Öğr.Gör.Dr.

Marıana BUDU


Edebiyat Fakültesi

Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Leh Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Biyografi

Mariana Budu, 1980 yılında Moldova’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu Vorniceni köyünde tamamladı. 2001–2005 Moldova University of European Studies, International Law bölümünden mezun oldu. 2011 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olup 2014 yılında Yeni Türk Dili Anabilim Dalında Kastamonu İl Kütüphanesinde Bulunan Türkçe Kasasü’l-Enbiya’nın Dil İncelenmesi (Giriş-Gramer İncelenmesi-Metin-Sözlük) tezini hazırlayarak yüksek lisansını tamamladı. 2014 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Anabilim Dalında doktora programında devam etmektedir. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde uzman olarak göreve başlamıştır. 

Eğitim Bilgileri

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Felsefe, Türkiye

2014 - 2019

2014 - 2019

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

2011 - 2014

2011 - 2014

Yüksek Lisans

Fatih Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

2007 - 2011

2007 - 2011

Lisans

Fatih Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

2000 - 2005

2000 - 2005

Lisans

Moldova Devlet Üniversitesi, İnternational Law, Moldova

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

EBÛ İSHÂK İBRÂHÎM B. EL-MANSÛR B. HALEFİ'L-MÜZEKKİR EN-NİSÂBURİ'NİN KISASÜ'L-ENBİYÂ TERCÜMESİ: FİİLLER-METİN-SÖZLÜK

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Türk Dili Ve Edebiyatı Yeni Türk Dili

2014

2014

Yüksek Lisans

Kastamonu İl Kütüphanesinde Bulunan Türkçe Kasasü’l- Enbiyâ’nın Dil İncelemesi 2b-50b v. (Giriş-Gramer İncelenmesi-Metin- Sözlük)

Fatih Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Yabancı Diller

C2 Yeterlilik

C2 Yeterlilik

Türkçe

C2 Yeterlilik

C2 Yeterlilik

Rumence

C2 Yeterlilik

C2 Yeterlilik

İngilizce

C2 Yeterlilik

C2 Yeterlilik

Rusça

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2021

2021

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mesleki Eğitim

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2020

2020

Bilirkişilik Temel Eğitimi

Diğer

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2015

2015

Etkili Konuşma ve Diksiyon Kursu

Diğer

Müjdat Gezen Sanat Merkezi

2009

2009

Bisiness English

Yabancı Dil

Berlitz Language Center

2007

2007

Bilgisayar İşletmenliği

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Uzman

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

2018 - 2019

2018 - 2019

Öğretim Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

RUS DİLİ GRAMERİ IV

Lisans

Lisans

RUSÇA KONUŞMA BECERİLERİ II

Lisans

Lisans

RUSÇA YAZILI ANLATIM II

Lisans

Lisans

RUSÇA ÇEVİRİ UYGULAMALARI II

Lisans

Lisans

RUS DİLİ GRAMERİ II

Lisans

Lisans

RUS DİLİ GRAMERİ VI

Lisans

Lisans

RUS DİLİ GRAMERİ V

Lisans

Lisans

RUS DİLİ GRAMERİ III

Lisans

Lisans

RUS DİLİ GRAMERİ I

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

THE CONCEPT OF FRIENDSHIP IN TURKISH AND MOLDOVAN PROVERBS

Budu M.

MOTİF AKADEMİ HALKBİLİMİ DERGİSİ, cilt.13, ss.1337-1349, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

KISASÜ'L-ENBIYÂ TERCÜMESİNDE BİRLEŞİK FİİLLER I / COMBINED VERBS IN QISAS AL-ANBIYÂ TRANSLATION I

Budu M.

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.79-96, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2020

2020

Türkçe Kısasü’l-Enbiyâ Tercümeleri ve Ebû İshâk İbrâhîm B. El-Mansûr B. Halefi’l-Müzekkir En-Nisâbûrî’nin Kısasü’l-Enbiyâ’sının Türkçe Tercümesi

Budu M.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.60, no.17845, ss.71-95, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2018

2018

Kasasu’l-Enbiyâlarda Ayetlerin Tercüme Teknikleri I

Budu M.

Yeni Türkiye / Hasan Celâl Güzel Özel Sayısı, cilt.3, ss.73-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

TÜRKÇEDEN RUSÇAYA GEÇEN KELİMELERİN FONO-MORFO-SEMANTİK BAŞKALAŞMASI

Budu M.

Yeni Türkiye Dergisi/ Türk Dili Özel Sayısı, cilt.II, sa.100, ss.267-282, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Türk ve Rumen Dillerinde Deyimler

Budu M.

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.LIV, ss.71-85, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2016

2016

TÜRKÇEDEN RUMENCEYE GEÇEN KELİMELERİN FONO-SEMANTİK BAŞKALAŞMASI

Budu M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt.53, sa.53, ss.1-18, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Moldov Kültüründe Türk Kültürünün Unsurları

Budu M.

9th International Balkan Annual Conference (IBAC), Comrat, Moldova, 20 - 22 Mart 2019, ss.15 Creative Commons License

2014

2014

Türk ve Moldov atasözlerindeki yemek kavramının karşılaştırmalı biçimde incelenmesi

Budu M.

3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı, Tirane, Arnavutluk, 30 Ekim 2014, cilt.1, ss.325-337 Creative Commons License

2013

2013

Atasözlerinden Hareketle Türk ve Moldov Kültürlerinde Dağ Motifi

Budu M. , Ay .

XXV. Uluslararası Kıbatek Edebiyat Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.107-117 Creative Commons License


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Tarihi ve Sosyo-Kültürel Açılardan Türkiye-Moldova İlişkileri

Katılımcı

Comrat-Moldova

2017

2017

Türk Dilleri Konuşan Ülkeler Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2016

2016

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Katılımcı

Elazığ-Türkiye

2015

2015

3. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Balkan Tarihi ve Balkanlar'da Türk Dili

Katılımcı

Bucuresti-Romanya

2014

2014

3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı Avrupa'da Türkçe

Katılımcı

Tirane-Arnavutluk

2013

2013

Edebiyatta Dağ

Katılımcı

Antalya-Türkiye