Asst. Prof. Leyla YAKUPOĞLU BORAN


Faculty of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Department of Arabic Language and Literature


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Eastern Languages and Literatures, Arabic Language and Literature

Metrics

Publication

23

Project

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2013 - 2018

2013 - 2018

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Turkey

2010 - 2013

2010 - 2013

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları/Arap Dili Ve Edebiyatı, Turkey

2006 - 2010

2006 - 2010

Undergraduate Double Major

Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

2005 - 2010

2005 - 2010

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları/Arap Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

2018

2018

Doctorate

XX. Asırda Kuveyt'te Edebî ve Kültürel Faaliyetler

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları/Arap Dili Ve Edebiyatı

2013

2013

Postgraduate

Necip Mahfuz’un es-Sülâsiyye’si (Üçleme) İle Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Kiralık Konak Adlı Romanının Karşılaştırılması

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları/Arap Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2018

2018

Eğiticinin Eğitimi

Education Management and Planning

Sakarya Üniversitesi

2018

2018

Eğiticinin Eğitimi

Education Management and Planning

Uludağ Üniversitesi

2017

2017

İlkyardım

Health&Medicine

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Kızılay İYEM

2009

2009

Pedagojik Formasyon Eğitimi

Education Management and Planning

University of Istanbul

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Philology

Eastern Languages and Literatures

Arabic Language and Literature

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

2018 - 2021

2018 - 2021

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

2012 - 2018

2012 - 2018

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

ARAP EDEBİYATINDA TÜRLER I

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Nahiv I

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Klasik Metin Çözümlemeleri III

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Gramer I

Postgraduate

Postgraduate

EDEBİYAT AKIMLARI

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Gramer II

Undergraduate

Undergraduate

Temel Arapça II

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Nahiv II

Undergraduate

Undergraduate

Temel Arapça II

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Nahiv II

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Gramer II

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Klasik Metin Çözümlemeleri IV

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Dil Uygulamaları II

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Dil Uygulamaları II

Undergraduate

Undergraduate

Temel Arapça I

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Dil Uygulamaları I

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Dil Uygulamaları I

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Gramer I

Undergraduate

Undergraduate

Temel Arapça I

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Nahiv I

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Ahmed Hamdi Şirvânî'nin Hindistan, Svat ve Afganistan Seyahatnamesi'ne Dair Bir Değerlendirme

Yakupoğlu Boran L.

Tarihsel Perspektifte Türkiye- Güney Asya İlişkileri (Kültür, Tarih, Edebiyat, Eğitim, Basın), İstanbul, Turkey, 25 - 26 October 2022, pp.16-17

2020

2020

Ideas of Sati al-Husri About the Language and Literature

Yakupoğlu Boran L.

4th International Symposium on Eurasian Studies, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.110-111

2017

2017

Alienation and Immigration Phenomenon in First Prose Texts of Modern Kuwaiti Literature

Yakupoğlu Boran L.

VI. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu: Doğu Edebiyatlarında Göç ve İnsan, İstanbul, Turkey, 21 - 22 November 2017, pp.11 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

National Poet of Kuwait: Ahmad al-Adwani

Yakupoğlu Boran L.

III. International Multidisciplinary Cogress of Eurasia, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.436-444 Creative Commons License

2015

2015

Endülüs'te Gazel Yazan Kadın Şairler

Yakupoğlu Boran L.

V. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu: Doğu Edebiyatında Kadın, İstanbul, Turkey, 24 - 25 November 2015, pp.46-60

Books & Book Chapters

2022

2022

Arapça Kompozisyon

Yakupoğlu Boran L. (Editor)

Demavend Yayınları, İstanbul, 2022

2021

2021

Modern Kuveyt Edebiyatı

Yakupoğlu Boran L.

Akdem Yayınları, İstanbul, 2021

2020

2020

Meşhur Hatunlar

Yakupoğlu Boran L. (Editor)

Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul, 2020

2020

2020

Milliyetçilik Aynasında Dil ve Edebiyat

Yakupoğlu Boran L., Boran U.

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2020

2019

2019

Değişmedi Rengi Gecenin

Yakupoğlu Boran L., Boran U.

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

Malta Seyahatnamesi

Yakupoğlu Boran L. (Editor)

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

Nâtık oğlu Fâdıl Tefekkürün İzinde

Yakupoğlu Boran L. (Editor)

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

Ferhan Râşid el-Ferhân’ın Eserlerinde Romantik Akıma Dair İzler

Yakupoğlu Boran L.

in: Doğu Edebiyatında Edebi Akımlar ve Üsluplar, Leyla Yakupoğlu Boran, Editor, Demavend Yayınları, İstanbul, pp.43-58, 2019

2018

2018

İmam Gazzâlî

YAKUPOĞLU BORAN L.

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2018

2017

2017

Modern Kuveyt Edebiyatında Yabancılaşma ve Göç Olgusu (1960-1990)

YAKUPOĞLU BORAN L.

in: Doğu Göç Edebiyatı, Görgün H., Kılıçer O., Editor, Demavend, İstanbul, pp.21-30, 2017 Sustainable Development

2016

2016

Endülüs'te Gazel Yazan Kadın Şairler

YAKUPOĞLU BORAN L.

in: Doğu Edebiyatında Kadın, Prof. Dr. Ali Güzelyüz, Editor, Demavend Yayınları, İstanbul, pp.70-85, 2016

Supported Projects

2016 - 2018

2016 - 2018

XX.Asırda Kuveyt'te Edebi ve Kültürel Faaliyetler

Project Supported by Higher Education Institutions

YAVUZ M. (Executive), YAKUPOĞLU BORAN L., YAZICI H.

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Şarkiyat Mecmuası

First Editor

2018 - 2022

2018 - 2022

Istanbul Journal of Arabic Studies

Editor

2015 - 2020

2015 - 2020

Şarkiyat Mecmuası

Editor

Scientific Refereeing

November 2021

November 2021

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

May 2021

May 2021

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

September 2020

September 2020

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Other Indexed Journal

September 2020

September 2020

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

June 2020

June 2020

Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Other Indexed JournalCongress and Symposium Activities

25 June 2021 - 25 June 2021

25 June 2021 - 25 June 2021

Ahde Vefâ: Bil Dil, Edebiyat ve Kültür Adamı Nihad Mazlum Çetin'i Anma Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

21 October 2020 - 23 October 2020

21 October 2020 - 23 October 2020

4th International Symposium on Eurasian Studies

Attendee

İstanbul-Turkey

21 October 2020 - 23 October 2020

21 October 2020 - 23 October 2020

4th International Symposium on Eurasian Studies

Session Moderator

İstanbul-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

2. Uluslararası Kadın Kongresi (DEKAUM)

Attendee

İzmir-Turkey

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

Doğu Göç EdebiyatıSustainable Development

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia

Attendee

Barcelona-Spain

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

IV.Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu: Doğu Edebiyatlarında Kadın

Attendee

İstanbul-Turkey

Scholarships

2014 - 2018

2014 - 2018

2211-A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı

TUBITAK