Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Eylül 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  Emrah Eker, “Güney Kore’de Evanjelik Hareket”

 • Temmuz 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  Sema Dural, “Anadolu’da Peygamber Kabir ve Makamlarına Yönelik Halk İnançları”

 • Temmuz 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  Necmettin Yılmaz, “Batı Trakya Türklerinde Din ve Kimlik”

 • Haziran 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  “Demet Yaşar, “Kur’an’ın Üstün Güç Tasavvuru bağlamında Yahudilere ve Hıristiyanlara Yönelttiği Eleştiriler”

 • Aralık 2012 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  Fatih Ertaş, “Said-i Nursi’nin Eserlerinde Din ve Etnisite Sorunu”

 • Eylül 2012 Tez Savunma (Doktora)

  Marmara Üniversitesi

  Cemal Özel, Türkiye’de Çokkültürlülük, Çoğulculuk ve Din”

 • Temmuz 2012 Tez Savunma (Doktora)

  Marmara Üniversitesi

  Muammer Ak, “Ziyaret Fenomeni Çerçevesinde Türk popüler Dindarlığı: Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi Örneği”

 • Temmuz 2012 Tez Savunma (Doktora)

  Marmara Üniversitesi

  Recep Vardi, “İnternet ve İslam: Din Sosyolojisi Açısından Dini Siteler Üzerine Bir Araştırma”

 • Temmuz 2012 Tez Savunma (Doktora)

  Marmara Üniversitesi

  Olgun Közleme, “Türk Mutfak Kültürü ve Din”

 • Kasım 2011 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  ÇOMÜ

  Zünbül Gege, “Amargi Dergisi’nde Din ve Feminizm Tartışmaları”

 • Nisan 2011 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi

  Mehmet Fatih Tuğutlu, “Bilişsel Çelişki Kuramı ve Din Psikolojisi İlişkisi”

 • Haziran 2010 Tez Savunma (Doktora)

  Selçuk Üniversitesi

  Arif Korkmaz, “Göç ve Din-İsveç’teki Kululular Örneği”,

 • Temmuz 2009 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  ÇOMÜ

  M. Emin Babacan, “Birikim Dergisi ve Dergi Etrafında Gelişen Din Tartışmaları”

 • Temmuz 2009 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  ÇOMÜ

  Asıl Eser Gökhan Palgın, “Cemil Meriç’te Etik Değerler ve Eğitim”

 • Mayıs 2009 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  ÇOMÜ

  İlknur Kalaycı, “Günümüz Anadolu Aleviliğinde Ateist ve İslam Dışı Söylemler”

 • Eylül 2008 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  ÇOMÜ

  Erdem Çakı, “İlköğretim Beşinci Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Bir Yöntem Olarak Drama Tekniği”

 • Şubat 2008 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  ÇOMÜ

  Osman Dertli, “Sosyal Değişme Sürecinde Din ve Din Görevlisi-Çanakkale İli Biga İlçesi Örneği”

 • Ocak 2008 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  ÇOMÜ

  Rıdvan Gelir, “Mevlâna’nın Mesnevisi’nde Kötülük Problemi”

 • Temmuz 2007 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  ÇOMÜ

  Seda Özmen, “Reform Yahudiliğinin İki Dökümanı: Pittsburgh ve Columbus Platformları”,

 • Ocak 2006 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  ÇOMÜ

  İsmail Dede, “Sebilürreşad Mecmuasında Yayınlanan Medrese Talebelerinin Mektupları”

 • Aralık 2005 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  ÇOMÜ

  Emir Erdem, “Mormon Kilisesi”, Yüksek Lisans Tez Savunması

 • Aralık 2005 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  ÇOMÜ

  Soner Teker, “Kur’an Kıssalarının Din Eğitimi Açısından İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tez Savunması

 • Mart 2005 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  ÇOMÜ

  Şerife Saygın Coşkun, “Ahmed Cahidî ve Kitabu’n-Nasiha Adlı Eseri”, Yüksek Lisans Savunma

 • Şubat 2005 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  ÇOMÜ

  Tez Savunma Jürisi

Bilimsel Hakemlikler

 • Ekim 2008 Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2008 Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2007 Değerler Eğitimi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi