Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A new record in eastern Aegean Sea (Turkey): Polymorphina fistulosa

Marine Biodiversity Records, cilt.5, ss.1-3, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cide (Kastamonu) yöresinde Akveren Formasyonu’nun planktik foraminifer biyostratigrafisi

İ.Ü. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, cilt.12, ss.9-29, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GB Trabzon yöresinin planktik foraminifer biyostratigrafisi

İ.Ü. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, cilt.10, ss.79-93, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Karadeniz ve Marmara bağlantısı (İzmit Körfezi)

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 10 - 14 April 2017, ss.670-671

Çanakkale Boğazı denizel taraçalarının gelişim yaşı ve jeolojik anlamı

Sedimanter Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri, Eskişehir, Türkiye, 25 - 28 October 2016, ss.33-34

Çanakkale Boğazı kıyılarındaki denizel taraçaların stratigrafisi-paleontolojisi

17. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı, Balıkesir, Türkiye, 13 - 16 October 2016, ss.35-38

Bafa Gölü çökellerinin bentik foraminifer toplulukları

16. PÇG Çalıştayı, Rize, Türkiye, 25 - 28 October 2015, ss.58-59

Bafa Gölü Çökellerinin Bentik Foraminifer Toplulukları

16. PÇG (Paleontoloji ve Stratigrafi Çalıştayı), Rize, Türkiye, 25 - 28 October 2015, cilt.1, no.1, ss.58-59

Bafa Gölü (Kapıkırı, Muğla) Güncel Çökellerinin CaCO3 İçerikleri ve Bentik Foraminifer Toplulukları

İstanbul Üniversitesi'nde Jeoloji'nin 100. Yılı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 October 2015, ss.153-154

Ecosystem responses, floods and anoxia: Events and cycles around Lake Bafa and the former Latmian Gulf (Eastern Mediterranean)

27th International Meeting on Organic Geochemistry (IMOG2015), Prag, Çek Cumhuriyeti, 13 - 18 September 2015, cilt.1, no.1, ss.752-753

Shallow water benthic foraminiferal assemblages from the Marmara Sea, TURKEY

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), Prag, Çek Cumhuriyeti, 7 - 11 September 2015, ss.285

First record of Late Holocene coquina on Thrace (Western Black Sea) coast of Turkey

32nd International Geographical Congress, Almanya, 1 - 04 August 2012, ss.84

Seasonal changes of Ammonia (Foraminifera) inhabiting in the southern Black Sea (Sinop Bay, Turkey)

3rd Bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference, Ukrayna, 1 - 04 November 2011, ss.46

Evidences of a low sea-level at the Antique Theodosius Harbour (Yenikapı-İstanbul) During Holocene

Fifth Plenary Meeting and Field Trip of Project IGCP-521 Black Sea-Mediterranean corridor during the last 30 ky: sea level change and human adaptaiton (2005-2009), Türkiye, ss.24-26

The extension of the Bosporus Channel (Istanbul Strait) at the Black Sea shelf

IGCP 521-INQUA 0501 Fifth Plenary Meeting and Field Trip, Türkiye, 1 - 04 August 2009, ss.22-23

Kesit Profillerinin Çıkartılması ve Konsolidasyonu

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Marmaray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 2008, ss.181-190

Yenikapı’daki Antik Theodosius Limanı’nın jeoarkeolojisi

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Marmaray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, ss.175-180

Yenikapı kazısı kesit profillerinin çıkartılması ve konsolidasyonu

İstanbul Arkeoloji Müzeleri 1. Marmaray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, ss.181-190

Antik Theodosius Limanı’nın (Yenikapı) Jeo-Arkeolojisi

1. Marmaray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 2008, ss.175-180

A high-resolution micropaleontological study in the Marmara Sea: implications for water exchange during the last glacial-Holocene

2nd Plenary Meeting and Field Trip of Project IGCP-521 Black Sea-Mediterranean Corridor During the Last 30 ky: Sea Level Change and Human Adaptation (2005-2009), Ukrayna, ss.86-88

Preliminary results of bathymetric and seismic data from the Strait of Çanakkale (Dardanelles).

UNESCO-IGCP-IUGC The international Geoscience Programme ‘’ First Plenary Meeting, Black Sea – Mediterranean Corridor during last 30 ky: Sea level change and human adaptation (2005-2009)., Türkiye, ss.61-62

İstanbul Boğazı Multi-Beam Batimetrisi Hakkında İlk Not

İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 December 2003, ss.77-86

Kitap & Kitap Bölümleri

The Sea of Marmara: Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance

Benthic foraminiferal fauna of the Sea of Marmara, Özsoy, E.,Çağatay, M.N., Balkıs, Neslihan, Balkıs, Nuray, Öztürk, B., Editör, Turkish Marine Research Foundation (Tudav), İstanbul, ss.401-417, 2016

The Sea of Marmara; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance

Late Quaternary Paleoceanographic and Paloclimatic Evolution of the Sea of Marmara , Özsoy, E., Çağatay, M.N., Balkıs, N., Balkıs, N., Öztürk, B., Editör, Tüdav, İstanbul, ss.256-281, 2016

Gün Işığında İstanbul’un 8000 Yılı, Marmaray, Metro, Sultanahmet kazıları

Antik Theodosius Yenikapı Limanının Jeoarkeolojik Önemi: Geç-Holosen ortam değişimleri ve İstanbul’un son 10 000 yıllık kültürel tarihi, Karamani Pekin A., Editör, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul, ss.242-245, 2007