Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet Kerem ÖZDEMİR


İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

Finans Ana Bilim Dalı

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Parasal Aktarım Mekanizmasında Kredi Yaklaşımı: Türkiye Üzerine Ampirik Bir İnceleme

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Finans

2006

2006

Yüksek Lisans

Bankacılık Reformu Öncesi ve Sonrası Türk Bankacılık Sistemi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Finans

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, İktisat Politikası, İktisat Teorisi, Bankacılık - Sigortacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık, Finans Ekonomisi, Finansman, Para-Banka, Para- Sermaye ve Finansal Kurumlar

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2012 - 2017

2012 - 2017

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2004 - 2012

2004 - 2012

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Para ve Bankacılık

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Ekonomi

Lisans

Lisans

Bankacılık

Lisans

Lisans

Money and Banking

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stratejik Finans Yönetimi

Lisans

Lisans

Current Economic Issues

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Strategic Finance Management

Doktora

Doktora

Bilimsel Araştrıma Teknikleri ve Yayın Etiği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Risk Yönetimi ve Türev Ürünler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Finansal Kuruluşlarda Risk Yönetimi

Lisans

Lisans

Makroekonomi Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası Finans

Lisans

Lisans

International Finance

Lisans

Lisans

Kalkınma Ekonomisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İşletme Finansı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Finansal Kurumlar ve Ticaret Bankacılığı

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Time-Varying Country Beta Approach in Modelling Country Risk of Turkey

ÖZDEMİR A. K. , YILDIZ M. E. , OTLUOĞLU E.

Journal of Business, Economics & Finance, cilt.4, no.4, ss.796-822, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Endeks Getirisi Yönünün İkili Sınıflandırma Yöntemiyle Tahmin Edilmesi: İMKB-100 Endeksi Örneği

ÖZDEMİR A. K. , TOLUN S. , DEMİRCİ E.

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.4, ss.45-59, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

2015

2015

Arbitraj Fiyatlama Modeli

ÖZDEMİR A. K.

Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri, Doç. Dr. Serra Eren Sarıoğlu, Editör, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil Ve Eğitim Kuruluşu A.Ş., İstanbul, ss.101-124, 2015

2015

2015

Finansal Varlıkları Fiyatlama Modelleri

ÖZDEMİR A. K.

Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri, Doç. Dr. Serra Eren Sarıoğlu, Editör, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil Ve Eğitim Kuruluşu A.Ş., İstanbul, ss.72-100, 2015

2012

2012

Uluslararası Özel Mali Kaynaklar

ÖZDEMİR A. K. , Özdemir K.

Uluslararası Ekonomik İlişkiler I-II, Özdemir K., Delice G., Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.461-492, 2012

2012

2012

Uluslararası Hizmetler Ticareti ve GATS

Özdemir K., ÖZDEMİR A. K.

Uluslararası Ekonomik İlişkiler I-II, Özdemir K., Delice G., Editör, Lisans Yayıncılık, İstnabul, ss.71-102, 2012

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2019

Mayıs 2019

İstanbul Business Research

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

İstanbul Business Research

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Maliye Finans Yazıları

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2015

Ocak 2015

İşletme Fakültesi Dergisi, İstanbul Üniversitesi

Hakemli Bilimsel Dergi