Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017
  Modernleşme, Protestanlaşma ve Selefilik: Modern İslam Yorumlarında Metnin/Nassın Araçsallaştırılması

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013
  Osmanlı'dan Günümüze Filistin

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2012
  Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi

  Katılımcı

  Sakarya, Türkiye

 • 2009
  İnsan Hakları ve Din Sempozyumu

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2005
  Türk Dünyasında Misyonerlik Sempozyumu

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2004
  Klasiği Yeniden Düşünmek Uluslararası Sempozyum

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2004
  The Muslim World in the 21st Century

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2004
  Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2003
  İmam-Hatip Liselerinde Eğitim ve Öğretim

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2002
  Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batı’da İslam Çalışmaları Sempozyumu

  Katılımcı

  Sakarya, Türkiye

 • 2001
  Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Girişinin Din Boyutu Sempozyumu

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

Burslar

 • 1994 - Devam Ediyor
  YLS Bursu

  YÖK