Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2019 16. Adli Bilimler Kongresi

    Katılımcı

    İzmir, Türkiye

  • 2017 10. Nöropsikiyatri Günleri

    Katılımcı

    İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 21

h-indeksi (WOS): 1