Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Some remarks on the Early Bronze Age I defence system at Hacılar Büyük Höyük (Burdur, Turkey)

Bulgarian e-Journal of Archaeology, cilt.1, ss.33-54, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hacılar Büyük Höyük Kazıları – 2018 / Excavations at Hacılar Büyük Höyük in 2018

Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri Bülteni / News Bulletin on Archaeology from Mediterranean Anatolia, ss.232-238, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Hacılar Büyük Höyük Kazıları – 2017 / Excavations at Hacılar Büyük Höyük in 2017

(News Bulletin on Archaeology from Mediterranean Anatolia/Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri Bülteni), ss.38-44, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Hacılar Büyük Höyük Kazıları – 2016/Excavations at Hacılar Büyük Höyük in 2016

ANMED (Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri Bülteni / News Bulletin on Archaeology from Mediterranean Anatolia), ss.27-35, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Hacılar Büyük Höyük

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi /Ayrıntı, ss.7-10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2013

ARKEOLOJİ VE SANAT, ss.1-20, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Yeniden Hacılar. Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2011-2012

ARKEOLOJİ VE SANAT, ss.1-22, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hacılar Büyük Höyük Kazıları

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bülteni: Asım’ın Sesi 2, ss.16-19, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Bademağacı Kazıları 2008

31. Kazı Sonuçları Toplantısı, ss.261-268, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bademağacı Kazıları 2007 Yılı çalışmaları

30. Kazı Sonuçları Toplantısı, ss.255-268, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bademağacı Kazıları 2006

29. Kazı Sonuçları Toplantısı, ss.187-196, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bademağacı Kazıları 2005

28. Kazı Sonuçları Toplantısı, ss.639-646, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Burdur-Antalya Bölgesi Neolitik Çağ Mimarlık Gelenekleri: Gözlemler – Değerlendirmeler

COLLOQUİUM ANATOLİCUM, ss.1-10, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bademağacı Kazıları 2004”, - 2, Ankara (2006):

27. Kazı Sonuçları Toplantısı, ss.437-444, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Burdur - Antalya Bölgesi’nin Anadolu Neolitik Kültürleri İçindeki Yeri

III. Uluslararası Likya Sempozyumu, ss.136, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bademağacı Kazıları 2004 Yılı Çalışmaları

ANMED, ss.11-15, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bademağacı Kazıları 2002

25. Kazı Sonuçları Toplantısı, ss.297-302, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bademağacı Kazıları 2001”, –, Ankara (2003):

24. Kazı Sonuçları Toplantısı, ss.319-328, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MÖ 2. Binyılda Önasya’nın Güçlü Devletlerinden Hititlerde Sanat

Sanat Antika Koleksiyon, ss.21-32, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Study of a Group of Pottery Finds from the MBA Deposits at Bademağacı Höyük

Anatolia Antiqua, ss.53-74, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some Observations on a Lead Stamp Seal from the Bademağacı Excavations

Anatolica, ss.159-169, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bademağacı Kazıları 2000

23. Kazı Sonuçları Toplantısı, ss.237-244, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Building Type of the Burdur Region from the Neolithic Period

BELLETEN, ss.683-706, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Burdur ve Yakın Çevresi’nde Kentleşme Süreci: Hacılar Büyük Höyük Örneği

XVIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 October 2018, ss.1

Hacılar Büyük Höyük Kazı ve Onarım Çalışmaları - 2017

Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar - 17, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 May 2018, ss.1

Hacılar Büyük Höyük Kazıları - 2016

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Bursa, Türkiye, 22 - 26 May 2017, cilt.1, ss.411-420

Hacılar Büyük Höyük Kazıları - 2014

37. Kazı Sonuçları Toplantısı, Erzurum, Türkiye, 11 - 15 May 2015, cilt.1, no.37, ss.147-158

Kitap & Kitap Bölümleri

Pisidia Yazıları, Hacı Ali Ekinci Armağanı/ Pisidian Essays in Honour of Hacı Ali Ekinci

Hacılar Büyük Höyük İlk Tunç Çağı I Yerleşmesi'nde Bulunmuş Olan Bir Grup Mühür Üzerine Gözlemler, H. Metin, B. A. Polat Becks, R. Becks, M. Fırat, Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.147-156, 2015

İmparatorlar İstanbul’da. Hitit’ten Osmanlı’ya /Emperors in Istanbul. From the Hittites, to the Ottomans

MÖ , 2. Binyılda Önasya’da Bir Süper Güç: Hititler /A Super Power in the Second Millenium BC Near East: The Hittites, Abbasoğlu H., Editör, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yayını, İstanbul, ss.19-53, 2011

Türkçe Bilim Terimi Sözlüğü. Sosyal Bilimler

(Alan Uzmanı Arkeoloji), Kutlu A., Yücesan S., İçen H., Editör, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, ss.1, 2011

Muhibbe Darga Armağanı

Yalvaç Müzesi’ndeki İki Ana Tanrıça Figürini’nin Düşündürdükleri, Tibet A.- Konyar E. -Tarhan T., Editör, Sadberk Hanım Müzesi, İstanbul, ss.511-516, 2008

Refik Duru’ya Armağan/Studies in Honour of Refik Duru

Tilmen Höyük’te Bulunmuş Olan Bir Silindir Mühür Üzerine Gözlemler-Değerlendirmeler, Umurtak G. - Dönmez Ş. - Yurtsever A., Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.153-168, 2007

Die Jungsteinzeitlichen Siedlungen Im Südwestanatolischen Seengebiet"

Die ältesten Monumente der Menschheit /İnsanlığın En Eski Anıtları Karlsruhe, ss.139 - 149, 2007, Badischen Landesmuseum, Karlsruhe, Editör, Konrad Theiss Verlag Gmbh, Stuttgart, Stuttgart, ss.139-149, 2007

Höyücek. 1989-1992 Kazılarının Sonuçları / Results of the Excavations 1989-1992

Küçük Buluntular / Small Finds, Duru R. - Umurtak G., Editör, Türk Tarih Kurumu Yayınları V. Dizi- Sa.49, Ankara, ss.60-70, 2005

Höyücek. 1989-1992 Kazılarının Sonuçları / Results of the Excavations 1989-1992

Çanak Çömlek /Pottery, Duru R. - Umurtak G., Editör, Türk Tarih Kurumu Yayınları V. Dizi- Sa.49, Ankara, ss.100-0, 2005

Das Schiff von Uluburun,Welthandel vor 3000 Jahren

Hethitische Kunst Und Architektur, Yalçın Ü - Pulak C., Editör, Ege, İstanbul, ss.221-228, 2005

Die Akropolis von Perge, 1. Survey und Sondagen 1994-1997

A Short Report on a Group of Prehistoric Pottery Found at Perge Acropolis , Abbasoğlu, H. - Martini, W., Editör, Verlag, Mainz, Mainz, ss.81-85, 2003

Kuruçay II. 1978-1988 Kazılarının Sonuçları, Geç Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı Yerleşmeleri / Results of the Excavations 1978-1988, The Late Chalcolithic and Early Bronze Settlements

Pişmiş Toprak Eserler (GKÇ)/ Objects of Baked Clay, Duru R. - Umurtak G., Editör, Türk Tarih Kurumu Yayınları V.Dizi-Sa.44A, Ankara, ss.51-0, 1996

Kuruçay I. 1978-1988 Kazılarının Sonuçları, Neolitik ve Erken Kalkolitik Çağ Yerleşmeleri / Results of the Excavations 1978-1988, The Neolithic and Early Chalcolithic Periods

Kemik ve Boynuz Eserler / Implements of Bones and Antler, Duru R. - Umurtak G., Editör, Türk Tarih Kurumu Yayınları V.Dizi-Sa.44, Ankara, ss.65-0, 1994

Ansiklopedide Bölümler

Encyclopedia Italiana

Encyclopedia Italiana, ss.106, 2006

Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi

Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, ss.106, 2006

Arkeo Atlas 3

Doğan Grup, ss.49, 2004

Arkeo Atlas 2

Doğan Grup, ss.98, 2003

Arkeo Atlas 2

Doğan Grup, ss.108, 2003

Arkeo Atlas 1

Doğan Grup, ss.106-107, 2002

Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi

Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, ss.783, 1997

Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi

Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, ss.834, 1997

Diğer Yayınlar