Scientific Activities

Jury Memberships

 • January 2014 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Gelibolulu Ali'nin Eyyühe'l-Veled Tercümesi (Metin İnceleme Sözlük)

 • July 2013 Doctorate

  İstanbul Üniversitesi

  Latin harfli çeviri yazılı metinlerde Türkçe söz dizimi (16.-19. yüzyıllar)

 • July 2013 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  İstanbul Üniversitesi

  Lemi akın

 • March 2012 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  İstanbul Üniversitesi

  Ayhan Tergip

 • July 2011 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Ahmed-i Dâî'nin ?Vesîletü'l-Mülûk?adlı eseri (60a-115b) metin-kelime grupları incelemesi

 • June 2011 Doctorate

  İstanbul Üniversitesi

  Cevâhirü'l-Ma'ânî (Paris nüshası) metin ve söz dizimi incelemesi

 • February 2011 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  İstanbul Üniversitesi

  İsmail Taş

 • January 2010 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  İstanbul Üniversitesi

  Serap Gacsi

 • January 2010 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  İstanbul Üniversitesi

  Uğur Gürsu

 • July 2007 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Terceme-i kitab-ı fevâ'ihü'l-miskiyye fi'l-fevâthi'l-mekkiyye (metin-sözlük- şahıs, yer, eser, tarikat ve kabile adları indeksi)

 • July 2004 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi

  Türkiye Türkçesinde bağlaçlar