Arş.Gör.

Mesut İRİS


İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Gazetecilik, Türkiye

2014 - 2016

2014 - 2016

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Gazetecilik, Türkiye

2010 - 2014

2010 - 2014

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Yüksek Lisans

TÜRKİYE’DE AZINLIK BASININA BİR ÖRNEK SÜRYANİ KADİM CEMAATİNİN YAYIMCILIK FAALİYETLERİ: İDEM DERGİSİ ÖRNEĞİ

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Gazetecilik

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kitle İletişimi ve Araçları, Gazetecilik

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2016 - 2017

2016 - 2017

Öğretim Görevlisi

Beykent Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Radyo Ve Televizyon Programcılığı

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Zeytin Dalı Harekâtı’nda Kullanılan Yerli Silahların Medyada Yer Alış Biçimi

İRİS M.

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), cilt.5, ss.530-546, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Beşinci Günün Şafağında Doğuya Bakmak

İRİS M.

VI. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, Roma, İtalya, 4 - 06 September 2018, ss.62-63

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

KÜLTÜREL MİRAS VE SİNEMA

İris M. , Güven Yeşildağ G. N.

KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ ÖĞELERİNİN TANITIMINDA SİNEMANIN ROLÜ: GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZ, SİNEM TUNA, Editör, kriter yayınevi, İstanbul, ss.143-163, 2020

2019

2019

DİJİTALLEŞME VE DERGİCİLİK

GÖNENÇ A. , İRİS M.

Der Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

DİJİTALLEŞME VE DERGİCİLİK

İRİS M.

Bir Kurumsal Dergicilik Örneği Olarak İstanbul Süryani Ortodoks Metropolitliği Haber ve Kültür Dergisi "İdem" İncelemesi, GÖNENÇ A., İRİS M., Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.169-180, 2019

2018

2018

Research and Development on Social Sciences

GÜVEN YEŞİLDAĞ G. N. , İRİS M.

The Reflections of Tourism Mobility in The Local Media: Kusadasi Sample, DORCZAK R., LENART-GANSINIEC R., RUGGIERO C., ICBAY M., Editör, Jagiellonian University Institute Of Public Affairs, Krakow, ss.89-94, 2018

2018

2018

Dijital Çağda İletişim

İRİS M. , GÜVEN YEŞİLDAĞ G. N.

EŞİK BEKÇİLERİNİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TURİSTLERİN DESTİNASYON SEÇİMİNE ETKİSİ: OUTGOİNG ÖRNEĞİ, Gezgin S., Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.50-67, 2018

2018

2018

ULUSLARARASI MEDYA SKANDALLARI

İRİS M.

ULUSLARARASI MEDYA SKANDALLARINA BİR ÖRNEK: SNOWDEN SIZINTILARI, GÖNENÇ Ö., Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.261-276, 2018

2018

2018

MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR 4 (SOSYAL BİLİMLER) CİLT 1

İris M.

DİJİTAL YAYIN SAĞLAYICILARI VE YASAL DÜZENLEMELER, ABİDİN TEMİZER,İBRAHİM SERBESTOĞLU, Editör, institut za geografiju, Podgorica, ss.363-374, 2018

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)

EditörDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

VI. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA

Katılımcı

Rome-İtalya

2018

2018

IV. International Symposium on Multidisciplinary Studies

Katılımcı

Paris-Fransa

2018

2018

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Katılımcı

Aydın-Türkiye

2017

2017

USOS-2017 ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Katılımcı

Granada-İspanya