Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2019 İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu

    Katılımcı

    İstanbul, Türkiye

  • 2019 Tarihsel Bir İnceleme Alanı Olarak Edeb/Adab Çalıştayı

    Katılımcı

    İstanbul, Türkiye