Genel Bilgiler

Biyografi

Doç. Dr. Hakkı AKTAŞ 1976 yılında Kırıkkale’de doğmuş, ilk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamlamıştır. 1994 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden, 1998 yılında Hava Harp Okulu, Havacılık Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Mühendisliği yüksek lisans programından, 2004 yılında Marmara Üniversitesi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi Bilim Dalı’nda yüksek lisans programından mezun olmuştur. 2011 yılında ise İstanbul Üniversitesi, Örgütsel Davranış Bilim Dalı’ndan doktora derecesini almıştır.

2002-2012 yılları arasında Hava Harp Okulu’nda Öğretim Elemanı olarak görev yapmıştır.

2013-2015 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne Yrd. Doç. Dr. olarak atanmış, lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermiş, Dekan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

2015 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Örgütsel Davranış Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2016 yılında “Yönetim ve Strateji” alanında Doçent unvanı alan Dr. AKTAŞ’ın, ulusal ve uluslararası konferans bildirileri, dergi makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Journal of Organizational Behvior Review Dergisi'nin editörlüğünü yürütmektedir.

İstanbul Üniversitesi, "İşletme Fakültesi" ile "Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü" Yönetim Kurulu üyesidir. 

Kurum Bilgileri

Birim
İşletme Fakültesi
Bölüm
İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı
Örgütsel Davranış Ana Bilim Dalı

İletişim