Publications & Works

Articles Published in Other Journals

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Mesafeli Sözleşmeler

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, vol.XXXIV, no.3, pp.99-147, 2018 (National Refreed University Journal)

Kardeşler Arası Nafaka Yükümlülüğü

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.61, no.1, pp.65-101, 2015 (National Refreed University Journal)

Mehir Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, vol.9, pp.89-116, 2014 (National Refreed University Journal)

Turkish Civil Code and CEDAW: Never Shall the Twain Meet?

Annales de la Faculte de Droit dIstanbul, vol.45, no.62, pp.145-192, 2013 (National Refreed University Journal)

Evli Kadının Soyadına İlişkin Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.70, no.2, pp.145-164, 2012 (National Refreed University Journal)

Çevreyi Kirletenin Hukuki Sorumluluğu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.47, pp.59-94, 2012 (National Refreed University Journal)

CIVIL LIABILITY OF THE POLLUTER

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, no.47, pp.59-94, 2012 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Passing of Risk According to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the New Turkish Code of Obligations from a Comparative Perspective

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.XVI, no.4, pp.91-115, 2012 (National Refreed University Journal)

EVALUATION OF CURRENT DEVELOPMENTS RELATED TO SURNAME OF MARRIED WOMEN

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, vol.70, no.2, pp.145-164, 2012 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Satımda Edim ve Karşı Edim Hasarının Alıcıya Geçmesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.LXV, no.1, pp.177-206, 2007 (National Refreed University Journal)

SELLING EDITION AND ACQUISITION AGAINST TRANSFER BUILDER

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, vol.65, no.1, pp.177-205, 2007 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Books & Book Chapters

Mirasın Reddi Halinde Miras Bırakanın Alacaklılarının Korunması

in: Prof. Dr. Hasan Erman'a Armağan, Gönen Doruk, Öğüz Tufan, İnal, Emrehan, Akkanat Halil, Çetiner Bilgehan, Baysal Başak, Editor, Der Yayınevi, İstanbul, pp.1-10, 2015

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Ağır Bedensel Zararlarda Yakınların Manevi Tazminat Talebi

in: Prof. Dr. Aydın Zevkliler'e Armağan, Cumalioğlu, Emre, Editor, Yaşar Üniversitesi, İzmir, pp.785-807, 2013

Kadın Erkek Eşitliği Açısından MK.m.187’nin Değerlendirilmesi

in: Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan,Cilt 1, Engin, Bakil İlkay, Editor, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.703-748, 2010

Miras Payının Devri Sözleşmeleri

in: Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’ e Armağan, Cilt II, Vedat Kitapçılık, Kendigelen, Abuzer, Editor, Vedat Kitapçılık, İstanbul, pp.1819-1846, 2007

Adi Alacakların Rehni

Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2006