Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2005 - 2010 Tıpta Uzmanlık

    İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2009 Tıpta Uzmanlık

    Prostat Kanseri Hücre Kültüründe Farklı Fraksiyanasyon Dozlarında Hormonoterapinin Radyoduyarlılığa Etkisi.

    İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı