Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Hukuk, Etik İlişkisinde Yeni Gelişmeler

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.LVIII, pp.3-14, 2001 (SCI-Expanded)

Max Weber’in ‘Anlayış Sosyolojisi’ Yönetiminin Hukuka Uygulanması Üzerine Bir Deneme

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.LIII, pp.273-281, 1999 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

Hukukun Çok Boyutlu Tanımı ve Yarattığı İmkânlar

Pasajlar, no.1, pp.15-21, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Isaiah Berlin: Negative and Positive Liberty

Annales de la Faculte de Droit dIstanbul, no.68, pp.37-45, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

İrade Özgürlüğüne Giriş Açısından ‘Ben İnşâsı’

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.72, no.1, pp.73-86, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

"I AM INSULATED" FROM THE INTRODUCTION TO FREEDOM

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, vol.72, no.1, pp.73-86, 2014 (ESCI) identifier

Ceza Adaleti Açısından Hapis Cezası ve Rehabilitasyon İlişkisi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.71, no.1, pp.625-639, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

HELP CRIMINAL AND REHABILITATION RELATIONSHIP BETWEEN CRIMINAL JUSTICE

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, vol.71, no.1, pp.625-638, 2013 (ESCI) Sustainable Development identifier

General Report of the Turkish National Legal Education System

Annales de la Faculte de Droit dIstanbul, vol.42, no.59, pp.149-162, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Sözleşme Kavramı Açısından Dayanışma-Hınç (Ressentiment) Karşılaştırması

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.64, no.2, pp.35-47, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Warum juristische Methodenlehre?

Annales de la Faculte de Droit dIstanbul, vol.37, no.54, pp.37-47, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Begründung des Eigentums bei John Locke

Annales de la Faculte de Droit dIstanbul, vol.37, no.54, pp.49-60, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Validity, Efficiency and Conformity to Justice in the Light of Legal Formalism

Annales de la Faculte de Droit dIstanbul, vol.36, no.53, pp.105-118, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Dil, Yorumlama ve Hukuk İlişkisi

Ankara Barosu Dergisi, no.1, pp.23-35, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Die logische Analyse der Rechtsnorm und die Anwendung der Rechtsnorm

Annales de la Faculte de Droit dIstanbul, vol.32, no.48, pp.93-100, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Hukukun Çağdaş Gelişme Eğilimlerinin Hukukun Kaynakları Kavramına Etkileri

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.LIV, pp.385-401, 1994 (Scopus)

Ensest ve Hukuka Yansıması

İstanbul Barosu Dergisi, vol.66, no.6, pp.344-355, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal)

Örf ve Adet Hukukunun Tanımı ve Bu Tanımdan Çıkan Ayırd Edici Özellikler

Argumentum, no.27, pp.435-437, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal)

Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Adet Hukuku

Argumentum, vol.1, no.9, pp.133-136, 1991 (Non Peer-Reviewed Journal)

Yargıcın Hukuk Yaratma Fonksiyonu Üzerine Bir İnceleme

İstanbul Barosu Dergisi, vol.62, pp.81-85, 1988 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğal Hukukta Yeni Bir Perspektif: L. L. Fuller

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar – VIII, İstanbul, Turkey, 15 - 18 May 2017, pp.245-250

Isaiah Berlin’de Negatif ve Pozitif Özgürlük

IX. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 04 October 2019, pp.113

İlk Hukuk Felsefesi Kitabı Olarak Münif Paşa’nın Hikmet-i Hukuk’unun Analizi

III. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2018, pp.9-21

Katı Metinler, Yorum, Aşırı Yorum: Perspektifler

Hukukta Yorum ve Hâkimin Yorumlama Yetkisi, Ankara, Turkey, 01 November 2017, pp.28-39 Sustainable Development

Hukuk Öğretim ve Eğitiminde Etiğin Yeri

Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu - International Symposium on Judicial Ethics, Ankara, Turkey, 26 - 27 May 2016, pp.275-290

Homo Academicus

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar – VII, İstanbul, Turkey, 4 - 07 November 2014, pp.184-206

Ahlak Felsefesi Açısından Aral’ın Okuduklarını Okumak: Max Scheler

Aral Okumaları, Eskişehir, Turkey, 04 December 2015, pp.15-25

İrade Özgürlüğüne Giriş Açısından ‘Ben İnşâsı’

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar – VI, İstanbul, Turkey, 26 - 29 November 2012, pp.193-208

Türk Arabuluculuğunda Etik Modeli ve Etik İkilemler

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 07 March 2014, pp.53-76

Yeni Kantçı İstanbul Okulu

I. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2012, pp.517-539

İnsanın Bedeni Üzerindeki Hakları

Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi – Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar, Muğla, Turkey, 2 - 05 October 2013, vol.3, pp.173-184

Dikkat Cehalet Peçesinde Yırtık Var

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar – V, İstanbul, Turkey, 13 - 17 September 2010, pp.28-45

Somut Olayın Normla Bağlantılandırılması: Örnek Olay, Farazi Destek

5. Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara, Turkey, 8 - 11 January 2008, vol.1, pp.450-466

Sözleşme Kavramı Açısından Dayanışma-Hınç (Ressentiment) Karşılaştırması

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar – III, İstanbul, Turkey, 7 - 09 September 2006, pp.38-46

The Philosophy of the Turkish Legal Revolution

The 21st World Congress of Philosophy, İstanbul, Turkey, 10 - 17 August 2003, vol.3, pp.3-12

Bir Adalet Sorunu Olarak Hukukun Yorumlanması: ‘Düzen ve Barışın Kızkardeşi Adalet Konuşuyor’

4. Ankara Barosu Uluslararası Katılımlı Hukuk Kurultayı 2006, Ankara, Turkey, 3 - 07 January 2006, vol.2, pp.589-615

Hukuk Felsefesi Açısından Yeni Kantçı Yaklaşımların Türkiye’deki Yansımaları

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar – II, İstanbul, Turkey, 7 - 11 September 2004, pp.138-154

Çoklukların Birliği (Unitas Multiplex) Olarak İnsan ve Güvenlik İlişkisi

3. Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara, Turkey, 6 - 10 January 2004, vol.2, pp.53-66

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Argümanlarının Hukuk Uygulamasında Kullanılma Olanakları

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar, İstanbul, Turkey, 6 - 07 September 2002, pp.127-135

Hukukun Adaletsizliğe Yol Açması Olgusu

Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000, Ankara, Turkey, 12 - 16 January 2000, vol.4, pp.167-176

Sosyolojik Açıdan Çocuk Suçluluğu ve Bir Hukuk Devleti Olan Türkiye’de Devletin Cezalandırma Yetkisini Kullanış Biçimi - Uygulama Esasları

Hukuksal Olgular Araştırması ve Hukuk Devleti - Hukuk Devleti Uygulaması ve Görgül Araştırılmasının Bilimsel Temelleri, İstanbul, Turkey, 17 - 19 November 1994, pp.198-217

Books & Book Chapters

Isaiah Berlin’de Negatif ve Pozitif Özgürlük Kavramı

in: Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu’nun Anısına Armağan, Yok, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.271-291, 2020

L.L. Fuller’ın Perspektifinden Hukuk-Ahlak İlişkisi

in: Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in Anısına Armağan, Yok, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.681-690, 2019

Türk Hukukunda Bir İmkân Olarak Arabuluculuk

in: Dönüşen Toplum – Dönüşen Hukuk III: Phronesis, Yasemin Işıktaç, Editor, Sümer Kitabevi, İstanbul, pp.87-109, 2018

Hukuk Felsefesi

in: Felsefeye Giriş, Yıldırım Torun, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.175-234, 2018

Homo Academicus

in: Prof. Dr. Adnan Güriz’e Armağan, Zeynep İspir,Funda Kaya,Saim Üye,Eylem Ümit Atılgan,İrem Akı, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.407-432, 2016

Max Weber’in Yönteminin Hukuk Sosyolojisine Yansımaları

in: Toplum – Dönüşen Hukuk II: Yöntem, Yasemin Işıktaç, Editor, Sümer Kitabevi, İstanbul, pp.109-150, 2016

Hukuk Sosyolojisi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015

Cenneti Beklerken: tempora mutantur et nos mutamur in illis

in: Hukuku Sinemada Görmek, Sevtap Metin, Editor, Tekin Yayınevi, İstanbul, pp.119-131, 2015

İnsanın Bedeni Üzerindeki Hakları

in: Dönüşen Toplum - Dönüşen Hukuk I: Metamorfoz, Işıktaç Y., Editor, Sümer Kitabevi, İstanbul, pp.41-72, 2014

Adalet Psikolojisi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2013

Hukuk Yazıları II

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, İstanbul, 2013

Anayasanın İdeolojisi ve Başlangıç Bölümü İlişkisi

in: Sosyolojinin Yaşamla Dansı: Prof. Dr. Birsen Gökçe’ye Armağan, Güler Z.,Aytül Kasapoğlu,Aylin Görgün Baran, Editor, Sosyoloji Derneği Yayınları, Ankara, pp.533-574, 2013

The Meaning of The Law: Limits and Possibilities

in: Standing Tall: Hommages à Csaba Varga, Bjarne Melkevik, Editor, Pazmany Press, Budapest, pp.175-185, 2012

Savunma Açısından Hukuk Eğitiminde İki Önemli Alan: Hukuk Felsefesi ve Metodolojisi

in: İş Dünyası ve Hukuk: Prof. Dr. Tankut Centel’e Armağan, Şahlanan F.,Ender Gülver, Editor, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.737-751, 2011

Hukuk Başlangıcı

Filiz Kitabevi, İstanbul, 2010

John Rawls

in: 1900'den Günümüze Büyük Düşünürler, Çetin Veysal, Editor, Etik Yayınları, İstanbul, pp.1-59, 2010

Hukuk Sosyolojisi

Filiz Kitabevi, İstanbul, 2008

Hukuk Yazıları

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, İstanbul, 2004

Hukuk Felsefesi

Filiz Kitabevi, İstanbul, 2004

Hukuk Metodolojisi

Filiz Kitabevi, İstanbul, 2003

Kadına Yönelik Şiddet

in: Toplumsal Yaşamda Kadın, Gürsel Yaktıl Oğuz, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.121-133, 2002

Kadın Hakları

in: Toplumsal Yaşamda Kadın, Gürsel Yaktıl Oğuz, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.111-119, 2002

Kadına Yönelik Şiddet

in: Toplumsal Yaşamda Kadın, Oğuz G., Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, Eskişehir, pp.120-133, 2002

Toplum ve Hukuk

in: Sosyolojiye Giriş, İhsan Sezal, Editor, Martı Kitabevi, Ankara, pp.571-625, 2002

Bir Hukuk Tanımı Vermenin Zorunluluğu

in: Prof. Dr. Vecdi Aral’a Armağan, Yok, Editor, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul, pp.127-132, 2001

Yaratıcı Düşüncenin Cinsiyeti Var Mıdır?

in: Cumhuriyetin 75. Yıl Armağanı, Yok, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.317-332, 1999