Assoc. Prof. Gülüşan GÖCEN


Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies

Department of Psychology of Religion


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Anthropology, Social Anthroplogy, Theology, Psychology of Religion

Metrics

Publication

58

Project

7

Thesis Advisory

35

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2006 - 2012

2006 - 2012

Doctorate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstititüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/ Din Psikolojisi, Turkey

2002 - 2005

2002 - 2005

Postgraduate

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstititüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/ Din Psikolojisi, Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Undergraduate

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Bölümü, Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

Şükür ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişki Üzerine Bir Alan Araştırması

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Psikolojisi Bölümü

2005

2005

Postgraduate

Dinî İnanç ve İbadetin Kendini Gerçekleştirme İle İlişkisi -Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Alan Araştırması- (Uludağ Üniversitesi Örneği)

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/ Din Psikolojisi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Anthropology

Social Anthroplogy

Theology

Psychology of Religion

Courses

Postgraduate

Postgraduate

TIBBU'R-RUHANİ

Postgraduate

Postgraduate

MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİĞE GİRİŞ

Doctorate

Doctorate

DİNİ/ MANEVİ DANIŞMA PSİKOLOJİSİ, ALANLARI VE YÖNTEMLERİ

Doctorate

Doctorate

DİNİ - MANEVİ DANIŞMA PSİKOLOJİSİ, ALANLARI VE YÖNTEMLERİ

Postgraduate

Postgraduate

İSLAM GELENEĞİNDEN GÜNÜMÜZE DİN PSİKOLOJİSİ: KARŞILAŞMALAR, FARKLILIKLAR VE BELİRSİZLİKLER

Doctorate

Doctorate

Pozitif Psikoloji ve Din

Undergraduate

Undergraduate

Manevi Danışma Psikolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Din Psikolojisinde Kullanılan Metotlar ve Bugünkü Sorunlar

Undergraduate

Undergraduate

Din Psikolojisi

Doctorate

Doctorate

Mitoloji ve Din Psikolojisi Arasındaki İlişkiler

Undergraduate

Undergraduate

Psikoloji teorileri ve din

Undergraduate

Undergraduate

Psikolojiye Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Din Psikolojisinde Araştırma Teknikleri

Doctorate

Doctorate

Din Psikolojisi Metin Okumaları (İngilizce)

Advising Theses

Continues

Continues

Doctorate

NİYET TEMELLİ DİNİ DAVRANIŞ MODELİ

Göcen G.

D.Ayan(Student)

Continues

Continues

Doctorate

BİLGELİK, İYİ OLUŞ VE DİNÎ-MANEVÎ YÖNELİM İLİŞKİSİ

Göcen G. (Advisor)

H.TEMİRAK(Student)

2023

2023

Postgraduate

BEDEN ALGISININ ÖZNEL İYİ OLUŞ VE DİNDARLIKLA İLİŞKİSİ

Göcen G. (Advisor)

M.KÜÇÜKMANAV(Student)

2022

2022

Postgraduate

Huşu Tecrübesine Dini ve Psikolojik Yaklaşım

Göcen G.

Z.Soysal(Student)

2020

2020

Postgraduate

PLANSIZ GEBELİKLERDE MANEVİ DESTEĞİN ROLÜ

Göcen G.

A.Hümeyra(Student)

Articles Published in Other Journals

2015

2015

Sebep, Sınır ve Sonuç: Tevekkül ve Tedbir

GÖCEN G.

Diyanet Aile Dergisi , vol.4, pp.12-15, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

ÇOCUK EVLERİNİ DİN, ŞÜKÜR, MANEVİYAT VE MUTLULUK İLİŞKİSİ ÜZERİNDEN ANLAMAK

GÖCEN G.

ULUSLARARASI YETİM VE KİMSESİZ ÇOCUKLAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 20 November 2022

2022

2022

PSİKOLOJİK VE DİNİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE HUŞU YAŞANTISININ İNCELENMESİ

GÖCEN G., Soysal Z.

ULUSLARARASI İNSAN, DİN ve ERDEMLİLİK SEMPOZYUMU, Giresun, Turkey, 27 October 2022, pp.38-39

2021

2021

Fetva Veren Doktorlar, Reçete Yazan Hocalar: Medyada Sağlık ve Din Etkileşimi

GÖCEN G., GÜNEŞ A. C.

Uluslararası Din ve Medya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 October 2021, pp.61

2017

2017

Yetim Çocuklarda Şükür, Maneviyat ve Mutluluk

GÖCEN G.

DİN, DEĞERLER VE SAĞLIK SEMPOZYUMU, Bursa, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.11-123

2017

2017

İmam Hatip Okullarında Çalışan Öğretmen ve Yöneticilerin Dogmatik Düşünme Düzeyleri ve Buna Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Araştırma (İstanbul İli Örneği)

GÖCEN G.

Uluslararası Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Sempozyumu, Malatya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.111

2016

2016

Çocuklarda Şükür ve Maneviyat Şükür Günlükleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

GÖCEN G.

1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 April 2016 - 30 May 2017, pp.213-215

2016

2016

Danışmanın Maneviliğinin Gerekliliği Üzerine Dini İçerikli TV Programlarda Sorulan Sorular Üzerine Nitel Bir Araştırma

GÖCEN G.

Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 10 April 2016, pp.70-80

2016

2016

4-6 Yaş Grubu Çocuklarda Dini Gelişim Sürecini Anlamak Allah Peygamber Melek ve Ahiret Tasavvuru

GÖCEN G., Pehlivan A.

Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2016, pp.12

2015

2015

Dünün Tanrıçalarından Bugünün Yarım İnsan Algısına Kadarki Süreçte Kadın ve Tanrı Tasavvuru

GÖCEN G.

Uluslararası Sosyal Yaşam ve Kadın Sempozyumu, Konya, Turkey, 21 - 22 December 2015, pp.76

2015

2015

Forgiveness, gratitude and subjective wellbeing in boy juvenile deliquency.

GÖCEN G.

International Association for the Psychology of Religion, İstanbul, Turkey, 17 - 20 August 2015, pp.192-193

2015

2015

Şükür Maneviyatın Neresinde? Şükür – Maneviyat İlişkisi 19-20 Mayıs, Kayseri

GÖCEN G.

II. Maneviyat Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 19 - 20 May 2015

2014

2014

Bir Duygu Eğitimi Olarak Şükür Günlükleri

GÖCEN G.

1. Ulusal Duygu Eğitimi Paneli, İstanbul, Turkey, 31 May 2014

2013

2013

İstanbul İli Örneğinde İmam Hatip Okullarında Okul İklimi

GÖCEN G., Kaya Z.

Uluslararası Sempozyum Kuruluşunun 100. Yılında İmam Hatip Liseleri, İstanbul, Turkey, 23 - 24 November 2013, pp.617-653

2013

2013

İbn Haldun un Hadari Toplumu Tüketim Toplumu Şehir İnsanı Narsist mi Oldu

GÖCEN G.

Siyaset ve İktisat Arasında Medeniyet Uygulamalı Haldunculuğa Doğru Üçüncü Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, Çorum, Turkey, 1 - 03 November 2013, pp.641-649

2013

2013

What are children grateful for? Gratefulness and life satisfaction of Turkish children?

GÖCEN G.

International Association For the Psychology of Religion, Lozan, Switzerland, 27 - 30 August 2013, pp.110-111

2012

2012

Bir Değer Eğitimi Örneği Olarak Şükür Günlükleri

GÖCEN G.

Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 20 November 2012, pp.10

2011

2011

Conception of gratitude and it’s relation on psychological well-being and religious orientation

GÖCEN G.

International Association for the Psychology of Religion, Bari, Italy, 21 - 25 August 2011, pp.72-73 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2023

2023

Kadının “Anne” Halinde Dini ve Manevi Yaşam

Göcen G. (Editor)

Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2023

2023

2023

Kadının “Anne” Halini Anlamak

Göcen G.

in: Kadının “Anne” Halinde Dini Ve Manevi Yaşam , Gülüşan Göcen, Editor, Çamlıca Yayınları, İstanbul, pp.17-54, 2023

2023

2023

Kadına Özgü Bir Dini Tecrübe Olarak Gebelik

Kılıç D., Göcen G.

in: Kadının “Anne” Halinde Dini Ve Manevi Yaşam, Gülüşan Göcen, Editor, Çamlıca Yayınları, İstanbul, pp.55-96, 2023

2022

2022

Geleneksel Tıbba Bakışın Psiko- Sosyal ve Dini Açıdan Değerlendirilmesi

GÖCEN G., Cüre İ.

in: Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp ve Uygulamaları- Eleştirel Bir Sosyal Bilim İncelemesi, Ertin, Hakan- Karakaya, Ahmet, Editor, İsar Yayınları, İstanbul, pp.141-178, 2022

2021

2021

Hastalar ve Hasta Yakınları

Güneş A. C., Göcen G. (Editor)

in: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Üzerinden Sağlık Davranış ve Etkileşiminin Araştırılması, Gülüşan GÖCEN, Editor, Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, pp.123-146, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Kavram Atlası Din Psikolojisi 1

Göcen G.

Gazi Kitabevi, Ankara, 2020

2020

2020

Manevi Olarak Covid-19 Kaygısı İle Başa Çıkmak

Göcen G.

in: Salgın Zamanında Manevi Destek, bayram Demirtaş, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.131-142, 2020

2019

2019

Psikolojik Yardım Alan Dindar Kişilerin Dini ve Manevi Açıdan Yaşadıkları Damgalanma ve MDR’nin Bu Süreçteki Rolü

Göcen G., Çağlan K.

in: Sağlık Hizmetlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, A. Ayten,H. Ekşi,M. Zengin,N. Tınaz, Editor, Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, pp.283-317, 2019

2018

2018

Psikoloji Mitoloji ve Din

Göcen G.

Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2018

2016

2016

Danışmanın Maneviliğinin Gerekliliği Üzerine: Dini İçerikli TVProgramlarında Sorulan Sorular Üzerine Nitel Bir Çalışma

Göcen G.

in: Manevi Danışmanlık ve Rehberlik cilt II, Doç. Dr. Ali Ayten,Doç. Dr. Mustafa Koç,Prof. Dr. Nuri Tınaz, Editor, Dem Yayınları, İstanbul, pp.283-315, 2016

2016

2016

Şükür Maneviyatın Neresinde?)

GÖCEN G.

in: Maneviyat Psikolojisi, Mustafa Atak., Editor, Elit Kültür Yay, İstanbul, pp.167-191, 2016

2015

2015

The Relationship Between Gratitude, Appreciation, Psychological Well-Being and Intrinsic Religiosity (An Empirical Study with Turkish Sample)

Göcen G.

in: Psychology of Religion in Turkey, Zuhâl Ağılkaya-Şahin,Heinz Streib,Ralph W. Hood,Jr.,Ali Ayten, Editor, Brill, Leiden , Arizona, pp.214-234, 2015

2013

2013

Duygu ve Din

GÖCEN G.

in: Din ve Maneviyat Psikolojisi, İhsan Çapçıoğlu – Ali Ayten, Editor, Phoenix Yayınları, Ankara, pp.235-253, 2013

2012

2012

Pozitif Psikolojiden Din Psikolojisine Köprü: Şükür

Göcen G.

Değerler Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, 2012

2006

2006

Dinî İnanç ve İbadetin Kendini Gerçekleştirme İle İlişkisi (Uludağ Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma)

Göcen G.

in: Gençlik Din ve Değerler Psikolojisi, Prof. Dr. Hayati Hökelekli, Editor, Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, pp.559-609, 2006

Expert Reports

2020

2020

Yüksek Lisans Tezi Bilirkişi Raporu

Er H., Atalay M., Göcen G.

Dokuz Eylül Üniversitesi, pp.3, İstanbul, 2020

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Değerler Eğitimi Dergisi

Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2015 - Continues

2015 - Continues

Din Psikolojisi Derneği

Member

Scientific Consultations

2018 - 2018

2018 - 2018

Scientific Consultancy

Talim Terbiye Kurulu

Istanbul University, Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies, Turkey

2017 - 2017

2017 - 2017

Scientific Consultancy

Diyanet İşleri Başkanlığı

Istanbul University, Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies, Turkey

2016 - 2016

2016 - 2016

Project Consultancy

Tübitak

Istanbul University, Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies, Turkey

2014 - 2014

2014 - 2014

Scientific Consultancy

Değerler Eğitimi Olimpiyatları

2013 - 2013

2013 - 2013

Scientific Consultancy

21. Yüzyıl Dünya Çocuk Eğitimi Zirvesi

Tasks In Event Organizations

Nisan 2016

Nisan 2016

Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu

Scientific Congress

Göcen G.
İstanbul, Turkey

Ağustos 2015

Ağustos 2015

International Association For the Psychology of Religion

Scientific Congress

Göcen G.
İstanbul, Turkey

Awards

August 2015

August 2015

Forgiveness, gratitude and subjective well-being in boy juvenile delinquency (En İyi Poster Ödülü)

International Association For The Psychology Of Religion



Congress and Symposium Activities

01 August 2015 - 01 August 2015

01 August 2015 - 01 August 2015

International Association for the Psychology of Religion -İstanbul-

Attendee

İstanbul-Turkey

01 August 2013 - 01 August 2013

01 August 2013 - 01 August 2013

International Association for the Psychology of Religion -İsviçre/Lozan-

Attendee

Lausanne-Switzerland

01 August 2011 - 01 August 2011

01 August 2011 - 01 August 2011

International Association for the Psychology of Religion -İtalya-

Attendee

Bari-Italy