Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2018 150. Yılında Şura-yı Devletten Danıştaya Uluslararası Sempozyumu

    Katılımcı

    Ankara, Türkiye