Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dosimetric Comparison of 3D-CRT, IMRT, IMAT and Helical Tomotherapy for Thoracic Esophageal Carcinoma

Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Sciences Journal of Science, cilt.15, ss.130-139, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar