Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Mirasın Reddi Halinde Miras Bırakanın Alacaklılarının Korunması

in: Prof. Dr. Hasan Erman'a Armağan, Gönen Doruk, Öğüz Tufan, İnal, Emrehan, Akkanat Halil, Çetiner Bilgehan, Baysal Başak, Editor, Der Yayınevi, İstanbul, pp.1-10, 2015

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Ağır Bedensel Zararlarda Yakınların Manevi Tazminat Talebi

in: Prof. Dr. Aydın Zevkliler'e Armağan, Cumalioğlu, Emre, Editor, Yaşar Üniversitesi, İzmir, pp.785-807, 2013

Kadın Erkek Eşitliği Açısından MK.m.187’nin Değerlendirilmesi

in: Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan,Cilt 1, Engin, Bakil İlkay, Editor, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.703-748, 2010

Miras Payının Devri Sözleşmeleri

in: Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’ e Armağan, Cilt II, Vedat Kitapçılık, Kendigelen, Abuzer, Editor, Vedat Kitapçılık, İstanbul, pp.1819-1846, 2007

Adi Alacakların Rehni

Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2006

Metrics

Publication

21

Project

4
UN Sustainable Development Goals