Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Ekonometri

  • Yöneylem

  • İstatistik

  • Matematik

  • Doğrusal ve Çoklu Doğrusal Cebir, Matris Kuramı

  • Sayısal Analiz

  • Temel Bilimler