Arş.Gör.

Mesut İRİS


İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Gazetecilik, Türkiye

2014 - 2016

2014 - 2016

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Gazetecilik, Türkiye

2010 - 2014

2010 - 2014

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Yüksek Lisans

TÜRKİYE’DE AZINLIK BASININA BİR ÖRNEK SÜRYANİ KADİM CEMAATİNİN YAYIMCILIK FAALİYETLERİ: İDEM DERGİSİ ÖRNEĞİ

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Gazetecilik

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kitle İletişimi ve Araçları, Gazetecilik

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2016 - 2017

2016 - 2017

Öğretim Görevlisi

Beykent Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Radyo Ve Televizyon Programcılığı

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Kamu Diplomasisinde Dijital Dönüşüm: Büyükelçilerin Twitter Üzerinden Gerçekleştirdikleri Dijital Diplomasi Faaliyetlerinin İncelenmesi

İris M. , Akdemir T.

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, cilt.11, sa.42, ss.12-54, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Zeytin Dalı Harekâtı’nda Kullanılan Yerli Silahların Medyada Yer Alış Biçimi

İRİS M.

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), cilt.5, ss.530-546, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Beşinci Günün Şafağında Doğuya Bakmak

İRİS M.

VI. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, Roma, İtalya, 4 - 06 Eylül 2018, ss.62-63

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

Atatürk ve Radyo: Efendiler Bakın Propaganda Yapıyorlar

Arvas İ. S. , İris M. , Kihtir A. , Aytekin M. , Akdemir T.

Atatürk ve Kitle İletişimi, Nil Çokluk, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.83-126, 2021 Creative Commons License

2021

2021

ATATÜRK VE STRATEJİK İLETİŞİM: ATATÜRK'ÜN DIŞ BASINA VERDİĞİ MÜLAKATLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Akdemir T. , İris M.

ATATÜRK VE KİTLE İLETİŞİMİ, NİL ÇOKLUK, Editör, DER YAYINLARI, İstanbul, ss.191-212, 2021

2020

2020

KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ ÖĞELERİNİN TANITIMINDA SİNEMANIN ROLÜ: GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZ

İris M. , Güven Yeşildağ G. N.

KÜLTÜREL MİRAS VE SİNEMA, SİNEM TUNA, Editör, kriter yayınevi, İstanbul, ss.143-163, 2020

2019

2019

DİJİTALLEŞME VE DERGİCİLİK

Gönenç A. , İris M.

Der Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

Bir Kurumsal Dergicilik Örneği Olarak İstanbul Süryani Ortodoks Metropolitliği Haber ve Kültür Dergisi "İdem" İncelemesi

İRİS M.

DİJİTALLEŞME VE DERGİCİLİK, GÖNENÇ A., İRİS M., Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.169-180, 2019

2018

2018

ULUSLARARASI MEDYA SKANDALLARINA BİR ÖRNEK: SNOWDEN SIZINTILARI

İRİS M.

ULUSLARARASI MEDYA SKANDALLARI, GÖNENÇ Ö., Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.261-276, 2018

2018

2018

The Reflections of Tourism Mobility in The Local Media: Kusadasi Sample

GÜVEN YEŞİLDAĞ G. N. , İRİS M.

Research and Development on Social Sciences, DORCZAK R., LENART-GANSINIEC R., RUGGIERO C., ICBAY M., Editör, Jagiellonian University Institute Of Public Affairs, Krakow, ss.89-94, 2018

2018

2018

DİJİTAL YAYIN SAĞLAYICILARI VE YASAL DÜZENLEMELER

İris M.

MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR 4 (SOSYAL BİLİMLER) CİLT 1, ABİDİN TEMİZER,İBRAHİM SERBESTOĞLU, Editör, institut za geografiju, Podgorica, ss.363-374, 2018

Diğer Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)

EditörDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

VI. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA

Katılımcı

Rome-İtalya

2018

2018

IV. International Symposium on Multidisciplinary Studies

Katılımcı

Paris-Fransa

2018

2018

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Katılımcı

Aydın-Türkiye

2017

2017

USOS-2017 ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Katılımcı

Granada-İspanya