Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Not so Grimm Anymore: Adaptation and Transformation of Fairy Tales in "Once Upon a Time"

2nd International Conference on Arts and Humanities, Colombo, Sri Lanka, 20 - 22 July 2015, pp.184-194

Marka Yerleştirme: “CSI” (Crime Scene Investigation) Dizisinde Kullanım Örnekleri

International Conferences of New Media and Interactivity, Turkey, 1 - 04 April 2010, pp.503-508 Sustainable Development

Farkındalık Yaratmak İçin Yeni Bir Teknik: ‘İhtiyarlara Yer Yok’ Filminde Marka Kullanımı”

Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 May 2009, pp.723-735

Yönetim Kuramları Çerçevesinde Kültürel Farklılıkların Çokuluslu İşletmeler Üzerindeki Etkisi

Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Cyprus (Kktc), 1 - 04 January 2009, pp.121-134

COMPARISON OF LIMITATIONS OF FILMS AND VR

6th International Symposium of Interactive Media Design, İstanbul, Turkey, 15 - 17 October 2008, pp.129-134 identifier

Books & Book Chapters

in: , Elif Gizem Uğurlu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.227-247, 2022

Aldatılan Kadına Bakış: Sadakatsiz, Dr. Foster, World of the Married

in: Toplumsal Cinsiyet Okumaları, Yelda Yanat Bağcı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.39-65, 2021

Sosyal Medya ve Diaspora

in: Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz, Gutenberg Galaksi’den Zuckerberg Galaksi’ye, İri M.,Ünal Terek G., Editor, Alfa Yayınları, İstanbul, pp.301-312, 2011

1980’li Yıllarda Dijital Oyunlarda Kadın Karakterlerin Simgesel Anlatım Açısından İncelenmesi

in: Dijital Oyunlar, Batı U.,Terek G., Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.65-95, 2011

Sinemada Estetik Kaygı ve Anlatım Aracı Olarak Sinema Tekniği

in: Sinema Araştırmaları: Kuramlar, Kavramlar Yaklaşımlar, İri M., Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.11-27, 2010

Karşı Pencere Filminde Söylem Analizi

in: Medya Eleştirileri Kitle İletişime Ve Toplumsalım Üretimi, Akbulut N.,Bilgili C., Editor, Beta Basım A.Ş., İstanbul, pp.249-364, 2009