Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1989 - 1996 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı/Moleküler Biyoloji-Biyokimya Programı, Türkiye

 • 1986 - 1988 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı/Moleküler Biyoloji-Biyoteknoloji Programı, Türkiye

 • 1980 - 1985 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1996 Doktora

  Sanicula europaea L. Bitkisinden Antiviral Bir Maddenin Saflaştırılması ve Kimyasal Karakterizasyonu

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü/Moleküler Biyoloji

 • 1988 Yüksek Lisans

  Yaşlanmakta Olan Soya Fasulyesi (Glycine max (L.) cv. Coles) Kotiledonlarında Peroksidaz ve Laktik Dehidrogenaz Enzimleri ile Total Protein Düzeyleri Üzerinde Elektroforetik İncelemeler

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji /Moleküler Biyoloji

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2012Bilimsel çalışmalarda İstatistiğin Rolü: Bilinmesi Gereken Yöntemler ve Uygulama Alanları

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türk Biyokimya Derneği-İstanbul Şubesi