Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analytical approach to the waste management of nanomaterials in developing countries

Frontiers in Drug, Chemistry and Clinical Research, cilt.2, ss.1-5, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farmakovijilans

Denge, no.1, ss.72-73, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Yönetici eczacılar ve güvenilir bilgi kaynakları

Denge, cilt.13, no.4, ss.42-43, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Health beliefs and functional health literacy; Interaction with the pharmaceutical services

ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY, cilt.47, ss.68-71, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları Açısından Çözümsel Bir Yaklaşım

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), cilt.21, ss.102-116, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Polio aşı kampanyası için hazırlanan posterlerin seçim gerekçelerinin incelenmesi

Hacettepe University Journal of the Faculty Of Pharmacy, cilt.23, ss.21-31, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon Standartları

Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy, cilt.23, ss.95-107, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sağlık Hizmetlerinin Konusu: Plasebo ve plasebo etkileri

Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, cilt.31, ss.273-284, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hastane Hizmetlerinde Mükemmellik Arayışı

Hacettepe Tıp Dergisi, cilt.29, ss.70-78, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kalite ve eczacı etkileşmeleri.

EDAK Haberler, cilt.2, ss.4-6, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Farmakoterapi kalite güvencesinde uyunç

Güncel Eczacılık, cilt.44, ss.15-16, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Knowledge, attitude, and opinion of private school preceptors in terms of substance abuse legislation

9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-9), Ankara, Türkiye, ss.3

Community pharmacists' knowledge and attitude about FIP code of ethics

11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), Ankara, Türkiye, ss.326

Safety research on community pharmacies in Kocaeli.

8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-8), Ankara, Türkiye, ss.5

Community Pharmacists’ perceptions of management skills.

Third International meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPSS-3), İstanbul, Türkiye, ss.25

ANALYTICAL APPROACH TO THE WASTE MANAGEMENT OF NANOMATERIALS IN DEVELOPING COUNTRIES

international eurasian conference on biological and chemical sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 April 2018, ss.188-195

Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bir Araştırma

3. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 April 2017, ss.668

Hekimlerin Farmakovijilansa Yönelik Bilgi ve Tutumları

3. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 April 2017, ss.666-667

Üniversite Öğrencilerinin Stres Algısı

2. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 November 2015, ss.186

Sağlık inançları ve işlevsel sağlık okuryazarlığı

Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 November 2014, ss.74

Sosyal Eczacılık Ve Klinik Araştırmalar

Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 November 2014, ss.75

Serbest eczacılık uzmanlık eğitimi

I. Ulusal Farmasötik Bakım ve Klinik Eczacılık Kongresi., İstanbul, Türkiye, 23 - 25 September 2005, ss.33

İyi Eczacılık Uygulamaları- Good Pharmacy Practice"

III. Kamu Eczacıları Kurultayı, Ankara, Türkiye, 21 - 22 December 1996, ss.45-46

Kitap & Kitap Bölümleri

General Internal Medicine

KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF PHYSICIANS ON PHARMACOVIGILANCE, Ali Kemal Kadiroğlu, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.29-41, 2020

Eczacılık İşletmeciliği

Eczacılık Hizmetleri ve Kalite Güvence, Özçelikay G., Şencan N., Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.267-296, 2015