Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Migration, Changing Traditions and New Directions: the Case of Sanjak Migrants in Turkey

8th Symposium of the ICTM Study Group on Music of the Turkic Speaking World, Bishkek, Kyrgyzstan, 4 - 09 September 2022, pp.15-16

Collaborative (Ethno)Musicological Perspectives across the Borders in the Balkans: Revealing Serbian-Turkish Connections in Folk Music

Music across Borders, 21st Quinquennial Congress of the International Musicological Society (IMS 2022), Athens, Greece, 22 - 26 August 2022, pp.139-140

An Investigation of the Role of Diatonic Functions in the Seyir Phenomenon of Turkish Makam Music: Case of ‘Hicaz Family’

DYUMM: Disiplinlerarası Yaklaşımda Uluslararası Matematik ve Müzik Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 June 2019, pp.292-340

Kına Türkülerinde Kültürel Kodlar: Ocak Eşik Kuşak Tuz

IX. MİLLETLERARASI TÜRK HALK KÜLTÜRÜ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 20 - 24 November 2017, pp.1-5

Politik Katılım ve Müzik İlişkisinde Yeni Medya Okuması: 16 Nisan Referandum Şarkıları

8. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.56-60

PERFORMANS ETNOGRAFİSİ: MÜZİKSEL BELLEĞİN AKTARIMINDA BİR UZUN HAVA ÖRNEĞİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI MÜZİK SEMPOZYUMU MÜZKTE PERFORMANS, Bursa, Turkey, 12 - 16 October 2016, pp.120-128

GELENEKSEL TÜRK HALK MUSİKİSİNDE SOSYAL SINIF VE KÜLTÜREL KATMAN GÖSTERGESİ OLARAK DÎVÂN MUSİKİSİ

IX. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI ve KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SEMPOZYUMU/SANAT ETKİNLİKLERi, Verona, Italy, 7 - 11 September 2015, pp.1-5

Books & Book Chapters

Sanat ve Antropoloji

in: Bizi Şekillendiren Kültür SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ, Ebrar Akıncı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.345-361, 2020

Other Publications

Metrics

Publication

23

Project

1
UN Sustainable Development Goals