Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2019 23. Uluslararası Finans Sempozyumu

    İzleyici / Dinleyici

    Antalya, Türkiye

  • 2003 VII. Ulusal Finans Sempozyumu

    Çalışma Grubu

    İstanbul, Türkiye