Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Twelve Families of the Toles

CENTRAL ASIATIC JOURNAL, cilt.60, ss.265-273, 2017 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An Opinion on the Meaning of the Name 'Ruanruan'

CENTRAL ASIATIC JOURNAL, cilt.56, ss.35-40, 2012 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Çağların Vazifesini" Yapan Çinli: Pei Ju

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.305-312, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Chinese FAmilies from Turkic Origin

Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.181-187, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

D. A. Rasovskiy, "Rus'da ve Ugriya'da Peçenekler, Torklar ve Berendiler

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.283-344, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Şehir Tarihinin Kaynağı Olarak Duvar

İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss.1-9, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Çin'in Batıyla Ticarete Başlaması ve Yeşimtaşı Kapısı

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, ss.12-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opinions on the Turks’ Turkic Translation Activities in the Period of Taspar Qagan

Acta Via Serica, cilt.3, ss.151-160, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uygur Kağanlığı'nın Tarihi Coğrafyası

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, cilt.120, ss.91-112, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlk Çin Kaynaklarına Göre Kore Tarihine ve Kültürüne Genel Bir Bakış

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.115-138, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yusuf Kadır Han Gazi Tezkiresi

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.89-108, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Moğolistan'ın Tarihi Coğrafyası Üzerine Birkaç Not

Milli Mecmua, ss.21-24, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tunguz Halkı Üzerine Araştırmalar-II: Curçen'ler

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.16-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyük Hun Devleti'nde Beylerin İdare Sahaları

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.117-128, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyük Hun Devleti'nde Beyleri İdare Sahaları

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, cilt.118, ss.117-128, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tunguz Halkı Üzerine Araştırmalar-I: Mohe'lar

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, ss.9-24, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güney Sibirya Seyahati-IV: Tuva

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, ss.13-20, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güney Sibirya Seyahati-III: Hakasya

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, ss.37-46, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uygur Özerk Bölgesinde Halk Arasında Yaşayan Bazı Tarihî Yer Adları

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, ss.87-92, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Bükli" Hakkında On İki Not

TEKE (Uluslararası Türkçe Edebiyat, Kültür, Eğitim) Dergisi, cilt.6, ss.557-576, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güney Sibirya Seyahati-II: Altay

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, ss.37-45, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güney Sibirya Seyahati-I: Novosibirsk, Baraba, Om

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, ss.35-43, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Türk Tarihçiliğinde Terim Meselesi III: Sosyal Terimler

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, ss.31-33, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Taspar Kagan ve "İlk Tercüme Faaliyetleri" Üzerine Bazı Notlar

DİL ARAŞTIRMALARI, ss.37-52, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Menşeli Bazı Çin Aileleri: Hun, Li, Jin ve Yuwen

TÜRKİYAT MECMUASI, cilt.36, ss.447-458, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eski Türk Tarihçiliğinde Terim Meselesi II: Kültür Terimleri

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, ss.49-53, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Asya Hunlarının Kurultay Yerleri Hakkında

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ, cilt.16, ss.197-209, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Türk Tarihçiliğinde Terim Meselesi I: Coğrafya Terimleri

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, ss.49-54, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Töleslerin On İki Ailesi

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.85-94, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Türk Tarihinin Mekânı Üzerine- III: Orman

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, ss.44-49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Türk Tarihinin Mekânı Üzerine-II: Bozkır

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, ss.19-25, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Türk Tarihinin Mekânı Üzerine-I

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, ss.22-26, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hunların Gansu Koridoru’ndaki Guzang ? ? Şehri Üzerine Bazı Notlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.61-69, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pei Cen Yazıtı

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.63-68, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hun Tarihi Kaynağı Olarak Yan Tie Lun

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.51-62, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOME NOTES ON HUNNISH GUZANG CITY OF GANSU CORRIDOR

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, ss.61-69, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Türk Menşeli Çin Âileleri-II

TÜRKİYAT MECMUASI, cilt.25, ss.371-383, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Wu Gong Seyahatnamesi"

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, ss.21-39, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Fa Hsien'in Türkistan'da Seyahati"

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ, cilt.15, ss.45-58, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Sung Yün'ün Türkistan'daki Seyahati"

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.30, ss.281-300, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Itinerary of Sung Yun in Turkistan

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.30, ss.281-300, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

“Kaybolanların İzinde Doğu İpek Yolu Seyahati VI: Kumul-3”

Türk Dünyasi Tarih Kültür Dergisi, cilt.0, no.330, ss.39-44, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Juan-juan'ların Dili Üzerine II"

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, ss.109-118, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Juan-juan’ların Dili Üzerine-II”

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi,, no.215, ss.64-74, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“İlk Çin Yıllıklarında Geçen Doğu Türkistan Tarihine Dâir Bazı Hususî Terimler II”

AVRASYA TERİM DERGİSİ, cilt.3, ss.22-26, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Juan-juan’ların Dili Üzerine-I”

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, no.214, ss.141-148, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Kaybolanların İzinde Doğu İpek Yolu Seyahati XIII: Çakılık ve Miran”

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, cilt.0, no.337, ss.35-40, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Türk Tarihi’nde Dunhuang’ın Önemi”

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, no.213, ss.163-180, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Kaybolanların İzinde Doğu İpek Yolu Seyahati XII: Çerçen”

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, cilt.0, no.336, ss.35-40, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Kaybolanların İzinde Doğu İpek Yolu Seyahati XI: Yarkend ve Hoten”

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, cilt.0, no.335, ss.35-40, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“İlk Çin Yıllıklarında Geçen Doğu Türkistan Tarihine Dâir Bazı Hususî Terimler I”

AVRASYA TERİM DERGİSİ, cilt.2, no.2, ss.20-25, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Kaybolanların İzinde Doğu İpek Yolu Seyahati X: Kaşgar”

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, cilt.0, no.334, ss.41-46, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Kaybolanların İzinde Doğu İpek Yolu Seyahati IX: Kuça”

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, cilt.0, no.333, ss.37-42, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Kaybolanların İzinde Doğu İpek Yolu Seyahati VIII: Turfan-2”

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, cilt.0, no.332, ss.41-46, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Ch’in-Ting Hsi-yü T’ung-wen-chih ? ? ? ? ? ? ? With Regard To Place Names Of Eastern Turkestan”

International Journal of Central Asian Studies, no.17, ss.37-56, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Kaybolanların İzinde Doğu İpek Yolu Seyahati V: Kumul-2”

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, cilt.0, no.329, ss.39-42, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Kaybolanların İzinde Doğu İpek Yolu Seyahati IV: Kumul-1”

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, cilt.0, no.328, ss.41-47, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaybolanların İzinde Doğu İpek Yolu Seyahati III: Dunhuang

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, ss.38-43, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaybolanların İzinde Doğu İpek Yolu Seyahati II: Şian

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, ss.36-42, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaybolanların İzinde Doğu İpek Yolu Seyahati I: Luoyang

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, ss.40-45, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Doğu Türkistan'da Erken Saka Kültür Çevresi”

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi Prof. Dr. Turan Yazgan'a Armağan Üçlemesi 1, no.206, ss.469-478, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Istvan Erdély, “Avarlar”

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ, cilt.13, no.2, ss.337-346, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Juan-juan Adı Üzerine”

TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ, cilt.0, no.28, ss.1-10, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çin Kaynakları Üzerinden Bir Soru: Gök-Türklerin Ongunu Serçe Olabilir mi?

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, ss.40-44, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Yen T’ieh Lun’da Bir Tartışma (I) Çin Genişlemeli Mi? (M.Ö. 81)”

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, cilt.0, no.204, ss.189-200, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Tatar Adının Kökeni Üzerine”

TÜRKİYAT MECMUASI, cilt.22, no.2, ss.171-190, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Erken Tabgaç (T’o-Pa) Tarihinin Ana Hatları (Wei Shu’nun İlk Bölümüne Göre)”

TURKISH STUDIES, cilt.7, no.3, ss.2711-2738, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Çin''in Bozkırlı Kavimlerle Mücadele Siyaseti ve Stratejisi: Juanjuan’lar Misâli (Milâdî III-VI. Yüzyıl)”

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, cilt.0, no.199, ss.225-240, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Doğu Türkistan ve İlk Sâkinleri

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ, cilt.12, no.1, ss.195-214, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Başlangıcından II. Yüzyılın Ortalarına Kadar Doğu Türkistan Çin Münâsebetlerine Genel Bir Bakış”

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, no.1, ss.123-156, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlk Çin Kayıtlarına Göre Kore ve Türk Kültürlerindeki Benzerlikler

Uluslararası İpek Yolu Sempozyumu Türkiye ile Kore Arasında Uygarlıkların Etkileşimi, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 July 2018, ss.237-248

Xianbei'ler, Türkler, Moğollar

II. Türk-Moğol Tarih Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 May 2018, ss.1

"Genel Türk Tarihçiliğinde Tahrifat Sorunu Üzerine Bazı Görüşler"

V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 May 2018, ss.32-35

"İslam Öncesi Türk Devletlerinde Hükümdar Unvanları ve Alâmetleri"

I. Türk Tarihi Sempozyumu: Türklerde Devlet, Afyon, Türkiye, 19 - 21 October 2017, ss.491-496

İpek Yolu Mefhumundaki Doğrular ve Yanlışlar

Uluslararası İpek Yolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni, Ankara, Türkiye, 2 - 03 March 2016, ss.291-301

Çin Kaynaklarında Doğrudan “Tatar” Olarak Okunabilecek Bazı Kelimeler İçin Okumalar, Anlamlandırmalar ve Yeniden İnşalar

Milliyetlerin Kesişme Noktası: İdil-Ural Çalıştayı-II, Kırklareli, Türkiye, 15 - 16 October 2015, ss.85-91

“Juan-juan’ların Konuşma Dili Üzerine”

XI. Millî Türkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 November 2014, ss.1

Doğudaki İlk Tatarlar Ormancı Mıydılar?

İdil-Ural Çalıştayı, Kırklareli, Türkiye, 12 - 13 May 2014, ss.244-265

“Juan-juan Devletinde ve Eski Türk Devletlerinde Kullanılan Müşterek Unvanlar”

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 11 October 2013, ss.991-1007

Cengiz Han''ın Ölümsüzlük Arayışında Taocu Keşişe Gönderdiği Çince Mektup

Tarih Boyunca Lider ve Liderlik, İstanbul, Türkiye, 27 May 2013, ss.1

?Çinli Seyyah Kan Ying''in Orta Doğu Seyahati (M.S. 97)

Evliya Çelebinin Doğumunun 400. Yılı Münasebetiyle Seyyahlar ve Seyahatnameler, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 May 2012, ss.33-48

Kitap & Kitap Bölümleri

Moğolistan'da Hunlara Dair Temel Tarih Görüşleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu Armağanı, Turan F., Tabaklar Ö., Editör, Şenyıldız Matbaacılık, İstanbul, ss.548-555, 2019

Türk Tarihi ve Kültürü

Göktürkler ve Uygurlar, Muhammet Bilal Çelik, Editör, Nobel, Ankara, ss.59-78, 2019

Bozkırın Oğlu Ahmet Taşağıl'a Armağan

Doğu Asya'daki Eski Kültürler Üzerine Çin Kaynaklarındaki Bazı Kayıtlar: Tunguzlar, Koreliler, Japonlar, Biber T. E., Editör, Yeditepe, İstanbul, ss.81-90, 2019

Koçeviye Imperii Yevrazii v Svete Arheolgiçeskih i Mejdiditsiplinarnıh İssledovaniy

"COMMENTS ON THE CULTURE OF THE JURCHEN PEOPLE ACCORDING TO CHINESE SOURCES", B. V. Bazarov-N. N. Kradin, Editör, Publishing House Of Bsc Sb Ras (Ulan-Ude, Rusya), Ulan-Ude, ss.154-157, 2019

Ortak Türk Tarihi

Doğudaki Eski Akrabalarımız: Tunguzlar, Koreliler Moğollar, B. A. Gökdağ-S. Y. Gömeç-O. Karatay, Editör, Yeni Türkiye Strategic Studies Institute, Ankara, ss.347-408, 2019

Ortak Türk Tarihi

Xianbeiler, Wuhuanlar, Tabgaçlar, Juan-Juanlar, B. A. Gökdağ-S. Y. Gömeç-O. Karatay, Editör, Yeni Türkiye Strategic Studies Institute, Ankara, ss.283-346, 2019

Türk Moğol Tarihi

Yeditepe, İstanbul, 2018

Türk Moğol Tarihi

Erken Devir Türk-Moğol İlişkileri: Türk-Moğol Aile ve Sülaleleri, Yıldırım K., Editör, Yeditepe, İstanbul, ss.13-22, 2018

Atsız Armağanı

Hunlar ve Gansu Bölgesi, Gömeç S. A., Editör, Altınordu, Ankara, ss.187-200, 2017

İsmet Binark Armağanı

Kadim Pamir Yolu Hakkında Bazı Malûmatlar, İ. Keskin-Ş. N. Somer-N. Oğuz, Editör, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, ss.415-422, 2015

Rusya'daki Türkler

Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi ve Bölgedeki Türk Halkları , Doç. Dr. İlyas Topsakal , Editör, Akademik Kitaplar, İstanbul, ss.219-341, 2015

KIPÇAKLAR

Selenge, İstanbul, 2009