Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Eski Uygurcada Mudrâlar

Türkiyat Mecmuası , vol.26, no.2, pp.293-308, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türklerin Kayıp 150 Yılı

Atlas , no.261, pp.122-128, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Yitirdiklerimiz Masahiro Shogaito

Türk Dili , no.749, pp.112, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Eski Uygurca etiŋiri Üzerine

Türk Dilleri Araştırmaları , vol.23, no.1, pp.97-106, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Ermenice Torun un Türkçesi Var Mıydı

Derin Tarih , no.15, pp.88-89, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sözlerin Soyağacı 2

İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi , no.1, pp.264-270, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Soyurgal

TDVİA , vol.37, pp.388-389, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Tuva Atasözlerinden Seçmeler

Sibirische Studien / Sibirya İncelemeleri , vol.4, no.1, pp.50-128, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türkçede Dinî Tabirler Üzerine

Türk Dilleri Araştırmaları , no.15, pp.213-218, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Gerhard Doerfer in Ardından tanıtma

Türk Dili , vol.87, no.626, pp.175-176, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Eski Türkçe Etimolojiler I

Türk Dilleri Araştırmaları 12 , vol.12, pp.189-198, 2002 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Fu-yü Kırgızcası ve Akrabaları

Türk Dilleri Araştırmaları , no.11, pp.137-152, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Tuvacanın Eskiliği Üzerine

Türk Dilleri Araştırmaları , no.10, pp.133-138, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sibir Çevresi Türk Dilleri ve Sözlükleri

Kebikeç , no.7-8, pp.141-148, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

“Etimoloji Sözlükleri”

Kebikeç , no.6, pp.175-183, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Tarihi Türk Dillerinin Sözlükleri

Kebikeç 6 , no.6, pp.109-110, 1998 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

“Eski Türkçenin Sözlükleri”

Kebikeç , no.6, pp.119-123, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Swiat Dawnej Literatury tanıtma

Türk Diller Araştırmaları 7 , vol.7, pp.279-280, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

“Sarı Uygurlar ve Sarı Uygurca”

Çağdaş Türk Dili , no.98, pp.31-37, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

“Hakaslar ve Hakasça”

Çağdaş Türk Dili , no.96, pp.6-21, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

“Ülkü ve Dil Yazıları”

Kebikeç , no.3, pp.143-160, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sarı Uygurlar ve Uygurca

Çağdaş Türk Dili , vol.98, pp.31-37, 1996 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

“Tuvalar ve Tuvaca”

Çağdaş Türk Dili , no.95, pp.10-17, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

“Halaçlar ve Halaçça”

Çağdaş Türk Dili , no.84, pp.15-22, 1995 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Ein weiteres alttürkisches Pancatantra Fragment

UAJb NF , vol.12, pp.179-191, 1993 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

“Ana Altayca Sözbaşı *d-”.

Türk Dilleri Araştırmaları , no.1, pp.167-190, 1991 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Altay Amanjolov Ataların Sözleri tanıtma

Erdem , vol.15, 1989 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Clauson'un Sözlüğüne göre Türkçe Moğolca Dil İlişkileri

Türkçe ve Moğolca Çalışmaları: Sir G. Clauson ve Talat Tekin’in Katkıları Sempozyumu / Turkish and Mongolian Studies: Sir G. Clauson and Talat Tekin’s Contributions, İstanbul, Turkey, 27 - 28 November 2022, vol.1, pp.193-199

Türkçe-Moğolca İlişkilerine Dair Bazı Notlar

Türkçe ve Moğolca Çalışmaları: Sir G. Clauson ve Talat Tekin’in Katkıları Sempozyumu / Turkish and Mongolian Studies: Sir G. Clauson and Talat Tekin’s Contributions, İstanbul, Turkey, 27 November - 28 December 2022, vol.1, pp.201-225

Phonetics of Tuvan According to the Texts of Katanov

Permanent International Altaistic Conference, Budapest, Hungary, 21 August 2022

Osmanlıcada 'kucaklamak' o ile mi u ile mi?

Bir Türkolog Şerefine! Prof. Dr. Ekrem Čaušević'in 70. Yaş Günü Uluslararası Konferansı. 30 haziran - 1 Temmuz 2022, Zagreb, Croatia, 30 June 2022, vol.1, pp.81-89

Eski Türkçenin Sözlükleri ve Bugünü

XIII. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE, Rize, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2021, Ankara, Turkey, 14 - 16 September 2021, vol.1, pp.349-358

Eski Türkçeden Bugüne çaşıt ‘casus; müfteri’ Sözü Hakkında

Orhon’dan Lena Kıyılarına Türkçe, Geçmişten Günümüze Uluslararası Türk Dili Öğrenci Çalıştayı, 2021 Mart 22, Bildiriler, İstanbul, Turkey, 22 March 2021, vol.1, pp.209-214

Türkolojiye Giriş

TÜRKOLOJİ DERSLERİ, İstanbul, Turkey, 08 January 2021

Yazıtlar Dönemi Türkçesinde Nesne

Dilbiliminde Güncel Tartışmalar, Ankara, Turkey, 9 - 10 May 2019, pp.115-122

“Radloff Sözlüğünün Yeni Bir Yayımı Nasıl Olmalıdır?”

VIII. Uluslararası Türk Dilbilimi Kurultayı / VIIIth International Conference on Turkish Linguistics, Ankara, Turkey, pp.365

Mançurya’daki Fuyu Kırgızları ve Dilleri

Büyük Türk Dili Kurultayı, Bilkent Üniversitesi, Ankara, Turkey, pp.753

Süryanî Harfli Eski Uygurca Bir Tıp Metni

3. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, Ankara, Turkey, pp.815

The Khüis Tolgoi Inscription

60th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference, Szeged, Hungary, 27 - 01 September 2017, pp.73-89

Uyghurism in ’Phags-pa Documents (According to Tumurtogoo)

Standartization, Informatization, Legalization, and Internationalization of Mongolic Languages and Scripts, Lindong, China, 29 July - 01 August 2018, vol.9, pp.1-20

About qwγ and qwni säŋünüg from Old Turkic Inscriptions

The 58th Annual Meeting of the PIAC, Szekesfehervar, Hungary, 27 August - 01 September 2017, vol.28, pp.101-107

”Some Ideas on new Runic Turkic Inscriptions from Dongoin Shireee”

7th International Conference on the Medieval History of the Eurasian Steppe, Shanghai UniversityNov. 9-12, 2018, Shanghai, China, 9 - 12 November 2018

Eski Türkçe - Kazakça Sözvarlığına İlişkin Kısa Notlar

V. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 2. Cilt, 11-13 Ekim 2018, Almati, Kazakhstan, 11 - 13 October 2018, pp.249-253

A First Approach to the Unknown Language on the Bugut Stele

61st PIAC Meeting 2018, Bishkek, Kyrgyzstan, 26 - 31 August 2018

Türk Dilinde ”Devlet”, ”Ülke”, ve ”Yasa” ile İlgili En Eski Sözler

Dil, Tarih ve Kültür Bağlamında Türklerde Devlet Yönetimi ve Algısı, 23 - 24 October 2017, pp.34

On Old Turkic qïd- = Written Mongolian kidu-

The 2nd MUC International Symposium on Classical Mongolian Texts, Pekin, China, 4 - 05 November 2017

Omeljan Pritsak ve Talat Tekin Yazışmaları

Uluslararası Talat Tekin Sempozyumu, 10 March 2017

Sovyet Döneminde Türk Halklarında Latin Yazısının Kullanımı ve Tuvaca Örneği

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.37

On the discovery, the whereabouts, condition of the stones, and our expedition

60th Meeting of thePermanent International Altaistic Conference, Szekesfehervar, Hungary, 27 August - 01 September 2017

Runik Harfli Eski Türkçe Yeni Yazıtlar ve Runik Yazınn Yeni Sınırları

”Old Turkic Values - 2017” Information Package of the International Research and Practical Conference, Astana, Kazakhstan, 18 - 19 May 2017

Some Notes on Oghuz Qaghan Legend’xxs language

The First International Conference on Turkmen National Studies, Xining, China, 21 - 22 April 2017

Endangered Turkic Languages From China

CUA, Leiden, Netherlands, 13 - 17 October 2014, pp.135-150 identifier

Evliya Çelebi ve Çağdaşı Meninski’nin Söz Varlığı

Doğumunun 400. Yılı Dolayısıyla Uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatname’si Toplantısı Bildirileri, İstanbul, 26-30 Eylül 2011, Ankara, Turkey, 26 - 30 September 2011, pp.199-202

Dunhuang Uygur Metinlerinden Seçmeler

Yulduz Uluslararası Türk Dili Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 April 2016, pp.85-96

Tuva Çocuk Edebiyatı ve Tuvacanın Söz Varlığı

Yulduz Uluslararası Türk Dili Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 April 2016, pp.377-383

Notes on Old Turkic Script System and New Runic Inscriptions

The 1st International Symposium on Ancient Scripts of Northern Nationalities, Hohhot, China, 2 - 04 December 2016

Comparison of Historical information from Old Turkic Inscriptions with Tang Annals

Commemoration Symposium for Professor Cen Zhongmian on the 130th Anniversary of His Birthday, Guangzhou, China, 25 - 28 November 2016

Çağdaş Türkçenin Etimoloji Sözlüğü İçin Üç Çalışma ve Katkıları

III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 3 - 04 November 2016

Dictionaries for the Etymology of Modern Turkish An Examplary Work Content and Importance of Hasan Eren s Dictionary

International Symposium on the Etymology of Turkic languages in China, Pekin, ÇİN HALK CUMHURİYETİ HONG KONG ÖZEL İDARİ BÖLGESİ, 21 - 23 October 2016

Çin Tuvacası ve Çin Tuvacası Üzerine Çalışmalar

Zahrojeni movı. Krımskotatarska ta inşi tyurkski movı v Ukrainı, Kiyev, Ukraine, 26 - 27 September 2014, pp.93-105

Lexical Situation of Old Turkic from 8th till 13thCentury

International scientific conference «Languages and literatures of the Turkic peoples» dedicated to the 180th anniversary of the Department of Turkic Philology at the St. Petersburg State University, 26 - 28 October 2015

Eski Türkçe - Kazakça Sözvarlığına İlişkin Kısa Notlar: BA- İle Başlayan Sözler

Materials International Scientific Practical Conference ”Scientific and Educational Paradigmes of the XXI Century: Language and Culture as Spiritual Values” Dedicated to the Shamgali Haresuly Sarybay’xxs 125th Anniversary, Almati, Kazakhstan, 26 October 2018, pp.21-33

İlk Türk Kağanlığından Günümüze Ne Kaldı

XI. Milli Türkoloji Kongresi Bildirileri, İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2014, vol.1, pp.477-484

About qu and qunï sä ünüg from Old Turkic Inscriptions

Permanent International Altaistic Conference 58 Meeting, Dunajská Streda, Slovakia, 6 - 11 September 2015

Discussions on Old Uighur Runic Inscription from Chang an

12th Seoul International Altaistic Conference, Seoul, July 16-­‐19, 2015, Seoul, South Korea, 16 - 19 July 2015

Interpreting the Turkic Runiform Sources and the Position of the Altai Corpus

Interpreting the Turkic Runiform Sources and the Position of the Altai Corpus, Berlin, Germany, 1 - 03 August 2014, pp.122-130

Türk Dillerinin Tasnifi Meselesi Üzerine

Kazakistan Kızlar Milli Pedagoji Üniversitesi, 1 - 12 December 2014

Türkçedeki Soğud ve Eski İran Dilinden Geçmiş Alıntı Kelimeler

Soğud- Türk Münasbetleri, İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2014

Tadeusz Kowalski Arşivi ve Önemi

Türkiye Polonya İlişkilerinin 600. Yılında Dil ve Edebiyat Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 September 2014

Newly Founded Old Turkic Inscirptions from Mongolia and out of Mongolia

International Conference on Inscription Studies, Ulanbatur, MOĞOLİSTAN, 11 - 13 August 2014

Çin deki Türk Dilleri ve Bugünü

4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu- Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları, Ankara, Turkey, 23 - 26 May 2012

Eski Türk Yazıtları ve Sonrası

Ötüken'den İstanbul'a Türkçenin 1290 Yılı (720- 2010), Turkey, 3 - 05 December 2010, pp.453-458

Eski Uygur ve Çin Kaynakları Işığında Orhon Yazıtlarında Geçen Yer ve Kişi Adları

Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl Konulu III. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 - 29 May 2010, pp.629-640

Eski Türk Yazıtlarının Yeni Bir Yayımı Nasıl Olmalıdır

I. Uluslararası Uzak Asya’xxdan Ön Asya’xxya Eski Türkçe Bilgi Şöleni, 18 - 20 November 2009, pp.211-219

“Eski Türk Yazıtlarının Yeni Bir yayımı nasıl Olmalıdır?”, , 2010, 211-219.

I. Uluslar arası Uzak Asya’dan Ön Asya’ya Eski Türkçe Bilgi Şöleni, Afyonkarahisar, Turkey, 18 - 20 November 2010, pp.211-219 Creative Commons License

Az Bilinen Tuvaca Bir Sözlük Üzerine

Tuvinskaya pis'mennost'I voprosı issledovaniya pismennostey i pismennihpamyatnikov rossll l tsentral'no-azlatskogo regiona. Material, mejdunarodnoy, konferentsii, posvyaşçennoy 80-letiyu tuvinskoy pis'mennosti, Kızıl, 1 - 03 July 2010, pp.133-137

Kutadgu Bilig in Sözvarlığı ve adakşu birlikte beraber yanyana Üzerine

Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Bildiriler, Turkey, 26 - 27 October 2009, pp.399-406

Oğuzların En Doğu daki Kolları Salırlar ve Dilleri I

IV. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, 26 - 28 September 2009, pp.436-438

Oğuzların En Doğu’daki Kolları: Salırlar ve Dilleri (1)

IV. Uluslararası Büyük Türk Dili kurultayı, Kyyiv, Ukraine, 26 - 28 September 2009, pp.436-438 Creative Commons License

Divanu Lugati t Turk teki Tek Örnekler Üzerine I

Doğumunun 1000. Yılı Dolayısıyla Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu, Turkey, 17 - 19 December 2008, pp.295-297

Tek Örnek Tek Örnek Değildir Eski Türkçe üz sağır Sözü Hakkında

Mahmud al-Kaşgari'nin 1000. Doğum Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Divanu Lugati't Turk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 November 2008, pp.245-251

Summary Hapax legomenon is not hapax legomenon On Old Turkic üz deaf

Mahmud al-Kaşgari'nin 1000. Doğum Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Divanu Lugati't Turk Sempozyumu, 5 - 07 November 2008, pp.251-252

Divanu Lugati't-Turk’teki Tek Örnekler Üzerine (1)

Doğumunun 1000. Yılı Dolayısıyla Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu, Rize, Turkey, 17 - 19 October 2008, pp.295-297 Creative Commons License

Eski Uygurca Metinlerin Transkripsiyonunda Kullanılan Yöntemler ve İşaretler Özlem Ayazlı ile birlikte

Orta Asya'dan Anadolu'ya Alfabeler, Eskişehir, Turkey, 29 - 30 October 2007, pp.43-83

Wilhelm Radloff’un Gagauz Halk Edebiyatı Metinleri ve Yeniden Yayımı Konusu

XIV. Kıbatek Edebiyat Sempozyumu (Gagauz Kültürü ve Edebiyatı), Chisinau, Moldova, 6 - 10 October 2007, pp.347-348 Creative Commons License

Kırgızca ve Eski Türkçe Arasında Sözlüksel Araştırmalar

II. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı (İhsan Doğramacı'ya Armağan), Ankara, Turkey, 25 - 30 September 2007, pp.423-430

“Sözvarlığı Açısından Fu-yü Kırgızları ve Dilleri”

XII. Dilbilim Kurultayı, Mersin, Turkey, 14 - 16 May 1998, pp.187-196 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Şinasi Tekin’in Altun Yaruk Sudur Üzerine Olan Çalışmaları

in: Altun Yaruklug Ceval Beg Bitigi, Murat Elmalı, Hacer Tokyürek, Editor, Asos Yayınları, Elazığ, pp.207-215, 2022

Eski Türkçeden Bugüne çaşıt ‘casus; müfteri’ Sözü Hakkında

in: Orhon’dan Lena Kıyılarına Türkçe, Geçmişten Günümüze Uluslararası Türk Dili Öğrenci Çalıştayı, 2021 Mart 22, Bildiriler, Zeynep Ü. Sinanoğlu, Editor, Kesit, İstanbul, pp.209-214, 2021 Creative Commons License

Chinese Loanwords in Chapter 10 of the Old Uyghur Xuanzang Biography

in: Studies in Asian Historical Linguistics, Philology and Beyond : Festschrift Presented to Alexander V. Vovin in Honor of His 60th Birthday, John Kupchik,José Andrés Alonso de la Fuente,Marc Hideo Miyake, Editor, Brill, Leiden , Leiden, pp.181-201, 2021

En Eski Türkçedeki biti-, bitig ve bitigüçi Sözleri Hakkında

in: Esengü Bitig Doğumunun 60. Yılında Zühal Ölmez Armağanı, Tümer Karaayak,Uğur Uzunkaya, Editor, Kesit, İstanbul, pp.619-629, 2021 Creative Commons License

Eski Uygurca körşi’nin günümüz Türk ve Moğol dillerindeki karşılığı körşi ‘komşu’

in: «Sözüm munda qalïr, barïr bu özüm...». Scripta in memoriam D.M.Nasilov., El. A. Oganova, Editor, MBA, Moskva, pp.268-276, 2019

On Old Uygur Sıkıg ~ Sıkıš and Taŋıg ~ Taŋıš

in: Language, Society, and Religion in the World of the Turks, Zsuzsanna Gulácsi, Editor, Brepols, Turnhout, pp.89-98, 2018

Appendix to the “The Beginning of Turkish Philology and Linguistics in Japan”

in: Japan on the Silk Road. Encounters and Perspectives of Politics and Culture in Eurasia, Selçuk Esenbel, Editor, Brill, pp.289-305, 2018

One More Mongolian Word from the Turkish Dictionary urgan ‘a Stout Rope’

in: Essays in the History of Languages and Linguistics. Dedicated to Marek Stachowski on the occasion of his 60th birthday, M. Németh, B. Podolak, M. Urban, Editor, Księgarnia Akademicka, Krakow, pp.457-461, 2017

Moğollların Gizli Tarihi ve Sözvarlığı Üzerine

in: Bengü Belak Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Bülent Gül, Editor, Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Ankara, pp.377-384, 2013

Etimoloji'nin Kısa Tanıımı ve -r'li Yabancı Kelimelerin Türkçeye Giriş Yolları

in: Atilla Jorma Armağanı, Sevil İrevanlı, Editor, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, pp.352-354, 2012

““Tek Örnek” Tek Örnek Değildir: Eski Türkçe üz “sağır” Sözü Hakkında

in: Maḥmūd al-Kāşġarį’nin 1000. Doğum Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Dįvānu Luġāti’t-Turk Sempozyumu 5-7 Eylül 2008, İstanbul / The Divānu Luġāti’t-Turk International Symposium: In Commemoration of Maḥmūd al-Kāşġari’s 1000th Birthday 5th-7th September 2008, Istanbul, : Hayati Develi, Mustafa S. Kaçalin, Filiz Kıral, Mehmet Ölmez, Tülay Çulha, Editor, Eren, İstanbul, pp.245-252, 2011

Türkçede Ezgi ve Kopuz Hakkında

in: Türkiye de Müzik Kültürü, Oğuz Elbaş, Mehmet Kalpaklı, Okan Murat Öztürk, Editor, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, pp.481-484, 2011

R. M. Dawkins ve Anadoluda Rumca- Türkçe İlişkileri

in: Between Religion and Language Turkish Speaking Christians Jews and Greek Speaking Muslims and Catholics in the Ottoman Empire, Evangelia Balta, Mehmet Ölmez, Editor, Eren Yayıncılık, İstanbul, pp.215-224, 2011

Dil Verileri Işığında soyurgal ve Kökeni

in: Trans Turkic Studies Festschrift in Honor of Marcel Erdal, Matthias Kappler, Mark Kirchner, Peter Zieme, Raihan Muhamedowa, Editor, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi 49, İstanbul, pp.167-175, 2010

Burkancı (Budist ve Manici (Maniheist) Türk Edebî Çevreleri: Nesir

in: Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, , Editor, kültür bakanlığı, Ankara, pp.129-135, 2010

Kulturelle und sprachliche Identität unter den zentralasiatischen Türken nach osmanischen Reiseberichten

in: Studies in Turkic philology. Festschrift in honour of the 80th birthday of Professor Geng Shimin, Dingjing Z.,Yakup A., Editor, Minzu University Press, Beijing, pp.377-386, 2009

Kulturelle und sprachliche Identiat unter der zentralasiatischen Türken nach osmanischen Reiseberichten

in: Studies in Turkic philology Festschrift in honour of the 80th birthday of Proffesor Geng Shimin, Zhang Dingjing, Abdurishid Yakup, Editor, Beijing Shi: Zhong yang min zu da xue chu ban she, Beijing, pp.377-386, 2009

Alttürkische Etymologien (2)

in: Aspect of research into Central Asian Buddhism, , Editor, brepols, pp.229-236, 2008

Alttürkische Etymologien (2)

in: Aspects of research into Central Asian Buddhism. In Memoriam Kogi Kudara, Zieme, P., Editor, Brepols Publishers , Turnhout, pp.229-236, 2008

The Vocabulary of Mongolian in South Siberian Turkic Languages

in: Contact des langues, II, Les mot voyageurs et l’Orient, Bozdemir, M., Bosnalı, S., Editor, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.63-76, 2006

The Vocabulary of Mongolian in South Siberian Turkic Languages

in: Contact des langues II Les mots voyageurset l orient, Michel Bozdemir, Sonel Bosnalı, Editor, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.63-76, 2006

Çağataycadaki Eskicil Ögeler Üzerine

in: Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu 2003 Mustafa Canpolat Armağanı, Mehmet Ölmez, Aysu Ata, Editor, Eren Kitabevi, Ankara, pp.135-142, 2003

Chinesische Lehnwörter in uigurischer Xuanzang- Biographie, Kapitel III

in: Studies on the Inner Asian Languages papers in Honour of Professor Masahiro Shogaito on his 60th Birthday, , Editor, The Society of Central Eurasian Studies, s.1, Osaka, pp.171-188, 2002

Die alttürkische Xuazang- Biographie II

in: Splitter aus der Gegend von Turfan Festschirft für Peter Zieme anlablich seines 60 Geburstags, Mehmet Ölmez, S. C. Raschmann, Editor, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi 38, İstanbul, pp.199-242, 2002

Die alttürkische Xuanzang-Biographie II

in: Splitter aus der Gegend von Turfan. Festschrift für Peter Zieme anläßlich seines 60. Geburtstags., Ölmez, M./ Raschmann, S.-C., Editor, İstanbul-Berlin 2002, İstanbul-Berlin, pp.199-242, 2002

Süryani Harfli Eski Uygurca Bir Tıp Metni

in: III Uluslararası Türk Dil Kurultayı 1996, , Editor, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, pp.815-820, 1999

Tibet Budhizmine Ait Eski Uygurca Bahşı Ögdisi

in: Bahşı Ögdisi 60 Doğum Yılı Dolayısıyla Klaus Röhrborn Armağanı, Jens Peter Laut, Mehmet Ölmez, Editor, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 21, Freiburg, İstanbul, pp.261-293, 1998

Potanin's Yellow Uigur Material and its İmportance Today

in: Language and Culture of Turkic Peoples Studia Turcologica Cracoviensia 5, , Editor, Ksiegarnia Akademicka, pp.149-182, 1998

“Tibet Buddhizmine Ait Eski Uygurca Bahşı Ögdisi”, Bahşı Ögdisi

in: Festschrift für Klaus Röhrborn anläßlich seines 60. Geburtstags / 60. Doğum Yılı Dolayısıyla Klaus Röhrborn Armağanı., Olmez M, Laut J. P., Editor, Simurg Yayınları, İstanbul, pp.261-293, 1998

Şingko Şeli Tutung ve Eski Uygurcanın Sözvarlığına Katkıları

in: Doğan Aksan Armağanı, , Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.107-110, 1998

“Şingko Şeli Tutung ve Eski Uygurcanın Sözvarlığına Katkıları”

in: Doğan Aksan Armağanı, İmer K, Subaşı Uzun L, Editor, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakülte Kitabevi, Ankara, pp.107-110, 1998

W. Radloff’tan Gagauzca İki Nasrettin Hoca Fıkrası

in: Pertev Naili Boratav’a Armağan, Metin Turan, Editor, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, pp.197-204, 1998

W. Radloff'tan Gagauzca İki Nasrettin Hoca Fıkrası

in: Pertev Naili Boratav a Armağan, Metin Turan, Editor, Kültür bakanlığı, Ankara, pp.197-204, 1998

“Kurzer Überblick über die Buddhistische-Übersetzungsliteratur in Alttürkisch (Eski Türkçe Budist Çeviri Edebiyatına Kısa Bir Bakış)”,

in: Çağdaş Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış: Nevin Önberk Armağanı, Mehmet Ölmez, Editor, Simurg Yayınları, Ankara, pp.225-256, 1997

Kurzer Überblick über die Buddhistche- Übersetzungsliteratur in Alttürkisch (Eski Türkçe Budist Çeviri Edebiyatına Kısa Bir Bakış)

in: Çağdaş Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Nevin Önberk Armağanı, Mehmet Ölmez, Editor, Dil ve Edebiyat dizisi, Ankara, pp.225-256, 1997

“Über die Sanskrit- und Chinesisch-Kenntnisse der Uiguren”

in: Turfan, Khotan und Dunhuang. Vorträge der Tagung “Annemarie von Gabain und die Turfanforschung“, veranstaltet von der Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften in Berlin (9.-12.12.1994), R. E. Emmerick, W. Sundermann, I. Warnke u. P. Zieme, Editor, Akademie Verlag , Berlin, pp.245-253, 1996

Über die Sanskrit und Chinesisch Kenntnisse der Uiguren

in: Turfan Khotan und Dunhuang Vortrage der Tagung Annemarie von Gabain und die Turfanforschung veranstaltet von der Berlin Brandenburgische Akademie der Wissenschaften in Berlin, , Editor, Wiley VCH Verlag GmbH, pp.245-253, 1996

Zühal Ölmez, “Türkçenin Diğer Türk Dil ve Lehçeleriyle Olan İlişkilerine Kısa bir Göz Atış”

in: Uygulamalı Dilbilim Açısından Türkçenin Görünümü, Kollektif, Editor, Dil Derneği Yayınları, Ankara, pp.28-41, 1994

“Türk Dillerinin Sözlükleri ve Türk Sözlükçülüğü”

in: Uygulamalı Dilbilim Açısından Türkçenin Görünümü, Kollektif, Editor, Dil Derneği Yayınları, Ankara, pp.88-100, 1994

Episodes in the Encyclopedia

Algış Bitigi Kemal Eraslan Armağanı

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, pp., 2015

İpek Yolu

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, pp.435-526, 2015

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.388-389, 2009

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi

Atatürk Kültür Merkezi Yayını, pp.129-135, 2004

Metrics

Publication

319

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

2

Thesis Advisory

31

Open Access

91
UN Sustainable Development Goals