Doç.Dr.

Hilal KAZAN


İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm

Türk İslam Sanatları Tar. Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2000 - 2007

2000 - 2007

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İslam Tarihi Ve Sanatları, Türkiye

1996 - 1999

1996 - 1999

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İslam Tarihi Ve Sanatları, Türkiye

1977 - 1983

1977 - 1983

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2007

2007

Doktora

"Arşiv Belgeleri Çerçevesinde XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı Sarayının Sanatı Himayesi

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İslam Tarihi Ve Sanatları

1999

1999

Yüksek Lisans

Ehl-i Hıref Defterlerinde Katipler (Cema'at-i Katiban-ı Kütüb)

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

Arapça

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

Farsca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2000

2000

İslam Konferansı Teşkilatı, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi

Diğer

Hüsnühat diploma

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Arkeoloji ve Sanat Tarihi , Sanat Tarihi, Türk-İslam Sanatı, Sanat, Geleneksel Türk El Sanatları, Tezhip, Eski Yazı, Ciltcilik

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları

2018 - 2019

2018 - 2019

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk İslam Tarihi Ve Sanatları

2013 - 2018

2013 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk İslam Tarihi Ve Sanatları

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Osmanlı'da Kitap

Lisans

Lisans

Türk İslam Sanatları Tarihi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslam Hat Sanatı

Lisans

Lisans

Türk İslam Sanatları Tarihi

Lisans

Lisans

Şehrim İstanbul

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Erken Dönem İslam Mimarisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İslamda Kitap

Lisans

Lisans

History of Islamic Arts

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Osmanlı Minyatür Sanatında Ağaç

KAZAN H.

T.Ruhengiz(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Üsturlabların İslam Sanatı Açısından değerlendirilmesi

KAZAN H.

E.Günaydın(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Klasikten Moderne Osmanlı'da Hüsnühat Eğitimi

KAZAN H.

Z.Öztürk(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Tasavvufun Sanata Etkisi

KAZAN H.

S.Çavuş(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde Bulunan Memlük Devri Ciltleri

KAZAN H.

B.Şahin(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Hüsnühat Sanatında Taklit

Kazan H. (Danışman)

E.İlter(Öğrenci)

2019

2019

Yüksek Lisans

Kur'an-ı Kerim2de Armağan Anlayışı

KAZAN H.

M.Şendağ(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

Sheila S. Blair ve Jonathan Bloom(ed.), Rivers of Pradise: Water in Islamic Art and Culture

KAZAN H.

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, ss.440-441, 2013 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

İslam Sanatının Sıradışı Hattatları

Kazan H.

Dergi 1868, ss.44-48, 2020 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

2020

2020

İyiliği Sanat Hali

Kazan H.

Dergi 1868, ss.26-32, 2020 (Hakemsiz Dergi)

2020

2020

Mevleviliğin Hat Sanatıyla Tezyini

Kazan H.

Derin Tarih, ss.2-6, 2020 (Hakemsiz Dergi)

2016

2016

1893 Yangını Sonrası Şam Emevi Camii Restorasyonu

Kazan H.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, MEDITERRANEAN JOURNAL OF HUMANITIES, cilt.6, ss.333-341, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2016

2016

İslam Sanatında Hz. Peygamber

KAZAN H.

Derin Tarih, ss.156-161, 2016 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

“XIX. Asırda Bir Kadın Hattat: Şerife Zehra Hanım”

KAZAN H.

Toplumsal Tarih, ss.86-90, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Hüsn-i Hat Sanatında Ehl-i Beyt

KAZAN H.

Din ve Hayat, ss.92-96, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

XVI. Asırda Telif Ettikleri Eserler Çerçevesinde Osmanlı’da Tarihçilerin Himayesi Hakkında Bazı Notlar

KAZAN H.

Prof. Dr. İsmail Erünsal’a Armağan, cilt.II, ss.405-423, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2010

2010

Farklı Açıdan Bir Bakışla Şehnameci Seyyid Lokman'ın Saray İçin Hazırladığı Eserler

Kazan H.

Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, ss.117-136, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

"Osmanlı Sarayının Sanatı Himayesinin Mali Boyutları (Xvi. Asrın İlk Çeyreğinde Ii. Bayezid’In İnamat Defteri Çerçevesinde) "

KAZAN H.

İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, cilt.47, ss.105-120, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

"İstanbul’Da Bâli Paşa Câmi Vakfiyesi Ve Yeni Bilgiler",

KAZAN H.

VAKIFLAR DERGİSİ, cilt.27, ss.55-77, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Topkapı Sarayı'nda Katipler Cemiyetinin (Cemâ'at-i Kâtibân-ı Kütüb) Eğitimleri ve Görevleri

Kazan H.

Osmanlı Araştırmaları, ss.213-242, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

“Türk Tıp Tarihinin Arşiv Kaynakları I: II. Bayezid’in İn’âmât Defteri’nde Tabipler”

KAZAN H.

Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, ss.241-271, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

0

0

Hekim Tokatlı Mustafa’nın Türkçe Kanûn Tercümelerinin Tezyinatı Üzerine

KAZAN H.

38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul, Türkiye, cilt.II, ss.929

0

0

, Balkanlarda Osmanlı Hat Sanatı

KAZAN H.

Üçüncü Uluslararası Balkanlarda İslam Medeniyeti Sempozyumu, IRCICA, Romanya, cilt.2, ss.507

2017

2017

Calligraphy Keeps Decorating Mosques in the Modern Era

KAZAN H.

North American Association of Islamic and Muslim Studies 46th Annual Conference, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Eylül 2017, ss.16-17

2015

2015

“Müslüman Kadın Sanatçılarda Zaman Algısı Üzerine Bir Deneme”

KAZAN H.

Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu, Konya, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2015, cilt.II, ss.381-391

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Türk Evinin Estetiği

Kazan H. , Cansever T., Şentürk M. , Burkut E. B.

Türk Evleri (Kültürel, Mimari ve Sosyal Hayatımızın Tanıkları, Köksal Alver, Editör, Ümraniye Belediyesi, İstanbul, ss.46-80, 2019

2019

2019

İlk İslam Şehirleri

KAZAN H.

İslam Medeniyeti Tarihi, Hanefi Palabıyık, Mesut Can, Editör, Lisans, İstanbul, ss.275-285, 2019

2018

2018

Tanzimat Öncesi Osmanlı Kadınının Sanatsal ve Entelektüel Durumu

KAZAN H.

Tanzimat Öncesi Osmanlı Toplumunda Cinsiyet Mahremiyet ve Sosyal Hayat, Kaya M., Yılmaz B., Editör, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, ss.459-465, 2018

2017

2017

Şeyh Hamdullah ve Neslinin İstinsah Ettiği Mushaflar (Arşiv Belgeleri Çerçevesinde)

KAZAN H.

Osmanlı'dan Günümüze Kur'an ve Hüsn-i Hat, Özel R. O., Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, ss.251-265, 2017

2013

2013

Nokta ve Çizgiler Arasında HASAN ÇELEBİ

KAZAN H.

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 2013

2013

2013

On the Renewal of the Calligraphy at the Mosque of the Prophet (al-Masjid al-Nabawi) under the Reign of Sultan Abdülmecîd

KAZAN H.

Calligraphy in Islamic Architecture: Space, Form, and Function, Gharipour M, Schick I C, Editör, Edinburgh University Press , Edinburgh, ss.253-275, 2013

2010

2010

XVI. Asırda Sarayın Sanatı Himayesi

Kazan H.

İsar Vakfı, İstanbul, 2010

2010

2010

Dünden Bugüne Hanım Hattatlar/Female Calligraphers Past and Present- Türkçe/İngilizce

Kazan H.

İstanbul Kültür Ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş., İstanbul, 2010

2010

2010

İstanbul Kadı Sicilleri, Üsküdar Mahkemesi 56 Numaralı Sicil (H.990-991/ M. 1582-1583)

Kazan H. , Yıldız K.

İsam (Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Araştırmaları Merkezi), İstanbul, 2010

Ansiklopedide Bölümler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Üye

2015 - 2016

2015 - 2016

Sivil Toplum Kuruluşu Vakıf

Yönetim Kurulu Üyesi

2013 - 2016

2013 - 2016

Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2020

Aralık 2020

ART-SANAT

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2020

Ekim 2020

17. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Ehl-i Hiref-i Hâssa Teşkilatı Birimleri ve Yapısal Özellikleri

Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

Eylül 2019

Eylül 2019

İnsan ve Toplum Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2016

Kasım 2016

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2014

Mart 2014

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Sanatsal Etkinlik

Eylül 2017

Eylül 2017

Islamic Calligraphy Workshop

KAZAN H.

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Nokta Kalemin Secdesi Hüsnühat Sergisi

KAZAN H.

Şubat 2013

Şubat 2013

Islam Hat Sanatı Workshop,İslam Enstitüsü 60. Kuruluş Yılı organizasyonu, McGill Üniversitesi,

KAZAN H.

Mayıs 2011

Mayıs 2011

Uluslarası Kur’an Forumu ve Sergisi, Kral Fahd Kur’an Matbaası, Medine, Suudi Arabistan

KAZAN H.

Nisan 2008

Nisan 2008

Güney Afrika Hat ve Tezhip sergisi

KAZAN H.

Ocak 2008

Ocak 2008

Misafir Sanatçı Workshop, Konferans, Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara, ABD

KAZAN H.

Mayıs 2005

Mayıs 2005

Making of The Master/Hüsnühat İcazet Sergisi, Londra

KAZAN H.Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2019

2019

II. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

“SÎRETİ SÛRETTE GÖRMEK-IV: Siyer ve Klasik Sanatlar” Çalıştay

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

CİEPO,

Katılımcı

Sofija-Bulgaristan

2018

2018

Winter Academy on Manuscript Cultures in Past and Present., Orient-Institut

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

"Muslims and the City" North American Association of Islamic and Muslims Studies

Katılımcı

Massachusetts-Amerika Birleşik Devletleri

2016

2016

-"Osmanlı Devrinde Hattatlar Hakkında Biyografi Yazıcılığı ve Yazarları Üzerine" İslam Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

"Sultan II. Bayezid'e Hediye Gelen Kitaplar" CIEPO22

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2015

2015

"Sultan Abdülhamid'in Devlet-i Aliiye'nin Zor Döneminde Büyük Hizmeti: Şam Emevi Camii Büyük Restorasyonu", Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, 14-17 Ekim, Sakarya

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

2015

2015

"Kadın Sanatçılarda Zaman Algısı", Uluslararası Islam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu, 8-11 Ekim 2015, Konya

Katılımcı

Konya-Türkiye

2015

2015

İslam Toplumlarında Cinsiyet, Mahremiyet ve Sosyal Hayat: Tanzimat Öncesi Osmanlı Toplumu Örneği, 8-9 Mayıs 2015, KAGEM

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2015

2015

"Kadının Sanatsal ve Entelektüel Durumu", Islam Toplumlarında Cinsiyet, Mahremiyet ve Sosyal Hayat: Tanzimat Öncesi Osmanlı Tolumu Örneği, 8-9 Mayıs 2015, KAGEM, Ankara.

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2014

2014

" Osmanlı'da Kadın Hattatlar", Sanat ve Edebiyatta Kadın Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, 5-6 Mayıs 2014 İstanbul

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

“Şeyh Hamdullah ve Neslinin İstinsah Ettiği Mushaflar (XVI. Asırda Arşiv Belgeleri Çerçevesinde)”, Osmanlı’dan Günümüze Kur’an ve Hüsn-i Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013 Amasya

Katılımcı

Amasya-Türkiye

2012

2012

“Female Calligraphers Who Copied Qur’an” (İslam Dünyasında Kur’an İstinsah Eden Kadın Hattatlar), Duwalu’l-Mehrijani Khatti’l-Arabi, 29 May-8 June 2012, Alger, Algeria.

Katılımcı

Al-Jazair-Cezayir

2011

2011

“Female Calligraphers Who Copied Qur’an” (İslam Dünyasında Kur’an İstinsah Eden Kadın Hattatlar), Quranic Conference, World Islamic Sience & Education University, 13-15 December, Amman, Jordan

Katılımcı

Amman-Ürdün

2011

2011

“Distinguished Women Calligraphers and their Works in the Ottoman State in 19. & 20. Centuries” (XIX. ve XX. Asırda Osmanlı Devleti’nde Yetişmiş Kadın Hattatlar ve Eserleri), International Seminar on Women 19. & 20. AD century of the Islamic World, 21-22 December, Tehran, Iran

Katılımcı

Tehrân-İran

2011

2011

“Two Crimean Distinguished Calligraphers From Ottoman School: Abdullah Kırımî and Mehmed Nazif Bey”(Osmanlı Hat Ekolünde İki Kırımlı Hattat: Abdullah Kırimî ve Mehmed Nazif Bey), XV. International Confrence Dedicated to The 140th Anniversary of Agatangel Krymsky Institute of Oriental Studies, organized by National Academy of Sciences of Ukraine, 20-21 October, Kyiv

Katılımcı

Kyyiv-Ukrayna

2011

2011

"Tarihi Eser Kaçakçılığı Hakkında Bazı Notlar ve Arşiv Belgelerinde 19. Asrın Sonunda Camilerden Çalınan Eserler"; İstanbul Vakıf Camilerinden Çalınan Kültür Varlıkları, Uluslararası Sempozyumu, Mayıs, İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğü, İstanbul

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2005

2005

Uluslararası Dr. Filiz Çağman’a Armağan Sempozyumu: Osmanlı Sanatı ve Topkapı Sarayı Bildiri: “Arşiv Kaynakları Işığında Şehnameci Seyyid Lokman ve Eserleri”

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2003

2003

"Hekim Tokatlı Mustafa'nın Türkçe Kanun Tercümelerinin Tezyinatı Üzerine" 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Savunma - Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları

Eylül-2017

Eylül 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi - İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Geleneksel Türk Sanatları, Tezhip bölümü

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Geleneksel Türk Sanatları, Cild Bölümü