Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Geçmişi Hatırlayarak Hatırlatma: Samiha Ayverdi

Muhafazakar Düşünce, vol.38, pp.35-52, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Siyasal Şiddet Üzerine

Felsefe Logos, vol.37, pp.47-59, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Anadolu’dan İstanbul’a Bir Göç Hikayesi

Türkoloji Kültürü, vol.1, no.1, pp.89-104, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

From Empire to the Republic: The Western Music Tradition and the Perception of Opera

International Journal of Turcologia, vol.2, no.3, pp.5-30, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

TURKEY'S ARMENIANS: A RESEARCH NOTE ON ARMENIAN IDENTITY

NATIONALISM AND ETHNIC POLITICS, vol.13, no.3, pp.405-429, 2007 (ESCI) identifier identifier

Türkiye’de Ulus İnşası Sürecinde Halkevleri Temsilleri

Bilgi Bellek, vol.7, pp.88-113, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Right Wing Parties and Political Patronage in Turkish Politics

AJAMES (Annals of the Japan Association for Middle East Studies), vol.20, no.2, pp.353-373, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Siyasal Yaşamında Bir Lider: Recep Tayyip Erdoğan

Bilgi Bellek, vol.3, pp.83-105, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Modernization Efforts and Music Reform in Turkey (1923-1945)

Acta Asiatica Varsoviensia, vol.18, pp.19-30, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

The ‘New’ Veiled Women in Turkey: An ‘Unintended’ Phenomenon

Alam-e Niswan, vol.11, no.1, pp.97-113, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Demokrat Parti İktidarı ve Vatan Cephesi

Maltepe Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.2, pp.43-65, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Güç Mücadelesi: Hazar Petrolleri

İÜ İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Yıllığı, vol.2, pp.67-87, 1998 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Göç Hikayesi: Türkiye Ermenilerinin Değişen Profili

Türk Sosyal Bilimler Derneği 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 07 December 3005 - 09 December 2005 Sustainable Development

Primary Healthcare Services for Syrian Refugees in Turkey

2018 Council For European Studies Conference, Chicago, United States Of America, 28 - 30 March 2018, pp.1

Athletes with reproduced surnames: Is it more than a medal or selling passports?

Macimide Symposium on Migration, Citizenhip and Development, Maastricht, Netherlands, 9 - 11 April 2017

Kadın, Yükseköğrenim ve Çalışma Yaşamı

1st INTERNATIONAL WOMEN'S CONGRESS, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2016

Challenges of the Turkish Education System: The Case of Syrian Refugee Children

The European Consortium for Political Research (ECPR) 10th General Conference, Praha, Czech Republic, 7 - 10 September 2016

Educational Response to Syrian Refugee Children in Turkey From aRights Perspective

The 18th Nordic Migration Conference: Migration and social inequality Global perspectives – new boundaries, Oslo, Norway, 12 August 2016

Corruption and Statebuilding: Evidence from the Balkans

ISA's 55th Annual Convention, Toronto, Canada, 26 - 29 March 2014 Sustainable Development

Village Institutes and the Questions of Equality

POLITSCI, Political Science In the 21st Century, New Opportunities and Impasses, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2013

Impact of Corruption on State-Building in the Balkans

Uluslararası Balkan Kongresi 2012, Albania, 1 - 04 October 2012 Sustainable Development

The Process of Democratization in the Balkans

International Balkan Annual Conference, Macedonia, 1 - 04 December 2011

Söz Savaşanların: Kore Gazileri ile Sözlü Tarih Çalışması

60. Yılında Kore Savaşı: Bali Yazıcı Anısına, İstanbul, Turkey, 1 - 04 January 2011

study of oral history Turkish veterans who fought in Korean war

16th International Oral History Conference, Czech Republic, 1 - 04 July 2010

İstanbul Ermeni Cemaatinde Kadın ve Siyaset” [Women and Politics in the Armenain Community of Istanbul]

International Multidisciplinary Women's Congress, Turkey, 1 - 04 April 2010, vol.V, pp.276-286 Sustainable Development

Who/What Was the Enemy?: A Study of Oral History With Turkish Veterans Who Fought in Korean War

Western Political Science Association, San Fransisco, United States Of America, 1 - 03 April 2010

İstanbul Ermeni Cemaatinde Kadın ve Siyaset

International Multidisciplinary Women’s Congress, Turkey, 1 - 04 January 2010

1962-1965 Adalet Partisi Muhalefeti

Türk Sosyal Bilimler Derneği 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 November 2007

Türkiye’de Siyasal Liderlik ve Kitle İletişimi: Bir Örnek İnceleme Süleyman Demirel

38.ICANAS (International Congress of Asian and North African Studies), Ankara, Turkey, 10 - 15 October 2007

The Effects of Armenian Language on the Perpetuation of Armenian Identity and Culture of Turkey’s Armenians

48th Annual ISA Conference Convention, Chicago, United States Of America, 28 February - 03 March 2007

Günümüz Türkiye’sinde Ermeni Kimliği

III. Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Kimlik ve Kültür, İstanbul, Turkey, 1 - 04 January 2006

Books & Book Chapters

The Politics of the Ottoman Empire in the 19th Century: Institutionalization, Change and Continuity

in: The Relationship between Art and Politics in the 19th Century Ottoman Empire , Ayşegül Komsuoğlu,Hikmet Toker,Federica Nardella, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.1-18, 2021

1969 Seçimleri ve XIV.Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi

in: Yüzüncü Yılında TBMM: Oluşumu, Çalışma Şartları ve İşlemleri, Prof.Dr.Yusuf Tekin, Editor, TBMM Yayınları, Ankara, pp.477-513, 2020

Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil Armağanı İçin Bir Not

in: Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'in Anısına Armağan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Armağanlar Dizisi: 1 -, Kendigelen, Abuzer; Saadet Yüksel, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2019

Çocuk ve Kadınların Eğitime Erişimi

in: Geçici Koruma Statüsü Altındaki Suriyeli Kadınların Profil Tarama Çalışması PROFİL TARAMA ÇALIŞMASI, Sare A. Yılmaz, Editor, Kadem Yayınları, İstanbul, pp.79-104, 2018

Transformation of Turkey's Educational Policies Addressed at Immigrants and Refugees

in: Syrians Under Temporary Protection in Turkey: Findings and Recommendations, Esen A.,Duman M., Editor, Wald, İstanbul, pp.147-172, 2016

The Rise of Political Islam and Democratic Consolidation

in: Democratic Consolidation in Turkey, Aknur M., Editor, Universal Publishers , Florida, pp.449-0, 2012

Kimliği Unutulmayanlarla Kurgulamak: Anadolu Ermenilerinin Cumhuriyet Döneminde İstanbul’a Göçü

in: Nasıl Hatırlıyoruz: Türkiye’de Bellek Çalışmaları, Leyla Neyzi, Editor, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.217-246, 2011

The Process of Democratization in the Balkans

in: Balkan Studies II, Ekinci D., Editor, Cyril And Methodius University Press, Skopje, 2011

Findings of a Survey on Turkey’s Armenians: Notes on Their Political Profile

in: Groups, Ideologies and Discourses: Glimpses of the Turkish Speaking World, Herzor C., Pusch B., Editor, Ergon Verlag, Würzburg, pp.49-59, 2008

Muhalefette Adalet Partisi, Siyasette Bir Denge Arayışı

in: Türkiye'de Siyasal Muhalefet, Komsuoğlu A., Editor, Bengi Yayınları, İstanbul, 2008

Uzakdoğu Kronolojisi

in: Çin’in Gölgesinde Uzakdoğu Asya, D.Ülke Arıboğan, Editor, Baglam Yayınları, İstanbul, pp.361-384, 2001

Episodes in the Encyclopedia

International Encyclopedia of Political Science

Press, A Division Of Sage Publications, pp.0-0, 2010