Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yoksulluk ve Şiddet

Düşünce Dergisi, Sayı 10 , no.10, pp.96-103, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Yaşlılık Meselemiz

Düşence Dergisi, Sayı 2 , no.2, pp.214-220, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kadın İstihdamını Artırmada Uzaktan Çalışmanın Rolü ve COVID-19 Tecrübesi

3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 15 - 18 March 2023, pp.473-483

DISCUSSIONS ON THE EFFECT OF COVID-19 PANDEMIA ON TYPES OF WORK

COVID-19 AND CURRENT ISSUES CONGRESS, Krefeld, Germany, 12 - 14 March 2021, pp.1 Sustainable Development

Relationship Between Hunger (In Point of Causes and Effects) and Social Exclusion: Current Situation and Policy Recommendations

International Congress of Science, Education and Technology Research, Odessa, Ukraine, 10 - 12 August 2018, pp.41 Sustainable Development

Nedenleri ve Etkileri Bakımından Açlık Sorunu ve Sosyal Dışlanma İlişkisi: Mevcut Durum ve Politika Önerileri

Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi, Odessa, Ukraine, 10 - 12 August 2018, pp.477-486 Sustainable Development

An Evaluation of 2030 Sustainable Development Goals in the Context of Struggle Against Poverty

2nd International Symposium Humanities and Social Sciences, Komrat, Moldova, 4 - 07 August 2018, pp.19 Sustainable Development

Çalışma Şartlarının Düzenlenmesinde Sendikaların Rolü: Türk Hava Ulaştırma Sektörü Örneği

IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Kütahya, Turkey, 14 - 17 May 2015, vol.II, pp.287-300

Books & Book Chapters

ELDERLY POVERTY IN TURKEY

in: THE POVERTY OF DISADVANTAGED GROUPS IN TURKEY, MUHAMMET ERKAM KOCAKAYA,KÜBRA POLAT SUBAŞI, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.85-109, 2023 Sustainable Development

Türkiye’de Toplu İş Sözleşmesi Düzeni: 6356 Sayılı Kanunun 10. Yılında Bir Değerlendirme

in: Yeni Ekonomi ve Toplum, Fatih ALTUN, Onur DÜNDAR, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.161-172, 2023

NEDENLERİ VE ETKİLERİ BAKIMINDAN AÇLIK SORUNU VE SOSYAL DIŞLANMA İLİŞKİSİ

in: SOSYAL DIŞLANMA EKSENİNDE GÖRMEKTEN KAÇINDIKLARIMIZ, SİYRET AYAS ŞARMAN, Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.35-53, 2023 Sustainable Development

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN YAŞLI NÜFUS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

in: İKLİM KRİZİ VE SOSYAL POLİTİKA, Dr. Öğr. Üyesi Abdulhalim Çelik, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.173-192, 2022

Uluslararası Gönüllülük Aktörü Olarak Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı

in: Dünyada Gönüllük Araştırmaları, Murat Şentürk, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.269-299, 2022

Türkiye’de Sosyal Politikanın Türk Kurucusu: Prof. Dr. Orhan Tuna

in: Türkiye’de Sosyal Siyaset Alanının Oluşumu İstanbul Üniversitesi Geleneği, Faruk Taşcı, Editor, İktisat Yayınları, İstanbul, pp.43-87, 2021

Sosyal Politika Aktörü Olarak Uluslararası Örgütler

in: SOSYAL POLİTİKADA KURUM VE KURULUŞLAR Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Değerlendirmeler II, Murat Kalkan,Muhammet Enes Kayagil, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.145-161, 2021

Yaşlı Yoksulluğu: Tartışmalar ve Öneriler Işığında Bir Değerlendirme

in: Ekonomik ve Sosyal Boyutlarıyla Yaşlılık, Dr. Öğr. ÜyesiFatih Altun, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.95-116, 2021

COVID-19 VE SENDİKALAR: TÜRKİYE’DE İŞÇİ SENDİKALARININ SALGIN DÖNEMİNDEKİ TUTUM VE FAALİYETLERİ

in: COVID-19 SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKA, Abdulhalim Çelik, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.209-242, 2021 Sustainable Development

Türkiye'de Çocuk İşçiliği Meselesi ve Mücadele Uygulamaları

in: Sosyal Politikada Güncel Gelişmeler: Dezavantajlı Gruplar, Dr. Osman Akgül, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.83-135, 2020

Sosyal Bir Mesele Olarak Yaşlılık ve Türkiye'deki Sosyal Politika Uygulamaları

in: Sosyal Politikada Güncel Gelişmeler: Dezavantajlı Gruplar, Dr. Osman Akgül, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.137-168, 2020

Metrics

Publication

31

Project

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals