Doç.Dr.

Gülüşan GÖCEN


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm

Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı

Biyografi

Giresun/Alucra’lı bir ailenin üçüncü çocuğu olarak, İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bursa/Gemlik’te tamamladı. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yaparak, buradan 2001 yılında mezun oldu. 2005’te Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Dini İnanç ve İbadetlerin Kendini Gerçekleştirme İle İlişkisi” adlı tezle Din Psikolojisi alanında yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl Denizli’nin Bekilli ilçesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak göreve başladı. 2006 yılında Ankara Üniversitesi’nde doktorasına devam ederken, 2008’de İstanbul’a atandı. 2012’de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi Bölümü’nden “Bilim Doktoru” ünvanını aldı ve doktora tezi “Pozitif Psikolojiden Din Psikolojisine Köprü: Şükür” adıyla kitaplaştı. Ulusal ve uluslararası dergilerde makale, çeviri ve kitap tanıtımı yazıları olmak üzere pek çok yayın yaptı. Değerler Eğitimi Merkezi’nde çeşitli atölye çalışmaları yürüttü. Ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelere katıldı ve onların organizasyonlarının düzenleme komitelerinde yer aldı. Halen hazırda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitim Bilgileri

2006 - 2012

2006 - 2012

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstititüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/ Din Psikolojisi, Türkiye

2002 - 2005

2002 - 2005

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstititüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/ Din Psikolojisi, Türkiye

1997 - 2001

1997 - 2001

Lisans

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Şükür ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişki Üzerine Bir Alan Araştırması

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Psikolojisi Bölümü

2005

2005

Yüksek Lisans

Dinî İnanç ve İbadetin Kendini Gerçekleştirme İle İlişkisi -Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Alan Araştırması- (Uludağ Üniversitesi Örneği)

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/ Din Psikolojisi

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2011

2011

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Pozitif Psikoloji ve Din

Değerler Eğitimi Merkezi

2010

2010

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi Merkezi

2009

2009

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İslâm Psikolojisi

Değerler Eğitimi Merkezi

2008

2008

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Psikiyatri ve Din

Değerler Eğitimi Merkezi

2008

2008

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Transpersonel Kişilik Seminerleri İçinde Rüya Analizleri

Benötesi Derneği

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Antropoloji, Sosyal Antropoloji, İlahiyat , Din Psikolojisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

2014 - 2018

2014 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İSLAM GELENEĞİNDEN GÜNÜMÜZE DİN PSİKOLOJİSİ: KARŞILAŞMALAR, FARKLILIKLAR VE BELİRSİZLİKLER

Doktora

Doktora

Pozitif Psikoloji ve Din

Lisans

Lisans

Manevi Danışma Psikolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Din Psikolojisinde Kullanılan Metotlar ve Bugünkü Sorunlar

Lisans

Lisans

Din Psikolojisi

Doktora

Doktora

Mitoloji ve Din Psikolojisi Arasındaki İlişkiler

Lisans

Lisans

Psikoloji teorileri ve din

Lisans

Lisans

Psikolojiye Giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Din Psikolojisinde Araştırma Teknikleri

Doktora

Doktora

Din Psikolojisi Metin Okumaları (İngilizce)

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

NİYET TEMELLİ DİNİ DAVRANIŞ MODELİ

GÖCEN G.

D.Ayan(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Huşu Tecrübesine Dini ve Psikolojik Yaklaşım

GÖCEN G.

Z.Soysal(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

TOPLUMSAL CİNSİYET, ERKEK ALGISI VE DİNDARLIK İLİŞKİSİ

GÖCEN G.

G.Arvas(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

PLANSIZ GEBELİKLERDE MANEVİ DESTEĞİN ROLÜ

GÖCEN G.

A.Hümeyra(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Ebeveyn Kaybı Yaşamış Bireylerde Otobiyografik Bellek, Allah Tasavvuru ve Dini Başa Çıkma

GÖCEN G. , Genç M.

BILIMNAME, cilt.40, no.4, ss.313-349, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Geçmişten Günümüze Kadın Tasavvurunun İnançla Birlikte Seyri:Freud, Jung ve Fromm’un Kadına Dair İzdüşümleri

GÖCEN G.

Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.23, no.3, ss.1121-1141, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Qualitatively Exploring the Relationship among Gratitude Spirituality and Life Satisfaction in Turkish Muslim Children

GÖCEN G.

Spiritual Psychology and Counseling, cilt.1, ss.189-208, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Tüp Bebek Tedavisi Almış Kadınların Dinî Başa Çıkma Süreçleri ve Dinî Yaşantılar Üzerine Nitel Bir Araştırma

GÖCEN G.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, cilt.32, ss.165-217, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Kadirşinaslık ve Öznel İyi Oluş Suça Sürüklenen Çocuklar Üzerine Nicel Bir Araştırma

GÖCEN G.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.5, ss.966-990, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Sebep, Sınır ve Sonuç: Tevekkül ve Tedbir

GÖCEN G.

Diyanet Aile Dergisi, cilt.4, ss.12-15, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2015

2015

İmam-Hatip Okullarında Çalışan Öğretmen ve Yöneticilerin Okul İklim Algısı ve Bu Algıya Etki Eden Faktörler (İstanbul Örneği)

GÖCEN G. , Kaya Z.

Ondokuz Mayıs İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.67-102, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Pozitif Psikoloji Düzleminde Psikolojik İyi Olma ve Dini Yönelim İlişkisi: Yetişkinler Üzerine Bir Araştırma

GÖCEN G.

Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.97-130, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

İbn Haldun’un Toplum ve İnsan Yaklaşımının Günümüze Düşen İzdüşümleri: Tüketim Toplumu ve Narsist İnsan

GÖCEN G.

Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.175-198, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Türkiye’de Din Psikolojisi Çalışmalarında Dindarlık ve Kaygı İlişkisi

GÖCEN G.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.15, ss.1-17, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Yetim Çocuklarda Şükür, Maneviyat ve Mutluluk

GÖCEN G.

DİN, DEĞERLER VE SAĞLIK SEMPOZYUMU, Bursa, Türkiye, 19 - 21 May 2017, ss.11-123

2017

2017

İmam Hatip Okullarında Çalışan Öğretmen ve Yöneticilerin Dogmatik Düşünme Düzeyleri ve Buna Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Araştırma (İstanbul İli Örneği)

GÖCEN G.

Uluslararası Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 27 - 29 April 2017, ss.111

2016

2016

Çocuklarda Şükür ve Maneviyat Şükür Günlükleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

GÖCEN G.

1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 April 2016 - 30 May 2017, ss.213-215

2016

2016

Danışmanın Maneviliğinin Gerekliliği Üzerine Dini İçerikli TV Programlarda Sorulan Sorular Üzerine Nitel Bir Araştırma

GÖCEN G.

Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 April 2016, ss.70-80

2016

2016

4-6 Yaş Grubu Çocuklarda Dini Gelişim Sürecini Anlamak Allah Peygamber Melek ve Ahiret Tasavvuru

GÖCEN G. , Pehlivan A.

Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 March 2016, ss.12

2015

2015

Dünün Tanrıçalarından Bugünün Yarım İnsan Algısına Kadarki Süreçte Kadın ve Tanrı Tasavvuru

GÖCEN G.

Uluslararası Sosyal Yaşam ve Kadın Sempozyumu, Konya, Türkiye, 21 - 22 December 2015, ss.76

2015

2015

Forgiveness, gratitude and subjective wellbeing in boy juvenile deliquency.

GÖCEN G.

International Association for the Psychology of Religion, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 August 2015, ss.192-193

2015

2015

Şükür Maneviyatın Neresinde? Şükür – Maneviyat İlişkisi 19-20 Mayıs, Kayseri

GÖCEN G.

II. Maneviyat Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 19 - 20 May 2015

2014

2014

Bir Duygu Eğitimi Olarak Şükür Günlükleri

GÖCEN G.

1. Ulusal Duygu Eğitimi Paneli, İstanbul, Türkiye, 31 May 2014

2013

2013

İstanbul İli Örneğinde İmam Hatip Okullarında Okul İklimi

GÖCEN G. , Kaya Z.

Uluslararası Sempozyum Kuruluşunun 100. Yılında İmam Hatip Liseleri, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 November 2013, ss.617-653

2013

2013

İbn Haldun un Hadari Toplumu Tüketim Toplumu Şehir İnsanı Narsist mi Oldu

GÖCEN G.

Siyaset ve İktisat Arasında Medeniyet Uygulamalı Haldunculuğa Doğru Üçüncü Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 1 - 03 November 2013, ss.641-649

2013

2013

What are children grateful for? Gratefulness and life satisfaction of Turkish children?

GÖCEN G.

International Association For the Psychology of Religion, Lozan, İsviçre, 27 - 30 August 2013, ss.110-111

2012

2012

Bir Değer Eğitimi Örneği Olarak Şükür Günlükleri

GÖCEN G.

Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 November 2012, ss.10

2011

2011

Conception of gratitude and it’s relation on psychological well-being and religious orientation

GÖCEN G.

International Association for the Psychology of Religion, Bari, İtalya, 21 - 25 August 2011, ss.72-73

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Sağlık Hizmetlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik

GÖCEN G. , Çağlan K.

Psikolojik Yardım Alan Dindar Kişilerin Dini ve Manevi Açıdan Yaşadıkları Damgalanma ve MDR’nin Bu Süreçteki Rolü, A. Ayten, H. Ekşi, M. Zengin, N. Tınaz, Editör, Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, ss.283-317, 2019

2018

2018

Psikoloji Mitoloji ve Din

GÖCEN G.

Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2018

2016

2016

Maneviyat Psikolojisi

GÖCEN G.

Şükür Maneviyatın Neresinde?) , Mustafa Atak., Editör, Elit Kültür Yay, İstanbul, ss.167-191, 2016

2016

2016

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik cilt II

GÖCEN G.

Danışmanın Maneviliğinin Gerekliliği Üzerine: Dini İçerikli TVProgramlarında Sorulan Sorular Üzerine Nitel Bir Çalışma, Doç. Dr. Ali Ayten, Doç. Dr. Mustafa Koç, Prof. Dr. Nuri Tınaz, Editör, Dem Yayınları, İstanbul, ss.283-315, 2016

2015

2015

Din Erdem ve Sağlık

GÖCEN G. , Sevinç K., Öztürk E. E. , Ayten A.

Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Amprik Bir Araştırma , Ali Ayten, Editör, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.331-341, 2015

2015

2015

Din, Erdem ve Sağlık

Ayten A., GÖCEN G. , Sevinç K., ÖZTÜRK E. E.

Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkili Midir? Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Ayten A., Editör, Çamlıca Yay., İstanbul, ss.153-177, 2015

2015

2015

Psychology of Religion in Turkey

GÖCEN G.

The Relationship Between Gratitude, Appreciation, Psychological Well-Being and Intrinsic Religiosity (An Empirical Study with Turkish Sample), Zuhâl Ağılkaya-Şahin, Heinz Streib, Ralph W. Hood, Jr., Ali Ayten, Editör, Brill, Leiden , Boston, ss.214-234, 2015

2013

2013

Din ve Maneviyat Psikolojisi

GÖCEN G.

Duygu ve Din, İhsan Çapçıoğlu – Ali Ayten, Editör, Phoenix Yayınları, Ankara, ss.235-253, 2013

2012

2012

Pozitif Psikolojiden Din Psikolojisine Köprü: Şükür

GÖCEN G.

Değerler Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, 2012

2006

2006

Gençlik Din ve Değerler Psikolojisi

GÖCEN G.

Dinî İnanç ve İbadetin Kendini Gerçekleştirme İle İlişkisi (Uludağ Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma), Prof. Dr. Hayati Hökelekli, Editör, Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, ss.559-609, 2006

Desteklenen Projeler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Din Psikolojisi Derneği

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

TÜBİTAK Projesi

Haziran 2017

Haziran 2017

İslami İlimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

Dini Araştırmalar Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2017

Mart 2017

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2017

Mart 2017

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

İnsan ve Toplum bilimleri Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2016

Temmuz 2016

Bilimname

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2015

Mart 2015

İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2015

Şubat 2015

Değerler Eğitimi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2014

Şubat 2014

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2018 - 2018

2018 - 2018

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Talim Terbiye Kurulu

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri, Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Diyanet İşleri Başkanlığı

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri, Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

Tübitak

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri, Türkiye

2014 - 2014

2014 - 2014

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Değerler Eğitimi Olimpiyatları

2013 - 2013

2013 - 2013

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

21. Yüzyıl Dünya Çocuk Eğitimi Zirvesi

Ödüller

Ağustos 2015

Ağustos 2015

Forgiveness, gratitude and subjective well-being in boy juvenile delinquency (En İyi Poster Ödülü)

International Association for the Psychology of ReligionDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2015

2015

International Association for the Psychology of Religion -İstanbul-

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

International Association for the Psychology of Religion -İsviçre/Lozan-

Katılımcı

Lausanne-İsviçre

2011

2011

International Association for the Psychology of Religion -İtalya-

Katılımcı

Bari-İtalya

Jüri Üyelikleri

Haziran-2018

Haziran 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora yeterlilik sınav jürisi - Marmara Üniversitesi Din Psikolojisi

Nisan-2018

Nisan 2018

Tez Savunma (Doktora)

Doktora tez jürisi - İstanbul Üniversitesi Din Psikolojisi

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri , Din Psikolojisi Doktora Yeterlilik

Aralık-2016

Aralık 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - Marmara Ünv Din Psikolojisi Doktora Yeterlilik

Mayıs-2016

Mayıs 2016

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunması - Marmara Ünv Din Psikolojisi Doktora Tez Savunması

Ocak-2016

Ocak 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Marmara Ünv din Psikolojisi Yüksek Lisans Tez Savunması

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - Marmara Ünv Din Psikolojisi Doktora Yeterlilik

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunması - İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din bilimleri , Yüksek Lisans Tez Savunması,

Mart-2014

Mart 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik - İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri , Din Psikolojisi Doktora Yeterlilik