Lect. PhD Levent AYDEMİR


Istanbul Medical Faculty, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Ear Nose Throat Diseases Department


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Surgery Medicine Sciences, Otolaryngology

Metrics

Publication

96

Citation (WoS)

159

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

187

H-Index (Scopus)

4

Project

6

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2008 - 2014

2008 - 2014

Expertise In Medicine

Istanbul University, İstanbul Tıp Faku¨Ltesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ad, Turkey

2001 - 2007

2001 - 2007

Undergraduate

Istanbul University, İstanbul Tıp Faku¨Ltesi, İstanbul Tıp Faku¨Ltesi, Turkey

Dissertations

2014

2014

Expertise In Medicine

DNA Tamir Genlerinden HOGG 1 ve APE 1 Gen Varyantlarının Oral Kavite Skuamöz Hu¨creli Karsinoma Üzerindeki Rolu¨

Istanbul University, İstanbul Tıp Faku¨Ltesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ad

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Medicine

Health Sciences

Surgery Medicine Sciences

Otolaryngology

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Expert

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

2014 - 2014

2014 - 2014

Research Assistant

Universiteit Utrecht, Utrecht Medical Center, Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery

Non Academic Experience

2014 - 2016

2014 - 2016

Mecburi Hizmet

Hospital, Ağrı Devlet Hastanesi, KBB

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Septorinoplastinin Koku Fonksiyonlarına Etkisinin Değerlendirilmesi

AYDEMİR L.

Uludağ 2022 KBB Günleri, Bursa, Turkey, 3 - 06 March 2022

2021

2021

TRAKEOSTOMİ KANÜLÜNE BAĞLI GELİŞEN PERİSTOMAL NEKROZ: OLGU SUNUMU

ÖZKAN A., ÇAYTEMEL B., AYDEMİR L., BAŞARAN B.

42. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 07 November 2021

2021

2021

EKSTRANODAL UZANIM GRADLAMASI VE LENF NODU YOĞUNLUĞUNUN LARENGEAL YASSI EPİTEL HÜCRELİ KANSERLİ HASTALARDA PROGNOZA ETKİSİ

AYDEMİR L., KARA H., BÜYÜK M., BOZBORA E., ÖZKAYA TORAMAN K., PAMUK S., et al.

42. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 07 November 2021

2020

2020

Endoskopik Paranazal Sinüs Tümör Cerrahisi

AYDEMİR L.

Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2020, Turkey, 26 - 28 November 2020

2020

2020

SİNÜS VE BURUN YAŞAM KALİTESİ ANKETİ’ NİN (SN-5) TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

Aydemir L.

TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 2020, 26 - 28 November 2020, pp.83

2020

2020

Koanal Atrezi Cerrahisinde Revizyon İhtiyacını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Aydemir L., Şen C., Kara H., Pamuk S., Çomoğlu Ş., Keleş Türel M. N.

TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ SANAL KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 28 November 2020, pp.81-82

2020

2020

How Should We Treat Infantile Fibrosarcoma?

Tuna R., Tuğcu D., Bilici M., Karaman S., Aydın A., Aydemir L., et al.

SIOP 2020 | Virtual Paediatric Oncology Congress, 14 - 17 October 2020, vol.67, pp.403-404

2020

2020

Konjenital İnfantil Fibrosarkom; Nasıl Tedavi Edelim?

Tuna R., Tuğcu D., Bilici M., Karaman S., Aydın A., Aydemir L., et al.

Pediatri Günleri, İstanbul, Turkey, 13 - 16 September 2020, pp.44-45

2019

2019

Baş Boyun Cerrahisi Sonrası Trakea-İnnominate Arter Fistül (TIF) Gelişen Hastalarda Acil Yaklaşım ve Takip

PAMUK S., DEMİR İ., BOZACI M., PAMUK G. G., AYDEMİR L., ULUSAN M.

41. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019

2019

2019

Supratrakeal Larenjektomilerin Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçları

DORUK C., AYDEMİR L., BAŞARAN B.

41. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019

2019

2019

Astımlı Adölesan Hastalarda Egzersiz İlişkili Dispnenin Değerlendirilmesi

Süleyman A., Yücel E., Hızlı Demirkale Z., Sipahi S., Aydemir L., Keleş Türel M. N., et al.

26. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2019, pp.1-3

2019

2019

The role of RASSF4 gene in head and neck cancer patients

KARAGEDİK E. H., PAMUK S., ATAŞ M. N., ULUSAN M., AYDEMİR L., ERGEN H. A.

VII. International Congress of Molecular Medicine, İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2019

2019

2019

Oral Skuamoz Hücreli Karsinoma Karakterli Dil Kanseri Hücre Hattı Üzerinde Levoflaksasin ve Cisplatinin Tek Ve Kombine Kullanımının Sitotoksik Etkisi.

AYDEMİR L., PAMUK S., ULUSAN M., ERTUĞRUL B., KAŞARCI g., İplik S., et al.

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 4. İlkbahar Toplantısı., Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2019, pp.40-41 Sustainable Development

2019

2019

Bir Olgu Nedeniyle Tekrarlayan Menenjite Yaklaşım.

YOLAL E., KABA Ö., KARA E. M., SEFERKOLLİ F., HANÇERLİ TÖRÜN S., DEMİRKOL D., et al.

41. Pediatri Günleri ve 20. Pediatri Hemşireliği Günleri, Turkey, 7 - 10 April 2019

2018

2018

Orta Kulağın Agresif Papiller Tümörü: Olgu Sunumu

ÇAYTEMEL B., DORUK C., AYDEMİR L., ÇELİK M., POLAT B.

40. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

2018

2018

Nazal Kavitede Nadir Görülen Metastaz Olgusu: İnferior Konkada Renal Hücreli Karsinom Metastazı

DORUK C., BOZBORA E., AYDEMİR L., ÇELİK M., BAĞBUDAR S., ÇOMOĞLU Ş.

40. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

2018

2018

Baş Boyun Kanserlerinde Oksidan-Antioksidan Enzim Düzeylerinin İncelenmesi

İPLİK E. S., ERTUĞRUL B., CANDAN G., PAMUK S., AYDEMİR L., CELİK M., et al.

14. Türk Rinoloji Kongresi, 6.Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 2. Baş – Boyun CerrahisiKongresi, Turkey, 28 April - 01 May 2018

2017

2017

DİPLOPİ VE FASİYAL ASİMETRİ İLE PREZENTE OLAN DEV MUKOSEL

ŞAHİN B., ÇELİK M., AYDEMİR L., ÇOMOĞLU Ş., DEĞER K.

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017, no.15, pp.118

2017

2017

Step-by-Step Surgical Timing in Subperiosteal Pocket Technique of CI

ORHAN K. S., Çelik M., Polat B., AYDEMİR L., Öztürk E., GÜLDİKEN Y.

CI 2017 Pediatric 15th Symposium on Cochear Implants in Chidren, United States Of America, 26 - 29 July 2017

2017

2017

Step-by-Step Surgical Timing in Subperiosteal Pocket Technique of CI

Orhan K. S., Çelik M., Polat B., Aydemir L., Öztürk E., Güldiken Y.

Pediatric 15th Symposium on Cochear Implants in Chidren, California, United States Of America, 26 - 29 July 2017, pp.1-2

2017

2017

Nadir Görülen Bir Olgu: Dispne ile Prezente Olan Dev Parafarengeal Pleomorfik Adenoma

ŞAHİN B., ÇELİK M., AYDEMİR L., SÖNMEZ S., ORHAN K. S.

13. Türk Rinoloji Kongresi - 5. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 May 2017

2017

2017

Nazal Kemik Fraktürünün Klinik ve Radyolojik Bulguları Arasındaki Uyumluluk

Sönmez S., Çelik M., Aydemir L., Çomoğlu Ş., Polat B., Orhan K. S.

13. Türk Rinoloji Kongresi Ve 5. Ulusal Otoloji Ve Nörootoloji Kongresi , Antalya, Turkey, 4 - 07 May 2017, pp.26

2017

2017

ENDOSCOPIC ASSISSTED APPROACH FOR PERILABRYNTINE PETROUS BONE EPIDERMOID

ORHAN K. S., ÇELİK M., POLAT B., AYDEMİR L., YAĞCI İ., GÜLDİKEN Y.

8th INSTRUCTIONAL WORKSHOP EUROPEAN ACADEMY OF OTOLOGY AND NEURO-OTOLOGY, İzmir, Turkey, 18 - 21 January 2017

2016

2016

Tailed Palva Flap in Minimal Access in Cochlear İmplantation

ORHAN K. S., POLAT B., ENVER N., AYDEMİR L., GÜLDİKEN Y., DEĞER K.

29. Politzer Society Meeting, Antalya, Turkey, 11 - 13 November 2016, pp.0-1

2014

2014

Evaluation of internal receiver migration in cochlear implantation using subperiosteal pocket technique

Orhan K. S., Aydemir L., Polat B., Enver N., Güldiken Y.

13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COCHLEAR IMPLANTS AND OTHER IMPLANTABLE AUDITORY TECHNOLOGIES, Munich, Germany, 18 - 21 June 2014, pp.870-871

2013

2013

Atipik Yapay Bozukluk Vakası: Parafarengeal Yabancı Cisim

AYDEMİR L., ENVER N., ŞEN C., ALPASLAN M. S., ÇOMOĞLU Ş., KIYAK Ö. E., et al.

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013

2013

2013

Olağandışı yerleşimli Brankial Yarık Kisti: OLGU SUNUMU

AYDEMİR L., Tanış T., Çelebi E., Alpaslan M. S., ENVER N., Çelik M., et al.

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2013, pp.0-1

2013

2013

Tek Taraflı Üst Lateral Kartilaj İç Mukoperikondrium ve Alt Mukozal İlerletme Flebi ile Septal Perforasyon Tammiri

ORHAN K. S., AYDEMİR L., Çelebi E., ENVER N., DEĞER K.

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013, pp.0-1

2013

2013

Nazal kitle ile ortaya çıkan dev menengiom

AYDEMİR L., ENVER N., Yılmaz E., ORHAN K. S., GÜLDİKEN Y.

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013, pp.0-1

2013

2013

Orta Kulakta Fasiyal Paraliziye Neden Olan Beklenmedik Kitle: Hemanjiyom

Çelebi E., ORHAN K. S., AYDEMİR L., ENVER N., Yıulmazbayhan E. D., Kıyak Ö. E.

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013, pp.0-1

2012

2012

Revizyon Stapes Cerrahisi

Çelik M., AYDEMİR L., ORHAN K. S., ÇOMOĞLU Ş., Ulusan M., Başaran B., et al.

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 October 2012, pp.0-1

2012

2012

Juvenil Nazofarengeal Anjiofibroma Yaklaşım: Klinik Sonuçlarımız

Çelik M., AYDEMİR L., Tanış T., Alpaslan M. S., ENVER N., Çelebi E., et al.

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 October 2012, pp.0-1

Books & Book Chapters

2022

2022

Management of the Intratemporal Facial Nerve Injury

Orhan K. S., Aydemir L., Sönmez S.

in: Surgical Management of Facial Nerve Paralysis, Prof. Dr. Galip Zihni SANUS,Doç. Dr. Ayşegül BATIOĞLU KARAALTIN, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.115-122, 2022 Creative Commons License

2021

2021

RİNOSİNÜZİT TEDAVİSİNDE NAZAL KORTİKOSTEROİD KULLANIMI

Aydemir L., Çomoğlu Ş.

in: Kulak Burun Boğazda Steroid Kullanımı, Prof. Dr. Cemal Cingi,Prof. Dr. Emine Elif Altuntaş, Editor, Sürekli Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Derneği Yayınları, İstanbul, pp.283-286, 2021

2021

2021

Lösemi Tedavisi Sırasında Gelişen Nadir Komplikasyon: Bilateral Vokal Kord Paralizisi

ŞAHİN Ş., KARAMAN S., AYDEMİR L.

in: Çocuk Hematolojide Olgularla Akut Lösemiler, Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek, Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, Prof. Dr. Hale Ören, Prof. Dr. Hüsniye Neşe Yaralı, Editor, Galenos Yayınevi, İstanbul, pp.365-368, 2021

2021

2021

Lösemi tedavisi sırasında gelişen nadir komplikasyon: Bilateral vokal kord paralizisi

ŞAHİN Ş., KARAMAN S., AYDEMİR L.

in: Çocuk Hematolojide olgularla akut lösemiler, , Editor, Galenos, pp.365-368, 2021

2020

2020

Fasiyal Sinir Dekompresyonu

Polat B., Aydemir L.

in: Yüz Felci Reanimasyonu, Prof Dr Levent Yoleri, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.10-15, 2020

2020

2020

Ear Nose Throat Surgery in COVID-19 Pandemic: When and Which?

Şen C., Aydemir L., Orhan K. S.

in: Ear Nose Throat and COVID-19, Özgür Yiğit, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.51-55, 2020 Sustainable Development

2018

2018

Head and Neck Neoplasms in Elderly

Aydemir L., Ulusan M., Orhan K. S.

in: Geriatric Oncology, Prof Dr Bülent Saka, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.49-55, 2018 Sustainable Development

Activities in Scientific Journals

2016 - Continues

2016 - Continues

The Turkish Journal of Ear Nose and Throat

Assistant Editor/Section EditorCitations

Total Citations (WOS): 159

h-index (WOS): 4