Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sağlık Kurumlarında İletişim ve Empati

Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, ss.90-91, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanları için Etkili İletişim

Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, ss.80-83, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanları için Etkili İletişim: Hekim-Hasta İletişiminde Temel Noktalar

Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, ss.72-77, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medya Eğitimi Devlet Politikası Olduğunda (Dr. Roxana Murdochowicz)

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, ss.25-36, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Theodor W. Adorno’s Culture Industry As a Domineering of Cultural Sphere

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.10, ss.100-110, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Birliği Görsel İşitsel Politikası Bağlamında AB Medya Hukukunun Temel Çerçevesi

Avrupa Birliği Görsel İşitsel Politikası Bağlamında AB Medya Hukukunun Temel Çerçevesi, ss.75-92, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

AB Programları: Medya Programı Medya Plus

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.105-110, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000’li Yıllarda Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerine Genel Bir Bakış

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.123-130, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Birliği Eğitim Programları ve Türkiye

Stratejik Öngörü Dergisi, ss.144-148, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliğinin Genişleme Süreci

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.177-185, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cumhuriyet'in Temeli Atatürk İlkeleridir

4. Boyut Dergisi "Cumhuriyetimiz 80 Yaşında" Özel Sayısı, ss.13-20, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Avrupa Birliği Geleceğini Belirliyor: AB Konvansiyonu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.117-128, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eğitim Kavramı ve Avrupa Birliği Eğitim Politikası’nın Gelişim Süreci

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.235-261, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Atatürkçü Eğitime Sahip Çıkmalıyız

İleri Dergisi, ss.160-162, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Temel Haklar ve Irkçılıkla Mücadele Konusunda Avrupa Birliği Politikasının Gelişimi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.17, ss.391-395, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Entegrasyon Sürecinde Toplumsal Değişim ve Avrupa Değerleri”

9. Uluslararası Avrupa Birliği'nin Geleceği ve AB Türkiye İlişkileri, Kahramanmaraş, Türkiye, 21 - 23 November 2019

“Avrupa Birliği Kültür Politikası ve Turizm Politikası Ekseninde Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri ve Alternatif Turizm”

8. Uluslararası Küreselleşme ve Liberalleşmenin Ekonomik ve Sosyal Etkileri, Antalya, Türkiye, 10 - 13 October 2019, ss.186-197

Avrupa Birliği Kopenhag Kriterleri Çerçevesinde Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri

7th SCF International Conference "The Future of the European Union and Turkey- European Union Relations, Uşak, Türkiye, 11 - 13 April 2019, ss.1-29

Media Education and Media Literacy on the Basis of the European Union Education, Culture and Audiovisual Policies

International Balkan Annual Conference, Üsküp, Makedonya, 9 - 13 May 2011, ss.90-117

İfade Özgürlüğü ve Medya Bağlamında Avrupa Birliği ve Tam Üyelik Sürecinde Türkiye

Medya ve Siyaset Uluslararası Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 - 17 November 2007, ss.1-19

Avrupa Birliği’nin Kültür Politikası

Halk Kültürlerini Koruma-Yaşatma ve Geleceğe Aktarma Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 16 - 18 December 2005, ss.400-431

MEDIA PLUS: The European Union Program on the European Audiovisual Industry

3rd International Symposium Communication in the Millennium, North Carolina, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 13 May 2005, ss.261-273

Avrupa Birliği’nin Çocuklara Yönelik, İletişim Temelli Eğitim Programı Comenius

II. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi: İletişimin Çocuğa Etkisi, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 April 2005, ss.281-294

Avrupa Birliği Müktesebatı’na Uyum Sürecinde Basın Alanında Yapılan Değişikliklere Eleştirel Bir Bakış

2nd. International Symposium Communication in the Millennium, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 March 2004, cilt.1, ss.495-504

Kitap & Kitap Bölümleri

Uluslararası İletişimin Ekonomi Politiği

Küreselleşme Çağında Medyanın Dönüşümü, Meltem Bostancı, Editör, Chiviyazıları Yayınevi, İstanbul, ss.109-117, 2013

BALKAN STUDIES I: Geograpy & Geostrategy

Media education and media litetacy on the basis of the culture and audiovisual policies, Deniz EKİNCİ, George MLADENOVSKI, Reshat QAHILI, İsmail MANGALTEPE, Fatih Mehmet SANCAKTAR, Editör, Cyril And Methodius University Skopje-Macedonia, Üsküp, ss.90-117, 2011 Creative Commons License

Rekabette Başarıya Giden Yol İletişim

Üçüncü Binyılda Rekabet Dünyasında Fark Yaratan Tek Olgu: İletişim Yeteneği, Dündar P., Güneri Fırlar B., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.163-191, 2010

Matriksi Şimşek Olan Metinler

Kamuoyu (Wlter Lippmann), Rigel N., Çağlar Ş., Editör, Anonim Yayıncılık, İstanbul, ss.13-20, 2009

Avrupa Birliği’nin Eğitim Politikası

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2004

Diğer Yayınlar