Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cezaevlerinde Sağlık Sorunları

16. Adli Bilimler Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 07 April 2019