İletişim

Adres Bilgileri

  • İleri Kök Hücre ve Biyomoleküler Teknoloji Laboratuvarları

  • İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı Vezneciler İSTANBUL

E-posta Bilgileri