Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fibromiyalji Sendromunda Babalık İşlevinin Rorschach Testiyle Değerlendirilmesi.

Yansıtma Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi: 29., cilt.1, sa.29, ss.95-108, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

L'évaluation de sensorialité dans le syndrome de fibromyalgie avec des tests projectifs

Programme Scientifique de la Journee Doctorale de L’UTRPP, Paris, Fransa, 03 Haziran 2021

Use of Sensations as a Somatic Solution in Fibromyalgia

XXIII. International Society of the Rorschach and Projective Methods, Unb, Brezilya, 17 - 19 Nisan 2019, cilt.1, no.1, ss.73-74

Observations of Trauma Findings in an Anorexia Case with Projective Tests

XXIII. International Society of Rorschach and Projective Methods, Unb, Brezilya, 17 - 19 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.68-69

Fibromiyalji Sendromu Tanısı Almış Bir Hastanın Projektif Testlerdeki Bulguları

4.Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2018, ss.78

Fibromiyalji Sendromunda Babalık İşlevinin Rorschach Testiyle Değerlendirilmesi

4.Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2018, ss.55

Anoreksiya Tanısı Almış Bir Ergen Vakasındaki Travmatik İzlerin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi

4. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi "Travma",, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2018, cilt.1, sa.1, ss.69

Fibromiyalji Sendromu Tanısı Almış Bir Hastanın Projektif Testlerdeki Bulguları

4. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi "Travma", İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2018, cilt.1, sa.1, ss.78

Kronik Ağrıya Psikopatolojik Yaklaşım ve Projektif Testlerle Değerlendirme

Psikopatolojiler ve Projektif Testlerle Vaka Çalışmaları Dizisi, İstanbul, Türkiye, 15 Nisan 2018, cilt.1, sa.1, ss.1

Fibromiyalji Hastalarıyla Çalışmak

İstanbul Edebiyat Fakültesi Doktora- Master Günleri, İstanbul, Türkiye, 02 Mart 2018, cilt.1, no.1, ss.1

The Evaluation of The Paternal Function in Fibromyalgia Sendrome With The Rorschach Test

XXII. International Society of the Rorschach and Projective Methods, Paris, Fransa, 17 - 21 Temmuz 2017, cilt.1, sa.1, ss.17

Kitap & Kitap Bölümleri

Göçün Psikolojik Yansımaları: Gitmek mi zor kalmak mi?

Göç ve Etkileri Güvenlik, Toplum, Kadın, Çocuk, Ekonomi, Dış Politika, Prof.Dr. Mehmet Karakaş,Doç.Dr. Demet Çak, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.74-84, 2021