Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KÜTÜPHANELERİ : ULUSAL MİRASA DÖNÜŞEN ORGANİZMALAR

ÜNAK 2014 Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 08 September 2015 - 26 December 2018, ss.1-6

Süreli yayın kayıtlarının entegrasyonu

ÜNAK'04 : Bilgide Kaybolmamak için Bilgiyi Yönetmek Sempozyumu : 23-25 Eylül 2004, Maltepe Üniversitesi,, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 September 2004, ss.1-28

Gelişen Yeni Teknoloji Karşısında, Derleme-Üniversite Kütüphanesinde Başvurma Hizmeti

21. Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz Sempozyumu, Bildirileri, Edirne, Türkiye, 22 - 24 October 1998, ss.92-96

Kitap & Kitap Bölümleri

Kütüphanecilikte önemli uzmanlık alanı: tıp kütüphaneciliği ve günümüz türkiye'sindeki durumu

Türkiye'nin en eski Tıp Fakültesi Kütüphanesi ve değişen dünya, Güneş, G. , Kandur, V., Editör, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, ss.91-100, 2018