Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2000 - 2006 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeolojisi Ve Jeofiziği, Türkiye

 • 1995 - 1998 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Genel Jeoloji, Türkiye

 • 1991 - 1995 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2006 Doktora

  Marmara Denizi Geç Kuvaterner Foraminifer Topluluğu ve Paleoşinografik Değerlendirmesi

  İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeolojisi Ve Jeofiziği

 • 1998 Yüksek Lisans

  Cide (Kastamonu) Yöresinde Kretase – Tersiyer Geçişinin Biyostratigrafisi

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Genel Jeoloji

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce