Araştırma Alanları

  • Sağlık Bilimleri

  • Eczacılık

  • Meslek Bilimleri

  • Eczacılık İşletmeciliği

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • İşletme

  • Yönetim ve Organizasyon

  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği

  • Sağlık Yönetimi