Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Vergi Hukukunda Mücbir Sebep ve Hukuksal Sonuçları Üzerine Eleştirisel Bir Yaklaşım ve Öneriler

İstanbul Hukuk Mecmuası, vol.78, no.2, pp.1069-1138, 2020 (National Refreed University Journal)

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları ve Sorunlar

VEHUP V. Ulusal Kongresi - Kurumlar Vergisinin Güncel Sorunları, vol.5, pp.125-156, 2019 (National Conference Book)

Résumé Comparatif des Règles Régissant le Contrôle du Contribuable dans les Systèmes de Droit Fiscal en Turquie et en France

Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol.49, no.66, pp.7-25, 2017 (International Refereed University Journal)

Une Évaluation Actuelle Relative Aux Délits De Contrebande Fiscale- Problème Et Les Problématiques Lies Aux Délits Fiscaux Selon La Loi Pénale Turque Numéro 5327

Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol.49, no.66, pp.27-42, 2017 (International Refereed University Journal)

Vergi Hukuku Özelinde Mahkemeye Erişim Hakki Üzerine Bir İnceleme (Çelişkili Karar Yasaği-Daniştay Kararlarindan Örnekler Ve Haklar Bütününü Hukukla Okumak)

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.75, no.2, pp.535-553, 2017 (National Refreed University Journal)

Vergi Yasasında "Karar Düzeltme" Kanun Yolu

Ersin Çamoğlu'na Armağan, vol.1, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gümrük Vergi Hukuku'nda ve Vergi Yargılaması Hukuku'nda Mücbir Sebepler

T.C. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Vergi Hakları Kürsüsü (VEHAK), İstanbul, Turkey, 13 November 2021

Vergi Kaçakçılığı Suçunun Tespit ve Takibini Sorgulama

Uluslararası Bakış Açısıyla Türk Vergi Ceza Hukuku Sistemi, İstanbul, Turkey, 22 March 2013, vol.-

Vergi Suçlarının Yeniden Yapılandırılması-Vergi Kaçakçılığı

Vergi Yaptırım Hukuku Sisteminin Sorunları ve Yeniden Yapılandırılması, İstanbul, Turkey, 20 - 21 March 2013, vol.-

TCK’nun 83. Maddesi ve Tıp Ceza Hukuku

Tıp Ceza Hukuku’nun Güncel Sorunları, Ankara, Turkey, 28 February - 01 March 2008, vol.-

Books & Book Chapters

Other Publications