Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Mesafeli Sözleşmeler

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, cilt.XXXIV, ss.99-147, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kardeşler Arası Nafaka Yükümlülüğü

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.61, ss.65-101, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mehir Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, cilt.9, ss.89-116, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Turkish Civil Code and CEDAW: Never Shall the Twain Meet?

Annales de la Faculte de Droit dIstanbul, cilt.45, ss.145-192, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evli Kadının Soyadına İlişkin Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.70, ss.145-164, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çevreyi Kirletenin Hukuki Sorumluluğu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.59-94, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Satımda Edim ve Karşı Edim Hasarının Alıcıya Geçmesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.LXV, ss.177-206, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri

Mirasın Reddi Halinde Miras Bırakanın Alacaklılarının Korunması

Prof. Dr. Hasan Erman'a Armağan, Gönen Doruk, Öğüz Tufan, İnal, Emrehan, Akkanat Halil, Çetiner Bilgehan, Baysal Başak, Editör, Der Yayınevi, İstanbul, ss.1-10, 2015

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Ağır Bedensel Zararlarda Yakınların Manevi Tazminat Talebi

Prof. Dr. Aydın Zevkliler'e Armağan, Cumalioğlu, Emre, Editör, Yaşar Üniversitesi, İzmir, ss.785-807, 2013

Kadın Erkek Eşitliği Açısından MK.m.187’nin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan,Cilt 1, Engin, Bakil İlkay, Editör, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.703-748, 2010

Miras Payının Devri Sözleşmeleri

Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’ e Armağan, Cilt II, Vedat Kitapçılık, Kendigelen, Abuzer, Editör, Vedat Kitapçılık, İstanbul, ss.1819-1846, 2007

Adi Alacakların Rehni

Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2006