Prof.

Hüseyin HANSU


Faculty Of Theology

Islamic Studies - Islamic Law

Department of Hadith

Education Information

1997 - 2002

1997 - 2002

Doctorate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

1994 - 1996

1994 - 1996

Postgraduate

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

1985 - 1989

1985 - 1989

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

2002

2002

Doctorate

Mutezile'nin Hadis Anlayışı

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimler-Hadis

1996

1996

Postgraduate

Babanzade Ahmet Naim'in Hayatı, Hadisçiliği ve Eserleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimler-Hadis

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Theology, Hadith

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Temel İslam Bilimleri

2010 - 2014

2010 - 2014

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Hadis

2008 - 2010

2008 - 2010

Associate Professor

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat, Temel İslam Bilimleri

2003 - 2008

2003 - 2008

Assistant Professor

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat, Temel İslam Bilimleri

2007 - 2007

2007 - 2007

Other

Princeton University, Institute For Advanced Study, The School Of Historical Studies

2005 - 2005

2005 - 2005

Other

Emory University, The Department Of Middle Eastern And South Asian Studies, (Mesas)

1997 - 2002

1997 - 2002

Research Assistant

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

1999 - 2000

1999 - 2000

Other

Ürdün Üniversitesi, Faculty Of Foreign Languages, Language Center (Ujlc)

1994 - 1997

1994 - 1997

Research Assistant

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat, Hadis

Managerial Experience

2016 - 2019

2016 - 2019

Head of Department

İstanbul Üniversitesi

2010 - 2013

2010 - 2013

Board Member

İstanbul Üniversitesi, Faculty Of Theology

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Hadis İlminde Haberin Bilgi Değeri

Undergraduate

Undergraduate

Hadis Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Hadis III

Postgraduate

Postgraduate

Mutezile ve Hadis

Doctorate

Doctorate

Şâfiî Döneminde Hadis Tartışmaları

Doctorate

Doctorate

Mutezile ve Hadis

Undergraduate

Undergraduate

Hadis Metinleri I-II

Undergraduate

Undergraduate

Hadith I-II

Doctorate

Doctorate

Şafii Döneminde Hadis Tartışmaları

Undergraduate

Undergraduate

HADITH CRITICISM

Undergraduate

Undergraduate

Hadis Tarihi ve Usulü

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2016

2016

Debates on the Authority of Hadith in Early Islamic Intellectual History: Identifying al-Shafi'i's Opponents in Jima' al-'Ilm

Hansu H.

JOURNAL OF THE AMERICAN ORIENTAL SOCIETY, vol.136, no.3, pp.515-533, 2016 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Fuat Sezgin’in Modern Dönem Hadis Tartışmalarına Katkısı: Yazılı Rivayet Teorisi ve Etkileri

HANSU H.

Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.67-89, 2019 (National Refreed University Journal)

2019

2019

Mehmet Fuat Sezgin'in Aile Çevresi ve Türkiye'deki Akademik Serüveni

HANSU H.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.60, no.1, pp.185-205, 2019 (National Refreed University Journal)

2018

2018

Geçmiş Bilgisi: Gazali'ye Göre Tevatür Teorisi (İngilizce'den çeviri)

HANSU H. , KOT TAN Z. M.

İlahiyat Akademi, pp.357-374, 2018 (National Refreed University Journal)

2018

2018

Hadislerin Tespitinde Bütünsel Yaklaşım Adlı Eser Üzerine Bir Değerlendirme

HANSU H.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.54, pp.136-153, 2018 (National Refreed University Journal)

2016

2016

Fuat Sezgin: Arap – İslâm Bilimleri Tarihi I

HANSU H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.34, pp.221-228, 2016 (National Refreed University Journal)

2016

2016

Cumhuriyet Dönemi Resmî Tedvin Çalışmaları: Babanzâde Ahmet Naim ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hadis Projesi

HANSU H.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.Bahar 2013, no.21, pp.367-405, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Babanzade Ahmet Naim Bey

HANSU H.

Din ve Hayat, no.26, pp.80-86, 2015 (National Non-Refereed Journal)

2011

2011

Hikmetin Mu'tezili Yorumu

HANSU H.

Bilge Adamlar Dergisi, vol.9, no.7, pp.67-70, 2011 (National Non-Refereed Journal)

2011

2011

Zeydiyye Mezhebinin Hadis Anlayışı Üzerine

HANSU H.

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, vol.11, no.1, pp.327-333, 2011 (National Refreed University Journal)

2011

2011

Modern Mu'tezile Üzerine

HANSU H.

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, vol.11, no.1, pp.343-346, 2011 (National Refreed University Journal)

2011

2011

“İstanbul’da Bir Düşünce Şöleni: Uluslararası Dini ve Felsefi Metinler Sempozyumu”

HANSU H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.25, pp.205-209, 2011 (National Refreed University Journal)

2009

2009

Notes on the term mutawātir and its reception in hadīth criticism

Hansu H.

Islamic Law and Society, vol.16, pp.383-408, 2009 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

2008

2008

İslam Düşüncesinin Öncü Okulu: Mu'tezile

HANSU H.

Bilge Adam Dergisi, pp.55-62, 2008 (National Non-Refereed Journal)

2007

2007

Mu’tezile Araştırmaları Grubu ve Yeni Yayınlar

HANSU H.

İslamiyat Dergisi, vol.10, no.3, pp.188-193, 2007 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Mimari Eserlere Nakşedilen Hadisler Üzerine Bir İnceleme

HANSU H.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, vol.9, no.1, pp.35-52, 2007 (National Refreed University Journal)

2006

2006

“Nebevi Hadisin Sıhhati: Yapay Bir Problem” (çeviri)

HANSU H.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.5, no.9, pp.137-151, 2006 (National Refreed University Journal)

2005

2005

“The Middle East Studies Association of North America (MESA) 2005 Kongresi"

HANSU H.

İslamiyat Dergisi, vol.8, no.3, pp.175-178, 2005 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

Hadis Okumaya Giriş

HANSU H.

Bilge Adam Dergisi, vol.7, pp.58-67, 2004 (National Non-Refereed Journal)

2004

2004

Hadis ve Kültür Yazıları

HANSU H.

İslamiyat Dergisi Bülteni, vol.8, no.13, pp.16-18, 2004 (National Non-Refereed Journal)

2003

2003

Mu'tezile Araştırmalarında Kaynak Sorunu

HANSU H.

Marife Dergisi, vol.3, no.3, pp.55-71, 2003 (National Refreed University Journal)

1999

1999

Mutezile ve Hadis

HANSU H.

İslamiyat Dergisi, vol.2, no.2, pp.165-170, 1999 (Other Refereed National Journals)

1997

1997

Babanzade Ahmet Naim ve Türkiye'de Hadis Çalışmalarının Yeniden Başlaması

HANSU H.

İslami Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.1, pp.178-182, 1997 (Other Refereed National Journals)

1997

1997

Fıkhi Hadislerin Değerlendirilmesindeki Esaslar

HANSU H.

İslami Araştırmalar Dergisi, vol.10, pp.215-218, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

0

0

Mihne Sürecinin Hadis İlimleri Üzerindeki Etkileri

HANSU H.

Mihne Süreci ve İslami İlimlere Etkisi Çalıştayı, İstanbul, Turkey, vol.1, pp.174

0

0

Haber Tartışmaları Bağlamında Şafii Mu’tezile İlişkileri

HANSU H.

Uluslar arası İmam Şafii Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, vol.1, pp.270

0

0

Mu’tezile’de Sahabe Algısı

HANSU H.

İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe Sempozyumu, Sakarya, Turkey, vol.1, pp.487

2019

2019

Fuat Sezgin'in Ailesi ve Eğitim Hayatının İlk Yılları

HANSU H.

Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 09 March 2019, pp.29-42

2019

2019

Fuat Sezgin'in Modern Hadis Tartışmaların Katkısı: Yazılı Rivayet Teorisi

HANSU H.

Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 15 - 17 February 2019, pp.15-31

2016

2016

Cihad Hadisleri ve Değerlendirilmesi adlı bildiri üzerine müzakere

HANSU H.

İslam Kaynaklarında, Geleneğimizde ve Günümüzde Cihad, İstanbul, Turkey, 20 - 21 April 2016, pp.261-268

2016

2016

Bir Hadisçi Olarak Ahmet Naim

HANSU H.

Mehmed Akif ve Dostları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 March 2016, pp.1-12

2014

2014

İslami ilimlerin Teşekkül Döneminde Gayb Anlayışı adlı bildiri üzerine müzakere

HANSU H.

Din Dilinde Gayb, İstanbul, Turkey, 19 - 21 September 2014, pp.222-229

2014

2014

Küreselleşen Dünyada Din Dilinin Yeri adlı bildiri üzerine müzakere

HANSU H.

Din Dili Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 25 - 26 April 2014, pp.221-222

2013

2013

Şafii'nin Hadis Anlayışının Mu'tezile Üzerindeki Etkisi

HANSU H.

Uluslararsı İmam Şafii Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 30 March - 01 April 2013, pp.144-159

2001

2001

Mu’tezile’nin Sünneti İnkar Ettiğine Dair İddialar Üzerine

HANSU H.

İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, Ankara, Turkey, 1 - 02 June 2001, vol.1, pp.239-254

Books & Book Chapters

2020

2020

THeology

HANSU H.

in: The Wiley Blackwell Concise Companion To The Hadith, Daniel Brown, Editor, Wiley Blackwell Science, Hoboken, Nj, pp.241-263, 2020

2019

2019

The Miracles of the Prophet Muhammad and its Acceptances in Hadiths Accounts

Hansu H.

in: What is a Miracle and What is not?, Adnan Demircan,Ahmet Keleş,Yaşar Düzenli, Editor, Fecr Yayınevi, Ankara, pp.84-126, 2019

2018

2018

Babanzade Ahmed Naim

HANSU H.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2018

2018

2018

Kabulu'l-Ahbar ve Ma'rifeti'r-Rical

HANSU H.

Dar Al-Fath, Amman, 2018

2018

2018

Babanzâde Ahmet Naim (1872-1934) ve Sırât-ı Müstakîm Mecmuasındaki Hadis Tercümeleri

HANSU H.

in: “İslam’ı Uyandırmak”: Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İslamcı Düşünce ve Dergiler, Lutfi Sunar, Editor, İlem, İstanbul, pp.103-120, 2018

2017

2017

Tesbitü Delaili'n-Nübüvve

Aydın Ö. , Eroğlu M. Ş. , Hansu H. (Editor)

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2017

2016

2016

Mutezile'nin Hadis ve Sünnet Anlayışı

Hansu H.

in: The Handbook of Hadith, The Aproachingh of the Mutazila to the Hadith, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.684-693, 2016

2016

2016

Hansu H.

in: The Handbook of Hadith, Zişan Türcan, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.441-443, 2016

2015

2015

Mu'tezile'nin Hadis Anlayışı

HANSU H.

in: Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.0-437, 2015

2014

2014

Kitabu't-Tahriş

HANSU H. , Keskin M.

Litera, İstanbul, 2014

2014

2014

Uyunu'l-Mesail ve'l-Cevabat

HANSU H. , Abdulhamid R., Racih A.

Daru'l-Hamid, Amman, 2014

2014

2014

Bilgi Kaynağı Olarak Haber

HANSU H.

in: Din Felsefesi Açısından Mu'tezile Geleneği, Recep Altyağıl, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.417-422, 2014

2008

2008

Mütevatir Haber

HANSU H.

Bilge Adamlar, Van, 2008

2004

2004

Mutezile ve Hadis

Hansu H.

Kitabiyat - Otto, Ankara, 2004

Episodes in the Encyclopedia

2013

2013

Diyanet İslam Ansiklopedisi

HANSU H.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.167-168, 2013

2012

2012

Diyanet İslam Ansiklopedisi

HANSU H.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.33-34, 2012

2011

2011

Diyanet İslam Ansiklopedisi

HANSU H.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.251-252, 2011

2004

2004

Felsefe Ansiklopedisi

HANSU H.

Etik Yayınları, pp.1-4, 2004

Activities in Scientific Journals

2016 - 2017

2016 - 2017

İslami İlimler Dergisi

Special Issue EditorCitations

Total Citations (WOS): 8

h-index (WOS): 1