Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Engelli Çocukların Eğitim Hakkı: İdarenin Görevlerine Dair Hukuki Bir Değerlendirme

Çocuk ve Medeniyet, cilt.4, sa.8, ss.131-158, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Hukuku Ne Değildir?

Çocuk ve Medeniyet, cilt.1, sa.1, ss.49-59, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İdari Yargının Danışma Görevi Hakkında Karşılaştırmalı Bir Etüt

150. Yılında Şura-yı Devletten Danıştaya Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2018, sa.103, ss.117-137

Çocuğun Yüksek Yararı: İdare Hukuku'nda Uygulanabilirliği Üzerine Bir Deneme

1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Şubat 2011, cilt.2, ss.56-68

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuklarla Başbaşa: İdari Uyuşmazlıklara İlişkin Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarında Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi

Ord. Prof. Dr. Ali Fuat BAŞGİL’in Anısına Armağan, Abuzer Kendigelen,Saadet Yüksel, Editör, On İki Levha, İstanbul, ss.891-914, 2019