Prof.Dr.

Hüseyin HANSU


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölüm

Hadis Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1997 - 2002

1997 - 2002

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1994 - 1996

1994 - 1996

Yüksek Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1985 - 1989

1985 - 1989

Lisans

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2002

2002

Doktora

Mutezile'nin Hadis Anlayışı

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimler-Hadis

1996

1996

Yüksek Lisans

Babanzade Ahmet Naim'in Hayatı, Hadisçiliği ve Eserleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimler-Hadis

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Arapça

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Hadis

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2010 - 2014

2010 - 2014

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Hadis

2008 - 2010

2008 - 2010

Doç.Dr.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat, Temel İslam Bilimleri

2003 - 2008

2003 - 2008

Yrd.Doç.Dr.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat, Temel İslam Bilimleri

2007 - 2007

2007 - 2007

Diğer

Princeton University, Institute For Advanced Study, The School Of Historical Studies

2005 - 2005

2005 - 2005

Diğer

Emory University, The Department Of Middle Eastern And South Asian Studies, (Mesas)

1997 - 2002

1997 - 2002

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

1999 - 2000

1999 - 2000

Diğer

Ürdün Üniversitesi, Faculty Of Foreign Languages, Language Center (Ujlc)

1994 - 1997

1994 - 1997

Araştırma Görevlisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat, Hadis

Yönetimsel Görevler

2016 - 2019

2016 - 2019

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Üniversitesi

2010 - 2013

2010 - 2013

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Mutezile ve Hadis

Lisans

Lisans

Hadis Metinleri I-II

Lisans

Lisans

Hadith I-II

Doktora

Doktora

Şafii Döneminde Hadis Tartışmaları

Lisans

Lisans

HADITH CRITICISM

Lisans

Lisans

Hadis Tarihi ve Usulü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Debates on the Authority of Hadith in Early Islamic Intellectual History: Identifying al-Shafi'i's Opponents in Jima' al-'Ilm

Hansu H.

JOURNAL OF THE AMERICAN ORIENTAL SOCIETY, cilt.136, ss.515-533, 2016 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2009

2009

Notes on the term mutawātir and its reception in hadīth criticism

Hansu H.

Islamic Law and Society, cilt.16, ss.383-408, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Fuat Sezgin’in Modern Dönem Hadis Tartışmalarına Katkısı: Yazılı Rivayet Teorisi ve Etkileri

HANSU H.

Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.67-89, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Mehmet Fuat Sezgin'in Aile Çevresi ve Türkiye'deki Akademik Serüveni

HANSU H.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.60, ss.185-205, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Geçmiş Bilgisi: Gazali'ye Göre Tevatür Teorisi (İngilizce'den çeviri)

HANSU H. , KOT TAN Z. M.

İlahiyat Akademi, ss.357-374, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Hadislerin Tespitinde Bütünsel Yaklaşım Adlı Eser Üzerine Bir Değerlendirme

HANSU H.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.54, ss.136-153, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Fuat Sezgin: Arap – İslâm Bilimleri Tarihi I

HANSU H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.221-228, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Cumhuriyet Dönemi Resmî Tedvin Çalışmaları: Babanzâde Ahmet Naim ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hadis Projesi

HANSU H.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.Bahar 2013, ss.367-405, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Babanzade Ahmet Naim Bey

HANSU H.

Din ve Hayat, ss.80-86, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2011

2011

Hikmetin Mu'tezili Yorumu

HANSU H.

Bilge Adamlar Dergisi, cilt.9, ss.67-70, 2011 (Hakemsiz Dergi)

2011

2011

Zeydiyye Mezhebinin Hadis Anlayışı Üzerine

HANSU H.

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, cilt.11, ss.327-333, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Modern Mu'tezile Üzerine

HANSU H.

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, cilt.11, ss.343-346, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

“İstanbul’da Bir Düşünce Şöleni: Uluslararası Dini ve Felsefi Metinler Sempozyumu”

HANSU H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.205-209, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

İslam Düşüncesinin Öncü Okulu: Mu'tezile

HANSU H.

Bilge Adam Dergisi, ss.55-62, 2008 (Hakemsiz Dergi)

2007

2007

Mu’tezile Araştırmaları Grubu ve Yeni Yayınlar

HANSU H.

İslamiyat Dergisi, cilt.10, ss.188-193, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Mimari Eserlere Nakşedilen Hadisler Üzerine Bir İnceleme

HANSU H.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, cilt.9, ss.35-52, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

“Nebevi Hadisin Sıhhati: Yapay Bir Problem” (çeviri)

HANSU H.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.5, ss.137-151, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

“The Middle East Studies Association of North America (MESA) 2005 Kongresi"

HANSU H.

İslamiyat Dergisi, cilt.8, ss.175-178, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Hadis Okumaya Giriş

HANSU H.

Bilge Adam Dergisi, cilt.7, ss.58-67, 2004 (Hakemsiz Dergi)

2004

2004

Hadis ve Kültür Yazıları

HANSU H.

İslamiyat Dergisi Bülteni, cilt.8, ss.16-18, 2004 (Hakemsiz Dergi)

2003

2003

Mu'tezile Araştırmalarında Kaynak Sorunu

HANSU H.

Marife Dergisi, cilt.3, ss.55-71, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1999

1999

Mutezile ve Hadis

HANSU H.

İslamiyat Dergisi, cilt.2, ss.165-170, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1997

1997

Babanzade Ahmet Naim ve Türkiye'de Hadis Çalışmalarının Yeniden Başlaması

HANSU H.

İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.178-182, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1997

1997

Fıkhi Hadislerin Değerlendirilmesindeki Esaslar

HANSU H.

İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.215-218, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

0

0

Mihne Sürecinin Hadis İlimleri Üzerindeki Etkileri

HANSU H.

Mihne Süreci ve İslami İlimlere Etkisi Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, cilt.1, ss.174

0

0

Haber Tartışmaları Bağlamında Şafii Mu’tezile İlişkileri

HANSU H.

Uluslar arası İmam Şafii Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, cilt.1, ss.270

0

0

Mu’tezile’de Sahabe Algısı

HANSU H.

İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, cilt.1, ss.487

2019

2019

Fuat Sezgin'in Ailesi ve Eğitim Hayatının İlk Yılları

HANSU H.

Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumu, Van, Türkiye, 7 - 09 March 2019, ss.29-42

2019

2019

Fuat Sezgin'in Modern Hadis Tartışmaların Katkısı: Yazılı Rivayet Teorisi

HANSU H.

Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 15 - 17 February 2019, ss.15-31

2016

2016

Cihad Hadisleri ve Değerlendirilmesi adlı bildiri üzerine müzakere

HANSU H.

İslam Kaynaklarında, Geleneğimizde ve Günümüzde Cihad, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 April 2016, ss.261-268

2016

2016

Bir Hadisçi Olarak Ahmet Naim

HANSU H.

Mehmed Akif ve Dostları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 March 2016, ss.1-12

2014

2014

İslami ilimlerin Teşekkül Döneminde Gayb Anlayışı adlı bildiri üzerine müzakere

HANSU H.

Din Dilinde Gayb, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 September 2014, ss.222-229

2014

2014

Küreselleşen Dünyada Din Dilinin Yeri adlı bildiri üzerine müzakere

HANSU H.

Din Dili Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 April 2014, ss.221-222

2013

2013

Şafii'nin Hadis Anlayışının Mu'tezile Üzerindeki Etkisi

HANSU H.

Uluslararsı İmam Şafii Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 30 March - 01 April 2013, ss.144-159

2001

2001

Mu’tezile’nin Sünneti İnkar Ettiğine Dair İddialar Üzerine

HANSU H.

İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, Ankara, Türkiye, 1 - 02 June 2001, cilt.1, ss.239-254

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

The Wiley Blackwell Concise Companion To The Hadith

HANSU H.

THeology, Daniel Brown, Editör, Wiley Blackwell Science, Hoboken, Nj, ss.241-263, 2020

2018

2018

Babanzade Ahmed Naim

HANSU H.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2018

2018

2018

Kabulu'l-Ahbar ve Ma'rifeti'r-Rical

HANSU H.

Dar Al-Fath, Amman, 2018

2018

2018

Mutezile ve Hadis

HANSU H.

Otto, Ankara, 2018

2018

2018

Kitabu'l-Makalat

HANSU H.

Makalat, Hansu H, Kurdi R, Kurdi A., Editör, Dar Al-Fath, Amman, ss.1-744, 2018

2018

2018

“İslam’ı Uyandırmak”: Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İslamcı Düşünce ve Dergiler

HANSU H.

Babanzâde Ahmet Naim (1872-1934) ve Sırât-ı Müstakîm Mecmuasındaki Hadis Tercümeleri, Lutfi Sunar, Editör, İlem, İstanbul, ss.103-120, 2018

2017

2017

Tesbitü Delaili'n-Nübüvve

HANSU H.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2017

2015

2015

Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni

HANSU H.

Mu'tezile'nin Hadis Anlayışı, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.0-437, 2015

2014

2014

Kitabu't-Tahriş

HANSU H. , Keskin M.

Litera, İstanbul, 2014

2014

2014

Uyunu'l-Mesail ve'l-Cevabat

HANSU H. , Abdulhamid R., Racih A.

Daru'l-Hamid, Amman, 2014

2014

2014

Din Felsefesi Açısından Mu'tezile Geleneği

HANSU H.

Bilgi Kaynağı Olarak Haber, Recep Altyağıl, Editör, İz Yayıncılık, İstanbul, ss.417-422, 2014

2008

2008

Mütevatir Haber

HANSU H.

Bilge Adamlar, Van, 2008

2007

2007

Babanzade Ahmet Naim

HANSU H.

Kaynak, İzmir, 2007

2004

2004

Mutezile ve Hadis

HANSU H.

Kitabiyat, Ankara, 2004

Ansiklopedide Bölümler

2013

2013

Diyanet İslam Ansiklopedisi

HANSU H.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.167-168, 2013

2012

2012

Diyanet İslam Ansiklopedisi

HANSU H.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.33-34, 2012

2011

2011

Diyanet İslam Ansiklopedisi

HANSU H.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.251-252, 2011

2004

2004

Felsefe Ansiklopedisi

HANSU H.

Etik Yayınları, ss.1-4, 2004

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - 2017

2016 - 2017

İslami İlimler Dergisi

Özel Sayı Editörü

Bilimsel Hakemlikler

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Uluslararası Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumu

Katılımcı

Van-Türkiye

2019

2019

Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu

Katılımcı

Diyarbakır-Türkiye

2018

2018

The Epistemology of Religious Knowledge according to Mu?tazila: al-mutawatir wa-l-a?ad

Katılımcı

Stuttgart-Almanya

2015

2015

İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ SAHABE – SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

2013

2013

İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe Sempozyumu

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

2013

2013

Uluslararsı İmam Şafii Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2012

2012

Mihne Süreci ve İslami İlimlere Etkisi Çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2010

2010

Uluslar arası İmam Şafii Sempozyumu

Katılımcı

Diyarbakır-Türkiye

2009

2009

Darülfünun İlahiyat Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2001

2001

İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri

Katılımcı

Ankara-Türkiye