Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Isaac Mayer Wise: Amerikan Reform Yahudiliğinin Kurucusu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.167-178, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Marranolar ve Dini İnançları

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, ss.105-115, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yahudi Hukukunda Mamzer

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, ss.269-275, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jewish and Islamic Law: A Comparative Study of Custom during the Geonic Period

İslam Araştırmaları Dergisi, ss.159-161, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Jabontinsky, Siyonizm ve Osmanlı Devleti

Osmanlıdan Günümüze Filistin Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 28 - 29 October 2013, cilt.1, ss.1-11

Avrupa’ya Bir Giriş Hikayesi: Samson Raphael Hirsch ve Modern Ortodoks Yahudilik

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Girişinin Din Boyutu, Çanakkale, Türkiye, 17 - 19 September 2001, ss.173-177

Kitap & Kitap Bölümleri

Modernleşme Protestanlaşma ve Selefîleşme: Modern İslam Düşüncesinde Nassın Araçsallaştırılması

Spinoza’nın A-historik Hermönetiği, Mürteza Bedir, Necmettin Kızılkaya, Merve Özaykal, Editör, İsar Yayınları, İstanbul, ss.115-120, 2019

Alan Kılavuzluğu Eğitimi Ders Notları ve Krokileri

İslamın Savaş Anlayışı ve Çanakkale Savaşı, Esenkaya, A; Erat, M. , Editör, Çevre Ve Orman Bakanlığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğü, Çanakkale, ss.171-181, 2011

Ansiklopedide Bölümler

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.207-209, 2013

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.79-81, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, ss.78-70, 2009