss.499

Agaricus bisporus Mantarına Bağlı Anaflaksi: Hangi Tanı Testleri Ne Zaman?

XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 November 2010, ss.95

Persistan Allerjik ve Non-Allerjik Rinit: Nörotrofinler İki Hastalıkta da Önemli mi?

XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 November 2010, ss.86

Rifampisin ile Başarılı Desensitizasyon Uygulaması: Olgu Sunumu

XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 November 2010, ss.101

Lateks Allerjisi”, Panel: Sublingual ve Oral İmmunoterapi: Bilinenler ve Şüpheler

XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 November 2010, ss.15-18

İlk Türk Herediter Anjioödem Pilot çalışması

XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 November 2010, ss.57

İdyopatik Anaflaksi: Omalizumab Yeni Kullanım Alanı Olabilir mi?

XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 November 2010, ss.105

Dirençli Kronik Ürtiker ve Anjiyoödemde Omalizumab: 9 Vakalık Deneyim

XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 November 2010, ss.80

Herediter Anjioödemde Ateroskleroz Riskinde Artış Var mı?

XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 November 2010, ss.59

Food allergy case presentations and discussions II

Diagnostic approaches to the allergic patient. EAACI Allergy School, İzmir, Türkiye, 30 September - 03 October 2010, ss.120-123

Persistent allergic and nonallergic rhinitis: are neurotrophins in both?

XXIX. Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Londra, İngiltere, 5 - 09 June 2010, ss.199

Seftriakson Disodyum Triseskuihidrat Allerjisi: Bir Olgu Nedeni ile

XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 November 2009, ss.105

Schnitzler Sendromu: Nadir ve Zor Tedavi Edilen Bir Kronik Ürtiker Prezentasyonu

XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 November 2009, ss.101

Bir Türkçe Rinit Yaşam Kalitesi Ölçeği Geliştirme ve Geçerlilik Çalışması

XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 November 2009, ss.103

Latex Immunotherapy: Efficacy and Safety

XXVIII. Congress of The European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Varşova, Polonya, 6 - 10 June 2009, ss.352

Toplumumuzda Kanıtlanmış Besin Allerjisi ve Non-allerjik Besin Aşırı Duyarlılığı Prevalansı

Allerjik Hastalıklar ve Astım Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 7 - 09 May 2009, ss.38-39

Hypersensitivity reactions due to antibiotics: do we need challenge tests for detecting alternative antibiotics?

28th Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Warszawa, Polonya, 6 - 10 Haziran 2009, cilt.64, ss.407

Besin Allerjenlerinin Farklı Cinsiyetlerdeki Dağılımlarının İncelenmesi

XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Girne, Türkiye, 19 - 23 November 2008, ss.62

Değişik Solunum Yolu Allerjilerinin Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi

XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Girne, Türkiye, 19 - 23 November 2008, ss.62

Sublingual Lateks İmmünoterapi: Etkinliği ve Emniyeti

XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Girne, Türkiye, 19 - 23 November 2008, ss.60

Analjezik İntoleransında Parasetamol ve Propifenazonun Yeri

Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Girne, Türkiye, 19 - 23 November 2008, ss.69

Kronik Sinüzit Allerji ile İlişkili midir?

XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 November 2008, ss.23

İstanbul’da Katı Atık Toplama Merkezlerinde Çalışanlarda Solunum Bulguları

5. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 November 2008, ss.22-24

Biological Hazards in Garbage Collectors in Istanbul

XVIII. World Congress on Safety and Health at Work, Global Forum For Prevention, Seul, Kuzey Kore, 29 June - 02 July 2008, ss.44

The Prevalence of Food Allergy and Non-allergic Food Hypersensitivity in a Mediterranean Population

. Congress of The European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Barselona, İspanya, 7 - 11 June 2008, ss.585

Allergic Versus Non-allergic Rhinitis: Which is More Predisposing to Chronic Rhinosinusitis?

XXVII. Congress of The European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Barselona, İspanya, 7 - 11 June 2008, ss.593

Tip I Herediter Anjioödemli Olgularda Hastalığa Neden Olan Mutasyonların Araştırılması

Uluslararası Katılımlı VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 6 - 09 May 2008, ss.45

Böcek Allerjisi

Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 March 2008, ss.86-87

Allerjik Rinit, Kronik Sinüzit ile İlişkili mi?

Allerjik Hastalıklar ve Astım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 March 2008, ss.130

Analjezik Duyarlılığı: Pratik Yaklaşım

Allerjik Hastalıklar ve Astım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 March 2008, ss.131

İstanbul’da Besin İntoleransı Prevalansı

XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 October 2007, ss.66

Tip I Herediter Anjioödemli Olgularda Hastalığa Neden Olan Mutasyonların Araştırılması

XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 October 2007, ss.43

Poliklinik Hastalarında B12 Eksikliği ve Özellikleri

9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 September 2007, ss.262

Peripheral blood neurotrophin levels in chronic urticaria

26th Congress of the European-Academy-of-Allergology-and-Clinical-Immunology, Goteborg, İsveç, 9 - 13 Haziran 2007, cilt.62, ss.313

Muhtemel (?) Riskli Popülasyonda Genel Anesteziklerle Deri Testi Sonuçları

XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloj Kongresi, Antalya, Türkiye, 04 November 2006 - 08 November 2008, ss.22

İstanbul’da 17064 Kişide Telefonla Yapılan Allerji Anketi Sonuçları

XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 November 2006, ss.13

Psychiatric Morbidity in Chronic Urticaria Patients

XXV. Congress of The European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Viyana, Avusturya, 10 - 14 June 2006, ss.398

Quality of Life in The Patients With Chronic Urticaria

XXV. Congress of The European Academy of Allergology and Clinical Immunology,, Viyana, Avusturya, 10 - 14 June 2006, ss.397

XXV. Congress of The European Academy of Allergology and Clinical Immunology

A Case of Recurrent Spontaneous Anaphylaxis, Viyana, Avusturya, 10 - 14 June 2006, ss.308

Kronik Ürtikerli Olgularda Psikiyatrik Morbidite

XIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 September - 01 October 2005, ss.43

Metal Allergy in Patients With Coronary In-stent Restenosis

XIX. World Allergy Congress & XXIV Congress of The European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Münih, Almanya, 26 June - 01 July 2005, ss.415

Detection of Metal Allergy in Patients With Dental Prostheses

XIX. World Allergy Congress & XXIV Congress of The European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Münih, Almanya, 26 June - 01 July 2005, ss.415

The Effect of Indoor Fungi on The Symptoms of The Patients With Allergic Rhinitis in Istanbul

XIX. World Allergy Congress & XXIV. Congress of The European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Münih, Almanya, 26 June - 01 July 2005, ss.393

Effect of Nigella sativa (black seed) oil on cytokine production of splenic mononuclear cells in allergen sensitized mice

19th European Immunogenetics and Histocompatibility Conference, İstanbul, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2005, cilt.6

Allergic Airway Disease and Acute Phase Reactants: Is There Any Association?

XXIII. Congress of The European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Amsterdam, Hollanda, 12 - 16 June 2004, ss.44

Does Working in a Hazelnut Processing Factory Increase The Risk of Hazel Pollen and Nut Sensitivity?

XXIII. Congress of The European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Amsterdam, Hollanda, 12 - 16 June 2004, ss.337

The Effects of Montelukast on Polymorphonuclear Leukocyte Functions in Asthmatic Patients

XXII. Congress of The European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Paris, Fransa, 7 - 11 June 2003, ss.127

İstanbul’da Lise ve Üniversite Öğrencilerinde Atopi ve Astma Sıklığı

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 24 - 27 September 2002, ss.64

Kronik Ürtikerli Hastalarda Otoimmun Etyoloji

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 24 - 27 September 2002, ss.70

Tryptase, Eosinophil Cationic Protein (ECP) and Eosinophil Counts in Seasonal Allergic Rhinitis

American Academy of Allergy Asthma and Immunology 58th Annual Meeting, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 06 March 2002, ss.135

Allerjik Rinitli Vakalarda Montelukast ile Loratadinin Karşılaştırılması

Uluslararası Katılımlı IX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 11 October 2000, ss.47

ACE İnhibitörüne Bağlı İki Ürtiker-Anjioödem Vakası

Uluslararası Katılımlı IX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 11 October 2000, ss.46

Myeloid/Natural Killer Cell Acute Leukemia: A Case Report

5th Annual Meeting of The European Haematology Association, Birmington, İngiltere, 25 - 28 June 2000, ss.106

Hepatik Kandidiyaz: Olgu Sunumu”, 15. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi

15. antibiyotik ve kemoterapi kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 April 2000, ss.207

Kitap & Kitap Bölümleri

A comprehensive Review of Urticaria and Angioedema

Hereditary Angioedema, Kartal SP, Kutlubay S, Editör, Intech, ., ss.133-149, 2017

Alerji ve İmmünoloji El Kitabı

Böcek Allerjisi, Suna Büyüköztürk, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.278-291, 2016

Hekimliğe Merhaba "Tıbbi-Cerrahi Aciller" El Kitabı

Anafilaktik şok, Mehmet Şükrü Sever, Halil YAzıcı, Editör, İstanbul Tıp Fakültesi Yayınları, İstanbul, ss.76-80, 2015

Allerjik Hastalıklara Pratik Yaklaşım

Besin Allerjisi, Suna Büyüköztürk, Editör, Selen Yayıncılık, İstanbul, ss.139-164, 2014

Özel ve eşlik eden durumlarda astım

Endokrin ve metabolizma Hastalıklarında Astım, Osman Şener, Editör, Tüsad Eğitim Kitabevi, İstanbul, ss.189-211, 2014

Türkiye Ulusal Allerji ve İmmunoloji Derneği, İlaç Aşırı Duyarlılık reaksiyonlarına Yaklaşım

Biyolojik Ajanlar ile Desensitizasyon ve Protokoller, Çelik GE, Editör, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, ss.110-123, 2014

Allergic Diseases: Highlights in the clinic, mechanisms and treatment

Anaphylaxis: Etiology, clinical manifestations, diagnosis and management, Pereira C, Editör, Intech, Rijeka, ss.167-194, 2012

Türkiye Ulusal Allerji ve İmmunoloji Derneği, Allerjik Rinit Tanı ve Tedavi Rehberi,

Allerjik Rinit ve Mesleki Problemler, Tuncer A., Yüksel H., Editör, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, ss.11-12, 2012

The Merck Manual Tanı/Tedavi El Kitabı 0nsekizinci Edisyon

İmmun Sistemin Biyolojisi, Solakoğlu Z, Editör, Yüce Yayınları, İstanbul, ss.1320-1331, 2008

The Merck Manual Tanı/Tedavi El Kitabı 0nsekizinci Edisyon

İmmun Yetmezlik Hastalıkları, Solakoğlu Z, Editör, Yüce Yayınları, İstanbul, ss.1331-1348, 2008

The Merck Manual Tanı/Tedavi El Kitabı 0nsekizinci Edisyon

Allerjik Bozukluklar ve Diğer Aşırı Duyarlık Bozukluklar, Solakoğlu z, Editör, Yüce Yayınları, İstanbul, ss.1348-1364, 2008

Böcek Allerjisi

Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2005