Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖRGÜTSEL ADALET, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, no.62, ss.1604-1614, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ÖRGÜTSEL ADALET, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE MOTİVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.533-555, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

International Energy Security Indicators and Turkey’s Energy Security Risk Score

International Journal of Energy Economics and Policy, cilt.4, ss.735-743, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is a Regional Trade Agreement with Balkan Countries Applicable for Turkey? A Time Series Analysis.

Journal of Economıc and Social Studies, cilt.4, ss.25-37, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’nin Enerji Verimliliği Mevzuatı, Avrupa Birliği’ndeki Düzenlemeler Ve Uluslararası-Ulusal Öneriler

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.15, ss.117-133, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Borun İktisadi Olarak Değerlendirilebilirliği ve Yasal Düzenlemeler

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.455-471, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Birliği’nin Doğalgaz Politikası ve bu Eksende Türkiye’nin Önemi

İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.2011, ss.235-255, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Neuroeconomics: Bringing Neuroscience and Economics Together

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.9, ss.505-512, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Çerçevesinde Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Yeri ve Önemi

İ. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.53-61, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Oil Consumption and Economic Growth: Evidence From Turkey

Energy Studies Review, cilt.17, ss.27-32, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri