Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sinema Tanıtım ve Reklam İlişkisi Bağlamında Türk Sinema Endüstrisinde Sosyal Medya Kullanımı

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.35, pp.217-238, 2021 (International Refereed University Journal)

Covid-19 Sonrası Türk Sinema Endüstrisi Üzerine Bir İnceleme

Turkish Studies, vol.15, no.4, pp.69-93, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarih Sinema İlişkisi Bağlamında Türk Sineması'nda Tarihi Filmler: Yavuz Sultan Selim Filmleri

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, vol.1, no.40, pp.575-609, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sinema Perde Reklamlarının Seyirci Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi , vol.4, no.5, pp.386-406, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sinemanızı Nasıl Alırdınız?

Düşünce Dergisi, no.4, pp.144-152, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Devletin İdeoljik Aygıtı Olarak Sinema

Düşünce Dergisi, no.3, pp.175-198, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Parayı Veren Filmi Çeker

Düşünce Dergisi, no.2, pp.156-175, 2015 (National Non-Refereed Journal)

“Vatan Millet Sakarya Her Daim Vizyonda”

Düşünce Dergisi, vol.1, no.1, pp.126-140, 2014 (National Non-Refereed Journal)

“Postmodern Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Televizyon”

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.7, pp.1-16, 2014 (National Refreed University Journal)

3-Dimensonal and Interactive Istanbul University Virtual Laboratory based on Active Learning Methods.

The Turkish Online Journal of Educational Technology, vol.13, no.1, pp.1-21, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Korku Sinemasında Türler

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.5, pp.63-86, 2013 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Televizyon Dizilerinde Türklere Yönelik Oryantalist Söylem:“Friends ve The Simpsons” Örneği

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.301-327

Engelli Bireylerin Topluma Kazandırılmasında Sporun Rolü ve Medyaya Yansımaları

DÜNDEN BUGÜNE ENGELLİLİK ENGELLİLİK ARAŞTIRMALARI KONFERANSI, İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2018, pp.94

Popular Genres Turkish Cinema

14. International Symposium Communication in The Millenium, İstanbul, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.1-25

The Effectiveness of IUVIRTUL Lab on The Underground Students Understanding of Concepts

International Trends and Issues in Communication & Media Conference, ITICEM 2014, Dubai, United Arab Emirates, 5 - 07 February 2014, vol.1, pp.1

The Effectıveness Of The Iuvırlab On Undergraduate Students’ Understandıng Of Concepts

International Trends and Issues in Communication & Media Conference (ITICAM 2014),, Dubai, United Arab Emirates, 5 - 07 February 2014

Books & Book Chapters

COVID-19 Sürecinde Türkiye’de Düzenlenen Uluslararası Film Festivalleri Üzerine Bir İnceleme

in: Değişen ve Değişmeyenleri ile COVID-19 Dönemi ve Yeni Normaller - Cilt 2, Volkan Öngel,Yelda Özkoçak, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.150-189, 2021

Korku Sineması Zemininde Tarihi Değiştirme Çabası: Drakula: Başlangıç Filmi Üzerine Bir Değerlendirme

in: Sinemada Temsil ve Gerçeklik , Yalçın Lüleci,F. Neşe Kaplan, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.139-207, 2021

Dijital Platformlar ve Sinema: Netflix’in Sinema Stratejisi Üzerine Bir Değerlendirme

in: Dijtalleşme Çağında Değişen İletişim Dinamikleri İçinde , Hülya Semiz Türkoğlu, Editor, Beta Yayınları, İstanbul, pp.79-115, 2021

Cumhuriyet’in İlanından Sonra Atatürk’ün Sinema Politikası Üzerine Bir Değerlendirme

in: Atatürk ve Kitle İletişimi , Nil Çokluk, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.127-158, 2021

The Impact Of Covıd-19 On The Turkish Cinema Audience

in: New Paradigms Within The Communications Sciences, Enes Emre Başar,Pınar Bacaksız, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.152-171, 2021

Batı Sinemasında Ötekileştirilen Türkler ve Türkiye Algısının Değerlendirilmesi

in: Algı Yönetimi , Oğuz Göksu, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.301-320, 2021

Atatürk ve Radyo: Efendiler Bakın Propaganda Yapıyorlar

in: Atatürk ve Kitle İletişimi, Nil Çokluk, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.83-126, 2021 Creative Commons License

Tarih Sinema İlişkisi Bağlamında Türk Sineması'nda Tarihi Filmler: Yavuz Sultan Selim Filmleri

in: Kırân-ı Zaman Yavuz Sultan Selîm Han, Nihat Öztoprak,Ümran Ay, Editor, Akademi Dizisi/KOCAV Yayınları, İstanbul, pp.619-652, 2020

Sinema Reklam İlişkisi Bağlamında Film Afişleri,

in: Reklam Perspektifleri, Özge Uluğ Yurttaş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.243-297, 2020

Sinema Reklam İlişkisi Bağlamında Radyo Reklamları,

in: Reklamcılıktan Siyasal İletişime Disiplinler Arası Çalışmalar, Ömer Kutlu, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.177-202, 2020

Transformation of Digital Video

in: International Communication Studies, Sarı Ü., Aytekin M., Editor, KRİTER YAYINCILIK, İstanbul, pp.89-96, 2019

Kadın Başrollü Türk Komedi Filmlerinde Toplumsal Cinsiyet

in: Don Kişot'tan Günümüze Toplum ve Medya, Aydoğan F., Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.97-128, 2019

A Brief Overview of Turkish Cinema

in: International Communication Studies, Mesut Aytekin,Ümit Sarı, Editor, Kriter Yayınları, İstanbul, pp.17-26, 2019

Sinema ve Etik Vizyona Girdi

in: İletişim Etiği (Kavramlar, Olgular ve Tartışmalar) , Z. Burcu Şahin, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.163-183, 2019

Kadın Başrollü Türk Komedi Filmlerinde Toplumsal Cinsiyet

in: Don Kisot’tan Günümüze Toplum ve Medya, Ed. Filiz Aydoğan, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.45-76, 2019

Sinemanın Dijital Halleri

in: İletişimin Dijital Boyutu , Oğuz Göksu, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.69-96, 2019

TÜRK KOMEDİ FİLMLERİNDE TÜRKÇE'NİN KULLANIMI

in: Kitle İletişimine Bakış , Doç. Dr. Nesrin Tan Akbulut,Prof. Dr. Eda Balkaş Erdoğan, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.153-174, 2018

Cinema and Social Media: Role of Media in Movie Publicities in Turkish Cinema Industry

in: Handbook of Research on Examining Cultural Policies Through Digital Communication, Önay Doğan,B.,Gül Ünlü,D., Editor, Igı Global Publications, New York, pp.1-30, 2018

Akıllı İşaretler İle Televizyon İzlemek (Çocukları Zararlı Televizyon Yayınlarına Karşı Koruma Yöntemleri)

in: Medyayı Anlamak, Nesrin Tan Akbulut,Eda Balkaş Erdoğan,Mine Artu Mutlugün, Editor, Cinius Yayınları, İstanbul, pp.75-110, 2018

İzleyici Merkezli İletişim Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme

in: Kitle İletişimine Bakış , Nesrin Tan Akbulut,Eda Balkaş Erdoğan, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.55-80, 2018

Televizyon Sinema İlişkisinde Bir Rol Model Olarak TRT TV Filmleri Projesi

in: Televizyon Çalışmaları, Gürer M., Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.105-133, 2018

Sinema ve Mahremiyet İlişkisi: Mahremiyetin İfşası ya da İfşa Edilen Mahremiye

in: İletişime Diyalektik Bakı, Suat Gezgin, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.175-192, 2018

Türk Korku Sinemasından Mesaj Var: Yerel Korkulardan Evrensele Hasan Karacadağ Korkusu

in: Tür(k) Sinemasında Auteurlar, Gizem Parlayandemir, Yıldız Derya Birincioğlu, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.21-78, 2016

Tarih Türk Sineması'nda Baş Rol Oynar

in: Türlerle Türk Sineması, Yelda Özkoçak, Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.245-281, 2015

Yeni Medya ve Demokrasi İlişkisi

in: Yeni Medya Araştırmaları 1 (Güncel Tartışmalar Ekseninde), Mehmet Gökhan Genel, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.105-132, 2015

Yeni Medya ve Demokrasi İlişkisi

in: Yeni Medya Araştırmaları 1 (Güncel Tartışmalar Ekseninde), Genel M., Editor, Ekin, Bursa, pp.56, 2015

New CommunicationTecnologies And Change Of Radio Broadcasting: Podcasting

in: Media Studies, Mesut A., Ümit S., Editor, Emirler Matbaacılık Ve Reklamcılık, İstanbul, pp.47-55, 2015

İnternet ve Değişen Televizyon Yayıncılığı” Teknolojileri

in: Yeni(lenen) Medya, Aytekin M., Editor, Akademi Dizisi (Kocav Yayınları), İstanbul, pp.91-132, 2014

Yerel Televizyonlar

in: Yeni(lenen) Medya, Aytekin M., Editor, Akademi Dizisi/KOCAV Yayınları, İstanbul, pp.135-145, 2014

"Sadece İletişim"

in: Yeni(lenen) Medya, Aytekin M. , Editor, Akademi Dizisi/KOCAV Yayınları, İstanbul, pp.15-24, 2014

Reading Biri Bizi Gözetliyor

in: A Bridge of Intercultural Communication, Prof. Dr. Suat Gezgin, Doç. Dr. Ceyhan Kandemir , Editor, İü İletişim Fakültesi, İstanbul, pp.146-142, 2006

The First Turkish Horror Film: Drakula İstanbul’da

in: A Bridge of Intercultural Communication, Prof. Dr. Suat Gezgin, Doç. Dr. Ceyhan Kandemir , Editor, İü İletişim Fakültesi, İstanbul, pp.197-201, 2006

Türkleştiren Cola, Turkalaşan Amerika ya da Cola Turka

in: Reklamların İçinde/N, Çamdereli M., Editor, Tablet, Konya, pp.167-208, 2005