Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gen-Çevre İlişkisi Ve Travmada Epigenetiğin Rolü

SOCRATES 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING, HEALTH AND APPLIED SCIENCES, Tunis, Tunisia, 6 - 07 August 2022, pp.26-35

Hemihipertrofi vakalarında distraksiyon osteogenezi ile ekstremite uzatma cerrahisi sonuçlarımız: 14 hastanın retrospektif olarak incelenmesi.

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi“Uluslararası Katılımlı”, Antalya, Turkey, 30 October - 04 November 2018, vol.52, pp.95

Preschool vaccination status of children in İstanbul.

The İnternational Society for Social Pediatrics Child Annual Meeting 2018, Bonn, Germany, 27 - 29 September 2018, pp.96-97 Sustainable Development

Endokrin Hastalıklarda Çocukluktan Erişkine Geçiş

XXII. Ulusal Pediatrik Endokronoloji ve Diyabet Kongresi , Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.118

Books & Book Chapters

İştahsız Çocuğa Güncel Bilgiler Işığında Yaklaşım

in: Genel Pediyatri-Pediyatrinin Temel Taşları, Prof. Dr. Fatma OĞUZ, Editor, Ema Tıp Kitabevi Yayıncılık, İstanbul, pp.163-175, 2021

Pediyatride Öykü Alma

in: Çocuklarda Öykü Alma ve Fizik Muayene, Prof. Dr. Ergün Çil, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.1-11, 2019