Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Preliminary Economic Indicators Of The Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic Revisiting Asian Disease Problem

Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi (JEBPIR), vol.6, no.2, pp.131-149, 2020 (International Refereed University Journal)

A Critique of Energy Security Measurement

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (International Journal of Economics and Administrative Sciences), vol.6, no.2, pp.37-51, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The First Challenge to Economic Rationality: Revisiting Allais Paradox

International of Journal Management and Social Researches, vol.7, no.13, pp.96-102, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Economic Indicators of Tourism Research.

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.2, pp.19-30, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.213-226, 2020 (International Refereed University Journal)

Homoeconomicus: The Ultimate Representative Of Rational Economic Behavior

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.5, no.1, pp.63-68, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütsel Adalet, Örgütsel Bağlılık Ve Çalışan Memnuniyeti Arasındaki İlişki

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.62, pp.1604-1614, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rational Economic Decision Making: The Relevance Among The Axioms of The Theory of Expected Utility

Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol.18, no.1, pp.535-548, 2019 (International Refereed University Journal)

Sanayide Dijital Dönüşüm Süreci Ve Genel İktisadi Görünüm

Uluslararası Ticaret Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.18-29, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship Between Utility And Risk: Examples From Economics

Journal of Strategic and Social Research, vol.3, no.3, pp.491-500, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖRGÜTSEL ADALET, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE MOTİVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, pp.533-555, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

International Energy Security Indicators and Turkey’s Energy Security Risk Score

International Journal of Energy Economics and Policy, vol.4, no.4, pp.735-743, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Is a Regional Trade Agreement with Balkan Countries Applicable for Turkey? A Time Series Analysis.

Journal of Economıc and Social Studies, vol.4, no.1, pp.25-37, 2014 (International Refereed University Journal)

Türkiye’nin Enerji Verimliliği Mevzuatı, Avrupa Birliği’ndeki Düzenlemeler Ve Uluslararası-Ulusal Öneriler,

C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.15, no.2, pp.117-133, 2014 (International Refereed University Journal)

Türkiye’de Borun İktisadi Olarak Değerlendirilebilirliği ve Yasal Düzenlemeler

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.2, pp.455-471, 2012 (International Refereed University Journal)

Avrupa Birliği’nin Doğalgaz Politikası ve bu Eksende Türkiye’nin Önemi

İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.2011, pp.235-255, 2011 (National Refreed University Journal)

"Neuroeconomics: Bringing Neuroscience and Economics Together

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.9, no.3, pp.505-512, 2010 (International Refereed University Journal)

Oil Consumption and Economic Growth: Evidence From Turkey

Energy Studies Review, vol.17, no.1, pp.27-32, 2010 (International Refereed University Journal)

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Çerçevesinde Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Yeri ve Önemi

İ. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, pp.53-61, 2010 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters