Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Development of Railway Communication Systems

International Conference on Smart Logistics, İstanbul, Turkey, 24 - 25 November 2022, pp.43

Ulusal Telekomünasyon Sisteminde Yaşanan Gelişmeler ve Ekonomik Büyüme

6. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Sivas, Turkey, 23 - 24 September 2022, pp.99-101

Havayolu Taşımacılığı ve Ekonomik Büyüme

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Bartın, Turkey, 1 - 02 October 2021, pp.86-87

Railway Transportation, Airway Transportation and Foreign Trade: The Case of Turkey

4.ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK ULUSAL KONGRESİ, Bursa, Turkey, 29 - 30 December 2020, pp.1

Kara Yolu Taşımacılığı ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği

III. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 - 29 November 2019, pp.23 Sustainable Development

Foreign Trade of Turkey Between Caucasus and Central Asia

V. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, İstanbul, Turkey, 19 - 20 September 2019, pp.1

Karayolu Uzunluğu, Ağır Araç Sayısı ve Dış Ticaret: Türkiye Örneği

I. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Konferansı, İstanbul, Turkey, 18 June 2019, pp.1

Railway vs Highway Transportation and Economic Growth: The Case of Turkey

II. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Sakarya, Turkey, 22 - 23 November 2018, pp.43 Sustainable Development

Technological Progress, Innovation and Economic Growth; the Case of Turkey

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.776-782 Sustainable Development identifier

Books & Book Chapters

Deterministik Dinamik Programlama

in: Yöneylem Araştırması, Erkollar, Benzer, Editor, Palme Yayınevi, Ankara, pp.961-1015, 2021

Olasılıklı Dinamik Programlama

in: Yöneylem Araştırması, Erkollar, Benzer, Editor, Palme Yayınevi, Ankara, pp.1016-1050, 2021

Afet Ekonomisi ve Sigortacılığı

Dora Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Bursa, 2017

Innovative Development and Economic Growth The Case of Turkey

in: A Handbook for Educators, Consulters and Practitioners, Alptekin Erkollar, Editor, Tectum, Baden, pp.171-214, 2017

Döviz Piyasası Analizleri ve Döviz Kuru Değişmelerini Açıklamaya Yönelik Teori

in: Uluslararası Ticaret ve Finansman, Prof. Dr. Cemal Elitaş, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.179-195, 2016

Uluslararası Ticaret Teorisi: Arz ve Talep Faktörleri ile Analiz

in: Uluslararası Ticaret ve Finansman, Prof. Dr. Cemal Elitaş, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.21-39, 2016

MENA Bölgesinde Ekonomik Büyüme

in: Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı, Genç, Hamdi, Sayım, Ferhat, Editor, MKM, Bursa, pp.29-61, 2011

AR-GE ve Ekonomik Büyüme

in: Bilgi, Ekonomi ve Yönetim, İbrahim Güran Yumuşak, Editor, Bilgi Toplumu Yayınları, İstanbul, pp.127-135, 2008

Expert Reports

Metrics

Publication

23

Citation (WoS)

16

H-Index (WoS)

1
UN Sustainable Development Goals