Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Clinical significance of epithelial-mesenchymal transition and cancer stem cells

JOURNAL OF BUON, cilt.21, ss.312-319, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of metformin on cell kinetic parameters of MCF-7 breast cancer cells in vitro

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, cilt.16, ss.2351-2354, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effect Of Hypobaric Conditions On The Apoptosis Signalling Pathways In Hela Cells

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.15, ss.20-28, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Endpoint of Cancer Treatment: Targeted Therapies

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.15, ss.4395-4403, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Triple Negative Breast Cancer

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.15, ss.2427-2431, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of anastrozole on the proliferation of FM3A cells

JOURNAL OF BUON, cilt.18, ss.874-878, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of Femara and Tamoxifen on Proliferation of FM3A Cells in Culture

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.14, ss.2819-2822, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cancer stem cells in oncology

JOURNAL OF BUON, cilt.17, ss.644-648, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Navelbine on Cell Proliferation of Hela Cell Culture

European International Journal of Science and Technology, cilt.7, ss.18-28, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Innovative Therapeutic Approch in Oncology: Hyperthermia

European International Journal of Science and Technology, cilt.2, no.9, ss.73-80, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nab-Paklitaksel ve Parp İnhibitörünün Birlikte Kullanımının Rahim Ağzı Kanser Hücreleri Üzerine In Vitro Etkilerinin Değerlendirilmesi

Zeugma II. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 January 2019, cilt.1, ss.11-15

In Vitro Antiproliferative Effects of Histone Deacetylases Inhibitor CI-994 on MCF-7 Breast Cancer Cell Line

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 November 2018, cilt.1, ss.291-299

In vitro Cytotoxic Effect of Metformin on Triple Negative Breast Cancer Cell Line MDA-MB-231

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 20 April 2018, ss.45-51

In Vitro Antiproliferative Effects of LY2109761 on Hela Cell Culture

VI: International Congress of Molecular Medicine, İstanbul, Türkiye, 22 May 2017 - 25 May 2018, cilt.2, no.1, ss.114

Kitap & Kitap Bölümleri

Clinical Diagnosis and Therapy of Colorectal Cancer

Treatment of Colon Cancer, Schneider R., Editör, Omics Electric Ebook Publishing, Foster City, ss.1-15, 2015

Modern Technology Present and Future

Latest Advances in Cancer Stem Cell Research; Treatment Options for Colorectal Cancer, Macha M.A., Editör, Omıcs Group Ebooks, Foster City, Usa., ss.1-13, 2015

Cancer: Disease of the age

Breast Cancer, El-Sharkawy A M, Editör, Omıcs Group Ebooks, Foster City, ss.1-20, 2015

Cancer Treatment Strategies

Mutation Prevention, Ahmed M. Malki, Editör, Omıcs Group Ebooks, Foster City, ss.1-13, 2015

Cancer: Disease of the age

The Biology of Cancer Metastasis, Ahmed M El-Sharkawy, Editör, Omıcs Group Ebooks, Foster City, ss.1-20, 2015