Education Information

Education Information

 • 1985 - 1990 Doctorate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Türk Dili Ve Edebiyatı / Eski Türk Dili, Turkey

 • 1982 - 1985 Postgraduate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Dili , Turkey

 • 1978 - 1982 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1990 Doctorate

  Ali-Şir Nevayi, Sedd-İ İskenderi-Metin İnceleme-Dizin

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

 • 1985 Postgraduate

  KADI BURHANETTİN DİVANI (S.1-30) NIN GRAMATİKSEL İNDEKSİ

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Eski Türk Dili